I erkendelse af, at kurser med et indhold, der på forhånd ligger helt fast, ikke virker så tiltrækkende for klubberne, har HK’s kursusafdeling nu omlagt det tidligere tilbud om arbejdspladsklubbestyrelseskurser til det mere mundrette og moderne: Flexkurser. HK Kommunal har taget initiativ til omlægningen.

Nu skal klubbestyrelsen selv sammensætte sit kursus ud fra de behov, den oplever. Det sker ved at vælge blandt et stort antal mulige temaer. Udvælgelsen af temaer sker i samarbejde med klubbens faglige konsulent i HK-afdelingen.

Læs mere om mulighederne i denne folder om flexkurser.