Inden for de seneste 12 måneder har 12.592 personer anmeldt corona som en arbejdsskade til Arbejdstilsynet. Men ser man på en opgørelse hos Styrelsen for Patienssikkerhed vurderer 11,9 procent af landet cirka 240.000 smittede, at de er blevet syge enten på deres arbejde eller på deres uddannelse.

Det svarer til cirka 28.500 personer. Altså mere end det dobbelte som de 12.592, der har anmeldt smitten til Arbejdstilsynet.

Det skriver Fagbladet FOA. 

Arbejdsgiverens ansvar

Det har været muligt at anmelde smitte med coronavirus som en arbejdsskade i et år. Dog er det et krav, at man skal leve op til Arbejdstilsynets regler og vejledning, hvis sygdommen skal anerkendes.

De retningslinjer indebærer blandt andet, at man skal kunne sandsynliggøre, at man er blevet smittet på arbejdet. 

Dog er det arbejdsgiverens ansvar at anmelde coronavirus som en arbejdsskade til Arbejdstilsynet, hvis den ansatte er syg i mere end en dag.