Fra 17.december 2021 skal samtlige kommuner have oprettet en intern whistleblowerordning. Det fremgår af et lovforslag, som er blevet fremsat af Justitsministeriet, og som blev førstebehandlet tirsdag.

Foruden kommuner gælder kravet om etableringen af whistleblowerordninger også andre private og offentlige arbejdspladser med over 50 ansatte.

Formålet med de såkaldte whistleblowerordninger er, at gøre det lettere for ansatte anonymt at indberette lovovertrædelser, grove fejl og svigt.

Kravet om whistleblowerordninger i kommuner stammer oprindeligt fra et EU-direktiv, der blev vedtaget i 2019. I det oprindelige direktiv var det dog kun whistleblowere, som gjorde opmærksom på overtrædelser af EU-retten, som havde ret til beskyttelse.

Men det nye lovforslag vil udvide den ret, så beskyttelsen også gælder whistleblowere, som indberetter andre lovovertrædelser eller øvrige alvorlige forhold. 

Må ikke ende som sladrehank

Lene Roed. Formand for HK KommunalI HK Kommunal har man gennem længere tid fulgt med i sagen om både EU-direktivet og Justitsministeriets udvidelse af loven.

Ifølge formanden, Lene Roed, er det betryggende at vide, at medarbejdere nu får mulighed for anonymt at bringe ulovligheder eller kritisable forhold frem uden, at de skal sætte deres ansættelse på spil.

- Det er vigtigt for både medarbejdere og ledere, at der er en gennemsigtighed. Og det kan de her ordninger bidrage med. Men for at sikre god skik i kommunens forvaltning og sørge for at whistleblowerordningerne fungerer efter hensigten, er det helt essentielt, at man stadig lægger vægt på tillid og det gode samarbejde med medarbejderne, de tillidsvalgte og i hele MED-organisationen, siger hun.

Hun påpeger, at whistleblowerordningerne for alt i verden ikke må ende med at blive misbrugt som en sladrehank-funktion, hvor andre kan viderebringe falske anklager om ledere og kolleger.  

- Tilliden til hinanden og de ansatte skal bevares, for ellers falder systemet fra hinanden. 

23 kommuner har whistleblowerordninger

Selvom whistleblower-ordningerne først skal være etableret til december, så er ordningerne allerede en realitet i flere kommuner.

En opgørelse fra den juridiske tænketank Justitia viser, at i alt 23 kommuner allerede har indført whistleblowerordninger for deres ansatte.

Frederiksberg Kommune var den første til at indføre en whistleblowerordning i 2011, og herefter er flere kommuner fulgt med.

I Københavns Kommune har man siden 2012 haft mulighed for at indberette ulovligheder anonymt. Her fremgår det af en offentliggjort evaluering, at man i løbet af ordningens to første leveår modtog i alt 84 indberetninger om 147 forskellige forhold.