Illustration med mennesker, der arbejder ved skriveborde

Er du AMR eller TR på en mindre arbejdsplads, kan du måske nikke genkendende til, at det kan være svært at få sat ordentligt fokus på det gode arbejdsmiljø. Hverdagen er travl, og I er ikke så mange til at løfte opgaven.

Netop derfor har et flertal i Folketinget vedtaget at bevillige en pulje på 315 mio. kroner, som skal styrke arbejdsmiljøarbejdet i de mindre virksomheder.

- Vores ambition er, at de penge kommer ud at arbejde til gavn for medarbejderne. Og for at det kan lykkedes, skal vi have aktiveret så mange arbejdsmiljørepræsentanter og tillidsrepræsentanter som muligt, siger June Halvorsen, som er arbejdsmiljøkonsulent i HK Privat.

Puljen, som skal forebygge nedslidning, er forbeholdt virksomheder med max. 50 ansatte. Der er afsat 105 mio. kroner pr. år over tre år, som fx kan bruges til rådgivning, sundhedsfremmende projekter og afprøvning af ergonomiske hjælpemidler på arbejdspladsen.

- Som arbejdsmiljørepræsentant har du sikkert tjek på, hvor det halter i forhold til arbejdsmiljøet hos jer. Derfor kan vi kun opfordre til, at du får sat puljen og de muligheder, der er i den, på dagsordenen i jeres arbejdsmiljøorganisation eller -forum, siger June Halvorsen.

For at få tilskud fra puljen skal virksomheden udfylde en ansøgning, som beskriver det eller de problemer med arbejdsmiljøet, som man gerne vil have hjælp til. Ansøgningen skal forelægges i arbejdsmiljøorganisationen, så du som arbejdsmiljørepræsentant har mulighed for at komme med input.
Bliver jeres ansøgning godkendt, kan virksomheden få dækket 80 % af udgifter til projektet og skal selv betale de sidste 20 %.

- Og det fine er, at I kan få professionel rådgivning og inspiration til, hvor I skal sætte ind for at højne trivslen både fysisk og psykisk, forklarer June Halvorsen.

Puljen åbner for ansøgninger d. 29. marts.

Ansøgningerne behandles af Arbejdstilsynet, som har det overordnede ansvar for puljen og også hjælper med spørgsmål angående ordningen.

Læs mere på Arbejdstilsynet.dk