Genåbning kræver mental forberedelse

Debatindlæg af Ditte Gottlieb Bredahl, formand HK Kommunal Hovedstaden. På et splitsekund omstillede den offentlige sektor sig til at arbejde og organisere på nye måder. Nu står vi midt i genåbningen, og mange er begejstrede og glæder sig. Men vil alt være fryd og gammen, når vi vender tilbage? Svaret er nej! For ingen vender tilbage til det, vi forlod. Midt i glæden og forventningen skal vi huske på, at det for mange også vil være en rigtig svær tid med forbehold og bekymring. Vi omstillede os ret hurtigt og har i dag væsentlige andre strukturer og rutiner, som efter så lang tid er blevet vores nye normale. Mentalt tager det ganske enkelt tid at bearbejde mere end et år med andre arbejdsvilkår, ligesom det tager tid at genopbygge arbejdsfællesskabet igen. Og selvom det kan tage tid at genskabe de sociale relationer, skal vi huske på, at vores kolleger og hele arbejdsfællesskabet har en kæmpe betydning for os. Hvordan vi vender tilbage er en vigtig drøftelse i MED-organisationen, og andre samarbejdsudvalg, ledelse og medarbejdere drøfter stort og småt. Det er en proces, der allerede nu skal prioriteres, så vi kommer genåbningen i møde og ikke omvendt.

Berlingske
04-05-21

Digitalisering for mennesker - og af mennesker

Debatindlæg af Lene Roed, formand HK Kommunal. Regeringen har som led i sin stort anlagte digitaliseringsstrategi nedsat et såkaldt digitaliseringspartnerskab uden repræsentation af de faglige organisationer i den arbejdsgruppe, der handler om fremtidens offentlige digitale sektor. Netop de medlemmer, jeg repræsenterer, har over årene oparbejdet en betydelig viden og indsigt i digitalisering og digitale processer i den offentlige sektor. Medarbejderne, deres faglighed og deres erfaringer bliver imidlertid ikke altid inddraget. Desværre har vi gennem årene set alt for mange eksempler på, at offentlige digitaliseringsprojekter har lidt skibbrud på den konto. Og fordi de forventede økonomiske gevinster af digitaliseringen er høstet, før løsningerne har virket efter hensigten. Seneste eksempel er de to kommunale ydelsessystemer, KSD og KY. Medarbejderinddragelse er helt afgørende for, at projekterne kan udrulles med succes. Samarbejdssystemet bør derfor inddrages så tidligt i processen som muligt, helst allerede i idé-fasen. Og det er vigtigt, at der udarbejdes realistiske skøn for de gevinster, som digitaliseringen kan give. Endelig skal borgerne og andre slutbrugere involveres tidligt. Digitalisering i det offentlige skal drives af mennesker – og for mennesker.

Piopio.dk
29-04-21

Trepartsforhandlinger skal bane vejen for mere ligeløn

Danmark har et ligelønsproblem. Årsagen er blandt andet, at vi i mange år har haft et kønsopdelt arbejdsmarked med traditionelle kvindefag og mandefag. HK Kommunals formand Lene Roed foreslår nu sammen de øvrige formænd i Forhandlingsfællesskabet, at der sættes gang i trepartsdrøftelser mellem politikerne på Christiansborg samt arbejdsgiverne og lønmodtagerne på det offentlige område. - Der er brug for politisk vilje til at afsætte en betydelig pulje til at løse problemet. Vel og mærke en pulje, som ikke betales af de øvrige offentligt ansatte. Uligelønnen kan ikke løses ved overenskomstforhandlingerne. Derfor var vi i Forhandlingsfællesskabet allerede inden OK21 enige om at sætte ligeløn på dagsordenen, når overenskomstforhandlingerne var afsluttet. Det er så det, vi gør nu, siger Lene Roed. Forhandlingsfællesskabets forhandlingsudvalg opfordrer politikerne på Christiansborg til at invitere de offentlige parter til trepartsforhandlinger. Den type forhandlinger er en veletableret del af den danske model til at løse store samfundsmæssige udfordringer som eksempelvis ligelønsproblemerne, påpeger HK Kommunals formand.

A4 Medier
29-04-21

De unge arbejdstagere bliver svigtet

Debatindlæg af Anders Ladegaard Bork, formand kulturudvalget (DF) i Køge Kommune. I de kommende år truer en dramatisk medarbejderflugt landets kommuner. Samtidig kan man konstatere, at i slutningen af 2020 og starten af 2021 steg antallet af ledige dimittender. Mere end hver femte af de 20-24-årige HK-medlemmer er langtidsledige. Når man har spurgt de unge ledige hvorfor de ikke har landet et job, er årsagen den manglende erfaring. Og de kommunale administrationer er angiveligt så pressede, at tiden ikke er der til at oplære nye medarbejdere. Også oprettelsen af nye elevpladser er for nedadgående i disse år. Åbner man seneste nummer af HK´s medlemsblad for kommunalt ansatte, kan man også der finde HK Kommunals formand Lene Roed sende en kraftig bredside af sted mod kommunerne. I 2019 indgik man på landsplan 3.216 elevaftaler hvor man kun indgik 3.020 i 2020. Det er en nedgang på 6 procent. Tør man ikke at tage nogle chancer i administrationerne, ser vi da i hvert fald ud til snart at stå med en gevaldig udfordring.

Sjællandske m.fl.
28-04-21

Guldborgsund fyrer kritiske sagsbehandlere

Tre medarbejdere er varslet opsagt fra Guldborgsund Kommune. De kommer alle fra anbringelsesteamet, der var berørt af sagen om ulovlig instruks. Sagen om ulovlig instruks betød fyring af en centerchef og foranledigede efter Ankestyrelsens mellemkomst en analyse fra konsulentfirmaet Komponent om, hvad der lå bag instruksen. Den famøse instruks havde i november pålagt sagsbehandlerne under fyringstrusler at spare 100.000 kr. årligt på hver sagsstamme - for derefter at blive trukket tilbage. Den ulovlige melding fik en sagsbehandler til anonymt at gå til Ankestyrelsen, og byrådet til at hyre Komponent. I en fælles skriftlig støtteudtalelse skriver HK Kommunal og Dansk Socialrådgiverforening ovenpå de tre opsigelsesvarsler, at de er ’nysgerrige på, om der er sammenhæng mellem opsigelserne og forløbet omkring den ulovlige instruks og medarbejdergruppens opråb til byrådet omkring deres arbejdsvilkår. Det vil vi gå i dialog med ledelsen om’.

Lolland-Falsters Folketidende, DKNyt m.fl.
26-04-21

Trods corona-nedlukning: Virksomheder tilfredse med jobcentre

Citathistorie fra HK Kommunal. Til trods for at beskæftigelsesindsatsen i længere perioder har været suspenderet, giver virksomhederne fortsat rigtig gode karakterer til jobcentrenes evne til at samarbejde og finde kandidater. Flere end 8 ud af 10 virksomheder er stadig meget tilfredse med jobcentrenes service. Det viser en fra KL's nyhedsbrev Momentum. 83 procent af virksomhederne har samlet set været tilfredse eller meget tilfredse med jobcenteret, mens kun 4 procent har været decideret utilfredse, viser undersøgelsen. Den markante tilfredshed gælder på områder som samarbejde, forståelse for virksomhedens behov, responstid og kommunikation. Blandt andre af undersøgelsens mere markante resultater kan nævnes: 60 procent af virksomhederne angiver, at de i 2020 har fået fremsendt kandidater af jobcentret. 75 procent af virksomhederne var tilfredse eller meget tilfredse med jobcenterets evne til at finde en kandidat, der passede til virksomhedens behov. Og 49 procent har ansat en medarbejder som følge af samarbejdet med jobcentret omkring rekruttering.

A4 Medier
23-04-21

Reglerne er uklare, når kommunerne lurer med på Facebook

Kontrolgrupper skovler årligt millioner tilbage til kommunekasserne. Men kampen mod socialt bedrageri mangler klare spilleregler og overlader etikken til den enkelte kontrolmedarbejder. Kommunernes kontrol sker på et uklart grundlag, der risikerer at udfordre borgernes retssikkerhed og blive til overvågning ude af proportioner. Det mener både organisationen Justitia og fagforeningen HK Kommunal. En stor del af kommunerne henviser til gældende lovgivning. Men det er ikke nok til at give svar på flere problemstillinger, mener Mads Samsing, der er næstformand i HK Kommunal. – KL tager en del emner op. Men den vurderer ikke centrale spørgsmål, som hvornår brugen af sociale medier bliver til systematisk overvågning, eller hvad der er den rette proportionalitet, siger han. – Det overrasker mig, at kommunerne ikke efterspørger klarere regler. Uden dem er det op til den enkeltes etik i stedet for en fælles etik om, hvor langt medarbejderen skal gå. Det er ikke rimeligt. Medarbejderne har brug for et stærkere ståsted og hjælp, siger Mads Samsing.

Kommunen.dk

22-04-21

Overbevisende ja til ny HK Kommunal-overenskomst

Med en ja-procent på 94,6 og en stemmeprocent på 57,5 godkender HK'erne i kommuner og regioner den nye overenskomst. Medlemmerne giver massiv opbakning til det overenskomstresultatet, der blandt andet betyder, at reallønnen bliver sikret, at pensionerne stiger, og at medlemmerne sikres flere penge til efteruddannelse. I HK Kommunal noterer formand Lene Roed med tilfredshed, at medlemmerne med hende har vurderet, at OK21-resultatet er mere end acceptabelt. Stemmeafgivningen viser ifølge HK Kommunals formand også, at medlemmerne har vist uhyre stor ansvarlighed i en svær tid. - De kommunale og regionale HK'ere har givet os et stærkt mandat til trods for, at vi som samfund i den grad er blevet udfordret i løbet af det seneste år. Vi har ikke desto mindre fået et resultat i hus, der på mange måder er bedre, end mange har forestillet sig muligt, lyder det fra Lene Roed. - I en demokratisk organisation er det opbakningen fra medlemmerne, der i sidste ende giver vores aftaler værdi og vægt. Opbakningen fra medlemmerne giver legitimitet til hele aftalesystemet. Vores faglige fællesskab og den danske model har et bundsolidt fundament i de engagerede medlemmer, lyder det fra Lene Roed.

Ritzau, DR Radioavisen, BT, Fyens, Sjællandske, Nordjyske, Århus Stiftstidende m.m.fl.
19-04-21

HK'ere havde andre ønsker til rådhuset

Medarbejderne har ønsket noget andet end det, som lige nu findes på tegningerne over den bygning på Snorrebakken, der i fremtiden efter planen skal udgøre Bornholms Regionskommunes rådhus. Det siger Karen Lynn Jacobsen, der er tillidsrepræsentant for HK'erne i kommunen. Kommunen havde i dag inviteret til et kig indenfor i lokalerne, der tidligere har været skole og uddannelsesinstitution, og her fortalte Karen Lynn Jacobsen til TV 2/Bornholm, at det især er indretning af kontorerne, der i tegningerne er blevet anderledes end det, medarbejderne har ønsket. Bjarne Freund Poulsen, centerchef i Center for Ejendomme og Drift fortæller, at intet på nuværende tidspunkt er besluttet, og at de tegninger, der nu foreligger, kan nå at blive lavet om. - Vi skal blandt andet holde workshops - som i dag - for at finde ud af, hvad der er af ønsker, siger han.

TV2 Bornholm, Bornholms Tidende
19-04-21

Fagforbund kritiserer genåbningsplan: Ikke en lyd om en million hjemsendte ansatte

Forsamlingsforbuddet bliver hævet, skoleeleverne får lov til mere fysisk samvær, restauranter og cafeer åbner for udendørsservering og der tillades fans på fodboldstadioner mod forevisning af coronapas. Men for en million danskere, der fortsat arbejder hjemmefra, er der ingen nye meldinger i den genåbningsplan, som regeringen og størstedelen af Folketingets partier forhandlede på plads op til weekenden. - Jeg synes, det er ret forbløffende, at der ingenting er kommet. Vi taler om restauranter, skoler, og liberale erhverv, men der er fortsat ikke en lyd om de mange danskere, der blev sendt hjem fra arbejde, da regeringen lukkede ned, siger Anja C. Jensen, næstformand i HK Privat. Flere aktører har givet gode råd til hjemmearbejde. Fagforeningen HK Kommunal foreslår, at man blandt andet forsøger at lave aftaler med sin leder, hvordan man kan løse sine arbejdsopgaver, hvis børnene for eksempel er hjemme. Desuden mener de, at det er vigtigt, at man fastholder kontakten med sine kollegaer og for eksempel holder faste personalemøder via Skype. Og så skal man finde en rytme og for eksempel lave faste arbejdstider for sig selv, så arbejdet og fritiden ikke flyder sammen.

18-04-21
DR.dk m.fl.

Ansatte fik besked på at spare på udsatte børn: Ikke rimeligt, lyder det fra fagforening

Sagsbehandlere i Holstebro Kommune fik instruks fra kommunal chef om at skære på hjælpen til udsatte børn og unge. Det er på ingen måde rimeligt for hverken børn eller medarbejdere, slår HK Kommunal fast. Både børn og medarbejdere i Holstebro er blevet sat i en ubehagelig klemme efter, at en leder af kommunens Familieafdeling udsendte en klar instruks til sagsbehandlerne om, at de skulle spare penge og derfor ikke længere måtte anbringe flere børn. Og det er bestemt ikke rimeligt, lyder reaktionen fra HK Kommunal. - Økonomi må ikke være afgørende i børnesager. Det er på ingen måde rimeligt over for de udsatte børn, der mangler den hjælp. Men det er heller ikke på nogen måde fair over for sagsbehandlerne, og jeg kan ikke se, hvordan sådan en instruks fra en leder kan være lovlig, siger næstformand Mads Samsing. Instrukssagen fra Holstebro kun det seneste eksempel på en længere række af sager om kommuners besparelser på børne- og socialområdet. Det er ifølge Mads Samsing vigtigt, at man fra politisk side i højere grad økonomisk prioriterer indsatsen for udsatte børn og unge.

A4 Medier
16-04-21

Byrødderne: Hvordan indrettes den kommunale arbejdsplads efter corona?

Radio4 har spurgt kommunalpolitikere og fagforeninger om, hvad man i kommunerne kan tage med sig som læring af corona-nedlukningen, når de kommunale arbejdspladser formentlig snart åbner for fremmøde. En af dem er næstformand i HK Kommunal, Mads Samsing. Han peger på, at hjemmearbejde er et af de områder, som mange kommunalt ansatte ser positivt på. Men der er også nogle erfaringer, som man ude i kommunerne skal være opmærksomme på: – På den gode side har hjemmearbejdet givet en stor fleksibilitet både for medarbejdere og for ledere. Omvendt har vi også set, at rigtig mange har arbejdet flere timer og holdt færre pauser, hvilket ikke nødvendigvis er sundt. Og vi har set, at rigtig mange især her i den anden nedlukning har skavanker, fordi de fysiske rammer derhjemme ikke er i orden. Hvis der skal være mere arbejde derhjemme, skal det ske under ordnede vilkår. Det skal være frivilligt. Og det skal være aftalt, siger Mads Samsing.

Radio4
14-04-21

Borgerforslag: Fagforeninger delt i spørgsmål om tjenestenumre

Dansk Sygeplejeråd støtter det borgerforslag, som vil have indført tjenestenumre til offentligt ansatte i sundhedsjournalen og logningen. Dorthe Boe Danbjørg, næstformand i Dansk Sygeplejeråd, mener ikke, at det vil skabe en større afstand mellem borgeren og behandleren, at behandlerens navn ikke vil fremgå af journalen, men blot et nummer. HK Kommunals næstformand, Mads Samsing, støtter den del af borgerforslaget, der handler om brug af tjenestenummer i journaler og log online. Men han er skeptisk over for, at forslaget også rummer et tjenestenummer til alle offentligt ansatte. - Jeg ser en glidebane, hvor man så lukker forvaltningen mere, hvis man giver navnebeskyttelse til alle offentligt ansatte. Og det bør være sådan, at man har en åbenhed i forvaltningen og kun undtagelsesvis en lukkethed, siger Mads Samsing. For ham drejer det sig om, at de personlige relationer bevares så meget som muligt. - Når en borger møder op og for eksempel fortæller om alle sine problemer til en sagsbehandler på jobcentret, og den medarbejder ikke en gang vil vise sit efternavn, så skaber vi altså en distance, siger Mads Samsing.

Kommunefokus m.fl.
08-04-21

Offentligt ansatte kæmper stadig med it-sikkerheden

Corona og øget brug af hjemmearbejde giver problemer for IT-sikkerheden. Det viser en rapport, som er lavet af Digitaliseringsstyrelsen i samarbejde med bl.a. KL og IT-sikkerhedsfirmaer. Det skriver HK Kommunal. Næsten hver fjerde fortæller, at de helt eller delvis bruger en privat computer til at arbejde hjemmefra - og som ikke er godkendt af arbejdspladsen. Dvs. at adgange til systemer, automatiske sikkerheds- og antivirus-opdateringer og automatisk back up er uden for arbejdspladsens sikre miljø. 14 pct. af de offentligt ansatte oplyser, at deres arbejdsplads ikke har retningslinjer for brug af disse fildelingstjenester og kommunikationskanaler i forbindelse med hjemmearbejde, og hele 23 pct. ved ikke, om der er retningslinjer. Analysen viser også, at 35 pct. af de offentligt ansatte anvender en VPN-forbindelse i forbindelse med arbejde uden for arbejdspladsen, mens 53 pct. bruger et privat hjemmenetværk med kode. Cirka hver fjerde anvender samme kodeord privat som på arbejdet.

A4 Medier
07-04-21

Administration er sådan noget vi sparer på ikke?

Debatindlæg af Ditte Gottlieb Bredahl, formand HK Kommunal Hovedstaden. Jeg bliver harm og støt på min faglighed, når jeg ser vendinger på SF-gruppeformand, Jacob Marks FB-opslag, som 'administrationshelvede', 'papirnusser' og andre trendy bureaukratigloser. Det er en rigtig ærgerlig og usand retorik, når Jacob Mark påståeligt siger, at administration intet har med velfærd at gøre. For det er simpelthen forkert. Velfærd og administration er langt hen ad vejen hinandens forudsætninger. Ved siden af læreren står skolesekretæren og udgør fundamentet på skolerne. Ved siden af lægen, sygeplejersken står lægesekretæren, der knokler i maskinrummet for at sikre et godt flow, en effektiv drift og et sammenhængende patientforløb. Uden dem ville vi have et ineffektivt sundhedsvæsen. Deres faglighed er administration. Når essentielle administrative funktioner skæres væk, så går det ud over tiden hos borger og patienter, fordi andre faggrupper skal løse de selvsamme opgaver, hvilket resulterer i endnu større tidsspilde. Administrationen er velfærdens maskinrum. Vi er dybt afhængige af mange forskellige kompetencer for at få velfærdssamfundet til at hænge sammen.

Politiken
03-04-21

Hver tredje får afvist corona-skade

Hvis du bliver smittet med corona, er det ikke sikkert, du kan få det anerkendt som en arbejdsskade. Særligt svært er det for ansatte i jobcentrene og på offentlige kontorer. Her har henholdsvis 71 og 73 procent får deres sag afvist. For eksempelvis hospitalsansatte gælder det kun 22 procent. Hverken DM eller HK Kommunal har hørt fra medlemmer, der ikke har fået corona eller corona-relaterede skader anerkendt som arbejdsskade. Hos HK Kommunal ser man indtil videre ingen grund til bekymring. Lene Roed, formand for HK Kommunal, følger gennem arbejdet i den Nationale Taskforce sagerne om corona-relaterede sygdomme blandt medlemmerne tæt. - Jeg og mine medarbejdere har løbende overordentlig stor bevågenhed på corona-relateret sygdom blandt vores medlemmer. Når det er sagt, er vi endnu ikke stødt på medlemmer, der i den forbindelse er blevet behandlet åbenlyst urimeligt. Jeg synes, vi må være ærlige og sige, at det giver god mening, at for eksempel de ansatte på hospitalerne, der ofte har direkte fysisk borgerkontakt, oftere får godkendt coronasygdom som arbejdsskade, lyder det fra HK Kommunals formand. HK Kommunal anbefaler medlemmerne at få anmeldt corona som en arbejdsskade, hvis man bliver smittet.

A4 Medier, Ritzau m.fl.
30-03-21

Stem på den danske model

Debatindlæg af Katharina Hauge Antonsen, formand HK Kommunal Nordjylland m.fl. Den igangværende urafstemning om OK21 har stor betydning - ikke blot for lønmodtagerne og arbejdsgiverne, men også for hele den danske model. En model, hvor arbejdsgiverne og fagforeningerne forhandler overenskomster. Løn og ansættelsesforhold afgøres af de parter som kender området i dagligdagen. Ikke af politikerne på Christiansborg eller i EU. Hvis arbejdsmarkedets parter selv skal fastlægge løn-og arbejdsforhold i overenskomster, så kræver det engagement fra ledere og tillidsvalgte. Og aktiv deltagelse fra medlemmerne. Der er mange måder at vise et fagligt engagement på. Fælles for alle medlemmerne er, at de har mulighed for at afgive deres stemme til afstemningen om OK21. Ved at sætte kryds tilkendegiver medlemmerne både deres holdning til det konkrete overenskomstforslag - og de viser deres opbakning til hele den danske model. På den måde får hver eneste stemme dobbelt betydning - og derfor er det endnu vigtigere at medlemmerne bruger stemmeretten ved urafstemningen til OK21.

Nordjyske Stiftstidende
27-03-21

Inddragende og forpligtende fællesskaber er forudsætning for hjemmearbejde

Debatindlæg af Lene Roed, formand for HK Kommunal. Jeg tvivler ikke på, at erfaringerne med hjemmearbejde vil sætte sig sine varige spor i fremtidens arbejdsliv. Ulemperne ved hjemmearbejdet er imidlertid blevet mere nærværende for mange HK’ere. Rigtig mange savner det kollegiale fællesskab, den faglige sparring. Og mange oplever, at arbejde og fritid flyder sammen på en uhensigtsmæssig måde. Jeg er ikke i tvivl om, at fagforeningen har en uhyre vigtig rolle at spille, hvis vi skal undgå, at fremtidens hjemmearbejde bliver karakteriseret ved medarbejdere, der bliver isolerede i et grænseløst arbejdsliv præget at dårlig trivsel og hurtig nedslidning. Fagforeningen skal via tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter sikre, at der på de enkelte arbejdspladser bliver nedfældet nogle klare rammer for det fleksible, digitale arbejdsliv. For eksempel er det afgørende, at der aftales nogle rammer for, hvornår de ansatte forventes at være online og offline. Medarbejderindflydelse og frivillighed skal være bærende. Regering, arbejdsgivere og fagbevægelse har et tungt ansvar for at bevare og styrke de faglige og sociale fællesskaber under nye, fleksible og digitale former for arbejdsliv.

Piopio.dk
26-03-21

Ny uddannelse i sundhedsadministration

I fremtiden kan vi blive mødt af sundhedsadministrative koordinatorer på hospitaler og klinikker. Den nye uddannelse er et resultat af et samarbejde mellem Danske Regioner og HK, der de sidste mange år har arbejdet på at ruste lægesekretærerne til de udviklingstendenser, vi ser i sundhedsvæsenet. Hos Danske Lægesekretærer under HK er formand, Nathali Schaap Degn, ikke i tvivl om, at uddannelsen som sundhedsadministrativ koordinator vil matche kompetencebehovet. - Jeg glæder mig til at opleve, at den næste generation af administrative medarbejdere i sundhedssektoren får det faglige løft, der skal til for, at vores fag også fremover bliver en central brik i et tidssvarende og veldrevet sundhedsvæsen, siger Nathali Schaap Degn. Allerede nu har 608 håbefulde ansøgere søgt uddannelsen via kvote 2. - Det er en flot start for en helt ny uddannelse, siger Nathali Schaap Degn, der samtidig glæder sig over, at der ved overenskomstbordet er aftalt en særlig indsats for videreuddannelse af lægesekretærer. -Samlet betyder det et stort kompetenceløft af sundhedsadministrative medarbejdere, siger hun.

Danske Regioner m.fl.
24-03-21

Giv os dato på åbning af beskæftigelsesindsatsen

HK Kommunal opfordrer Beskæftigelsesministeriet til at beslutte sig for en bestemt dag, hvor den delvist suspenderede beskæftigelsesindsats kan gå i gang. - Hvis der er en skæringsdag 1. maj, kan vi i god tid begynde at lave aftaler med borgere og virksomheder, og vi undgår de store pukler den dag, hvor det virkelig tager fart, siger næstformand i HK Kommunal, Mads Samsing. I rammeaftalen for en langsigtede plan for genåbning hedder det, at ’Regeringen vil løbende foretage nødvendige tilpasninger i f.eks. ift. beskæftigelsesindsatsen.’ Det er den løbende tilpasning, der får Mads Samsing til at reagere. Der har været alt for mange meget sene udmeldinger, som har skabt forvirring og ekstra arbejde, og det kan undgås ved at fastsætte en bestemt dato. Han vil hellere have, at genåbningen af beskæftigelsesindsatsen skydes lidt, end at den kommer for hurtigt i gang. - Der er jo en del sagspukler derude. Der er rigtig mange, der venter på afklaringsforløb, virksomhedspraktikker og så videre. Og det er selvfølgelig vigtigt, at beskæftigelsesindsatsen kommer op i gear i samtakt med økonomien, men det skal også kunne administreres, siger han.

NB Medier m.fl.
23-03-21

HK Kommunal: Der skal styr på arbejdsmiljøet på hjemmearbejdspladsen

Selvom de hjemsendte medarbejdere er uden for chefernes synsfelt, må det fysiske arbejdsmiljø ikke overlades til tilfældighederne. Det siger formanden for HK Kommunal, Lene Roed. Generelt kan hun se mange fordele ved hjemmearbejdet og den fleksibilitet, det giver medarbejderne, men det må aldrig ske på bekostning af et uforsvarligt arbejdsmiljø i hjemmet. - Vi har prøvet at finde pragmatiske løsninger i foråret, men nu er vi blevet et år rigere på erfaring med hjemmearbejde, og det burde også afspejles i det fysiske arbejdsmiljø, siger hun. Hun taler dermed for en øget opmærksomhed på det fysiske arbejdsmiljø på hjemmekontoret. Det sker på trods af, at flere arbejdsgiverforeninger har foreslået at lempe de gældende arbejdsmiljøregler for hjemmearbejde. - Vi skal ikke gå på kompromis med arbejdsmiljøet. Specielt ikke nu, hvor vi kan se, at flere medlemmer melder om fysiske belastninger som følge af hjemmearbejdet. Det ville være et stort skridt tilbage, hvis vi accepterede en lempelse eller suspendering af de regler, der er til for at beskytte medarbejdere mod belastninger i kroppen og nedslidning, siger Lene Roed.

A4 Medier
22-03-21

Hjemmearbejde har skadet HK'erne

Mange har under hjemmearbejdet oplevet, at de i bytte for mere frihed har fået et mere belastet fysisk arbejdsmiljø på hjemmekontoret. Og det rammer kroppen hårdt. Hele 81 procent af HK Kommunals medlemmer har været sendt hjem for at arbejde, hvoraf lidt over en tredjedel har oplevet fysiske belastninger som følge af hjemmearbejdet. Det viser en rundspørge, som HK Kommunal har foretaget. - Folk bruger deres strygebræt i stedet for et hæve-sænkebord eller en børnestol til at placere deres tastatur og skærm på, så det hele er i den rigtige højde. Det er bare ikke optimalt, siger Karen Brøndsholm, arbejdsmiljøkonsulent i HK Kommunal. - Der opstår et dilemma, fordi mange rent faktisk godt kan lide at arbejde hjemme, men er bange for at stille krav til udstyr, siger hun. Arbejdsgiverne er lovmæssigt forpligtet til at sørge for, at arbejdet kan foregå sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Det fysiske arbejdsmiljø på hjemmekontoret skal også indgå i APV’en. Alligevel kan hele 80 procent af de kommunale HK’ere berette, at deres hjemmearbejdsplads ikke er blevet inkluderet i APV'en.

A4 Medier
20-03-21

Ny afsløring: Blot tre mennesker valgte kommunaldirektør i Fredericia

Blot tre personer bestemte, at Annemarie Zacho-Broe i 2018 blev Fredericias nye kommunaldirektør. Normalt er der mange flere i ansættelsesudvalget, når en kommune skal finde sin topchef. Derfor kalder kommunalforsker Roger Buch ansættelsen meget usædvanlig. Kommunen har indledt en fyringssag mod Annemarie Zacho-Broe og har meldt hende til politiet grundet mistanke om, at hun og den daværende borgmester, Jacob Bjerregaard (S), havde en så nær relation, at det gjorde dem inhabile. Normalt er der et konsulentfirma med, når man skal finde kandidater til den øverste hylde. Jacob Bjerregaard, stod i spidsen for det udvalg, som ansatte kommunaldirektøren. Udvalget talte også økonomi- og personaledirektør Tommy Abildgaard og HK-fællestillidsrepræsentant Helle Bang Andersen. Begge var blandt Bjerregaards betroede støtter. Helle Bang Andersen var tillidsrepræsentant for kommunens HK’ere, men hun havde også en anden kasket på. Hun er mangeårigt medlem af Socialdemokratiets bestyrelse i Fredericia, og dermed har hun arbejdet på at gøre Jacob Bjerregaard til borgmester.

Ritzau, TV2.dk m.fl.
19-03-21

Efter massiv kritik af nyt it-system: Nu svarer minister

Der er styr på KY. Ikke flere fejl end normalt og forventeligt. Og borgerne får i øvrigt deres penge. Det er i store træk det svar, som beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) har givet Folketinget - og som baserer sig på KL’s vurdering og svar til ministeren. Beskæftigelsesministerens svar kommer efter, Karina Lorentzen (SF) har bedt ham redegøre for kritikken. Han har blandt andet kommenteret på, at sagsbehandlingstiden efter implementeringen af Kommunernes Ydelsessystem er steget fra fem dage til fem uger i Randers Kommune, samt at HK Kommunal har konstateret, at systemet er fyldt med fejl. Svaret lyder blandt andet: ’KL har ikke et overblik over sagsbehandlingstiderne i de enkelte kommuner, men generelt får vi ikke tilbagemeldinger fra andre kommuner om, at sagsbehandlingstiden i ansøgninger om kontanthjælp er steget betydeligt. Det er forventeligt, at der er fejl i et nyt og komplekst it-system som KY. Fejlniveauet vurderes pt. at være under kontrol’.

A4 Medier
16-03-21

Coronakrisen har indefrosset milliarder i kommunekasserne: Pengene skal gå til genopretning af velfærden

Regeringen skal give kommunerne fuld adgang til de 2,7 milliarder kroner, der ikke er brugt i 2020 på grund af coronakrisen. Sådan lyder opfordringen fra fem af de store offentlige fagforbund (FOA, BUPL, Danmarks Lærerforening, Dansk Socialrådgiverforening og HK Kommunal). - Regeringen skal give grønt lys til, at kommunerne i år kan løfte servicerammen, så borgerne får fuld valuta for de penge, der skulle være gået til kernevelfærd, men som ender med at lande i kommunekasserne. Helt konkret ønsker fagforbundene, at kommunerne får løftet servicerammen, og i 2021 bliver fritaget for budgetloven, som forhindrer landets kommuner i, at ubrugte midler et år kan anvendes året efter. I stedet skal kommunerne have fuld råderet over de 2,7 mia. kroner, der ikke blev brugt i 2020. - De velfærdstropper, der er gået forrest i et meget opslidende år med corona, savner tid og ressourcer. Hvis medarbejdere skal løfte denne opgave, så kræver det en udvidet økonomisk ramme. Det har regeringen her fået en gylden mulighed for at give kommunerne, siger formændene i Virkelighedens Velfærd.

Randers Netavis m.fl.
15-03-21

HK: Fem alternativer til en hovedløs milliard-besparelse på jobcentre

- For os er det helt afgørende, at man i det mindste udmønter den meget beklagelige milliard-besparelse på beskæftigelsesindsatsen sådan, at vi undgår markante forringelser for borgerne. Sådan siger næstformand i HK Kommunal, Mads Samsing, som en reaktion på, at et flertal på Christiansborg sidste år vedtog at finansiere aftalen om tidlig pension via en milliardbesparelse på beskæftigelsesindsatsen. Han advarer kraftigt mod en hovedløs grønthøsterbesparelse. - Det giver særligt i en tid med stigende langtidsledighed ingen som helst mening, hvis Christiansborg beslutter at skaffe de mange penge gennem ufokuserede rammebesparelser. Det vil føre til, at omkring 2.300 medarbejdere forsvinder. Vil man endelig spare på aktive beskæftigelsesindsats, skal det gøres særdeles velovervejet, siger Mads Samsing. Hundrede HK-tillidsrepræsentanter har bidraget til at udarbejde fem forslag til en meningsfuld udmøntning af sparekravet. 1. Invester i beskæftigelsesindsatsen. 2. Reducer brugen af private beskæftigelsesfirmaer. 3. Fjern regler, der ikke giver mening eller skaber værdi. 4. Tillid til borgere og medarbejdere. 5. Giv medarbejderne ro til kerneopgaven.

NB Medier, Ritzau, A4 Medier m.fl.
15-03-21

Kommunal chef: Ingen skal have ondt i maven på job

Ingen skal have ondt i maven, når de går på arbejde. Så klart lyder budskabet fra fungerende kommunaldirektør Camilla Nowak i kølvandet på advokatundersøgelsen og den interne undersøgelse af kommunen. Det bakker borgmester Steen Wrist (S) helt op om. - Da jeg trådte til, kunne jeg godt mærke, at der var medarbejdere, der havde haft det svært. Ikke mindst dem, der havde været tæt på sagsforløbet i december, siger Steen Wrist. Medarbejdernes trivsel og tryghed ved at drøfte svære spørgsmål med chefen står højt på byrådets og ledelsens dagsorden i dag. Fredericia Dagblad har tidligere talt med formand for de overenskomstansatte medlemmer af Djøf om manglende trivsel på Rådhuset, ligesom tidligere fællestillidsmand for HK Helle Bang Andersen har bemærket, at der var frustrationer blandt ansatte.

Fredericia Dagblad
13-03-21

Ny rapport advarer om jobcenter-robotter: Øger risiko for diskrimination

Når kommuner for eksempel bruger kunstig intelligens (AI) til at beregne risikoen for langtidsledighed, skabes der en risiko for alvorlig diskrimination. Det konkluderer Institut for Menneskerettigheder. Profileringsmodeller kan føre til diskrimination, fordi modellen bruger borgerens specifikke kendetegn. For at komme risikoen for diskrimination til livs ude i kommunerne, anbefaler Marya Akhtar, chefkonsulent på Instituttet, at alle offentlige myndigheder, der bruger profileringsmodellerne, forpligter sig til at teste løbende for mulig diskrimination i modellerne. I HK Kommunal er næstformand Mads Samsing helt enig i, at der bør være en pligt til løbende at teste systemer og modeller for risikoen for diskrimination. - Og jeg er også helt enig i, at der skal være transparens, fortæller Mads Samsing. HK har foreslået Digitaliseringsstyrelsen, at alle digitale løsninger, herunder dem der baseres på kunstig intelligens, skal igennem en analyse, så konsekvenserne for borgere bliver tydelige. Pia Færch, kontorchef i KL, oplyser, at de med interesse vil kigge nærmere på forslaget fra Institut for Menneskerettigheder.

A4 Medier
12-03-21

Lene Roed om sit første år som formand for HK Kommunal: Det har været specielt

Lene Roed debuterede som formand for HK Kommunal ved OK21. Overordnet er Roed godt tilfreds og en smule lettet over resultatet. På forhånd handlede det først og fremmest om at sikre reallønnen, og det lykkedes med generelle lønstigninger på 5,02 procent over de kommende tre år. - Ville det overhovedet være muligt at sikre en realløn for vores medlemmer? Det har været vores førsteprioritet, og det lykkedes, fortæller Lene Roed. Hun hæfter sig desuden ved, at reguleringsordningen videreføres. Og fra 1. april 2022 får alle ansatte HK’ere i basisstillinger mere i pension. Midt under OK21 kunne Lene Roed fejre sit første år i spidsen for 48.000 HK’ere i kommuner og regioner. Hun lægger ikke skjul på, at året er forløbet meget anderledes, end hun på forhånd havde regnet med. - Jeg vil ikke sige, at jeg på forhånd var skræmt ved udsigten til min første overenskomstforhandling som formand, men jeg var da selvfølgelig lidt spændt. Specielt set i lyset af de specielle omstændigheder med corona, siger Lene Roed. - Samlet set synes jeg, vi har været gode til at støtte op om hinanden, og vi har formået at lande nogle forlig, som vi alle kan se os selv i. Det er det vigtigste, fastslår Lene Roed.

A4 Medier
10-03-21

Tillidsrepræsentant takker af efter 37 år

Efter 37 år i Fredericia Kommune takker fællestillidsrepræsentant Helle Bang Andersen af. Hun er blevet 69 år, så hun synes, at hun har gjort sit nu. Hun kan berette om en arbejdsrejse fra langtidsledig til fællestillidsrepræsentant, der gjorde karrierelivet værdifuldt. - Jeg startede på Bakkeskolen i 1984 som langtidsledig i et administrativt job. ½ år senere fik jeg fast arbejde på Brandstationen, hvor jeg endte med at være i 29 år. Det var en fantastisk tid, siger Helle Bang Andersen. I 1997 blev hun valgt til tillidsrepræsentant og fra 2005 var det faglige opgaver, der blev flere og flere af. Helle Bang Andersen blev fællestillidsrepræsentant og dermed købt fri 32 timer om ugen til det faglige arbejde. - Samtidig fik jeg en god uddannelse, gennem HK. Der er mange forskellige arbejdsopgaver for en fællestillidsrepræsentant. At være tillidsmand er faktisk et fag, fortæller Helle Bang Andersen.

Fredericia Avisen m.fl.
09-03-21

Ny MeToo-undersøgelse viser stor generationskløft

HK Hovedstaden har undersøgt, hvor mange af dens medlemmer, der det seneste år har oplevet seksuelt krænkende adfærd. Det har især de yngre. Unge kvinder - og til dels også mænd - vil ikke finde sig i det samme, som tidligere generationer har gjort. Sådan siger 27-årige Alia Naser Saady. Hun er kommunikationskonsulent og en af de kvinder, som i en ny Metoo-undersøgelse fra HK Hovedstaden har nikket ja til, at hun inden for det seneste år har oplevet seksuelt krænkende adfærd. Og hun er ikke den eneste. Undersøgelsen er foretaget blandt knap 10.000 medlemmer, og den viser, at der er en markant generationskløft i forhold til hvilke aldersgruppe, der oplever seksuelt krænkende adfærd. - De unge siger fra overfor sjofle vittigheder og jokes med seksuelle undertoner. De gider det ikke, og de mener ikke, de skal tåle det. Jeg tror, at den ældre generation har tålt lidt mere, siger Ditte Gottlieb Bredahl, der er formand i HK Hovedstaden. Dykker man ned i tallene i undersøgelsen, er der ikke den store forskel mellem kvinder og mænd. Kigger man på generationer er forskellen imidlertid markant.

TV2
08-03-21

Vrede tillidsfolk mødte politikere: Nu får rådmand klar besked om at inddrage ansatte

Medarbejderne har sagt et højlydt farvel til en styregruppe, som Aarhus Byråd skabte under vedtagelsen af en stor omorganisering af ældreområdet. Ifølge tillidsfolkene fra FOA, Dansk Sygeplejeråd og HK lytter ledelsen ikke, når de forsøger at få indflydelse på forandringerne. På et møde har tillidsfolkene fortalt udvalget for sundhed og omsorg om forløbet og deres oplevelser af situationen. Omlægningen af ældreområdet skyldes ikke mindst de sager om omsorgssvigt, der i løbet af 2020 dukkede op på plejehjem i Aarhus. Fra begyndelsen har planen mødt modstand blandt de 6.400 ansatte på ældreområdet. Det fik byrådet til at lave en særlig styregruppe, hvor blandt andre repræsentanter for topledelse og ansatte sidder ved samme bord for at kvalificere arbejdet med den ny organisation. Men de ansatte har altså i protest over manglende indflydelse vendt ryggen til gruppen. Torsdag samlede de involverede tillidsfolk fra FOA, HK og Dansk Sygeplejeråd op på samtalerne med politikerne i udvalget for sundhed og omsorg.

Århus Stiftstidende, Randers Amtsavis
05-03-21

To nye it-systemer på ét år skaber frustration og sygemeldinger i kommunerne

KSD har trukket tænder ud i alle landets kommuner. Medarbejderne har sloges med systemets mange fejl, fortæller Mads Samsing, næstformand for HK Kommunal. - Der er en lang række fejl i systemet både ved udbetalingen, automatiseringen af brevene og i den automatiske udregning af ydelser, siger Mads Samsing. - Og det et jo et brud på borgeres retssikkerhed. Det har været en enorm belastning for vores medlemmer at skulle håndtere fejlene i det her system, siger han videre. Ombudsmanden mener, at fejlene i udbetalinger ’drejer sig om fejl i enkeltsager’. At der ikke er flere fejl skyldes ifølge Mads Samsing, at medarbejderne i kommunerne har arbejdet ekstra hårdt. - Der var folk, som var gået grædende hjem fra arbejde. Der var afdelinger med mange sygemeldinger. Det er vores oplevelse, at man i flere kommuner har taget forskud på effektiviseringsgevinsten ved at bruge KSD, så der simpelthen var færre folk til at udføre arbejdet, mener Mads Samsing. - Vores anbefaling er, at man som kommune udskyder implementeringen. At man lærer af erfaringerne fra de kommuner, hvor det er gået godt og skidt og kigger sit eget beredskab igennem, siger Mads Samsing.

Kommunefokus m.fl.
05-03-21

200.000 fejlbehæftede pas presser kommuner og ansatte

Flere kommuner kræver økonomisk kompensation, efter at ombytning af 208.000 fejlbehæftede pas fra privat leverandør har kostet 18 kommuner tusinder af løntimer. Borgere i 18 kommuner fik i oktober besked om, at deres pas skulle ombyttes inden sommeren 2021 - hvis passene var blevet udstedt fra 2014 til 2017, skriver HK Kommunal.dk. Fejlen i de mange pas handler om, at der var blevet byttet om på højre og venstre fingeraftryk fra det private firmas side. Regningen for den administrative del og den ekstra indsats, der skal lægges for at ombytte de mange pas, ligger imidlertid hos de 18 kommuner. For eksempel skal 15.000 pas ombyttes i Skive Kommune. Her har man været nødt til at omstille sig og ansætte flere sagsbehandlere. Kommunen vurderer, at ekstraomkostningerne vil løbe op i godt 800.000 kr. Skive Kommunes borgmester har på den baggrund forsøgt at samle de 17 andre berørte borgmestre i en fælles henvendelse til KL, der skal kæmpe for at få kompensations-penge.

A4 Medier
04-03-21

HK-lokalformand blev genvalgt på årsmøde

136 medlemmer deltog onsdag i generalforsamlingen hos HK Kommunal MidtVest, som foregik virtuelt på grund af corona. På generalforsamlingen blev Lene Buhl genvalgt som formand for to år. Der var også genvalg for et år til næstformand Lene Rasmussen. Lene Buhl pegede i sin beretning på, at vi skal lære af tiden under corona. - Når samfundet langsomt åbnes igen, bliver der plads til at rette blikket fremad og arbejde konstruktivt med det, vi har lært af corona-tiden. Vi skal se på mulighederne for at indrette vores arbejdsliv - det er jo blevet ganske tydeligt, at der kan være gevinster ved at sidde uforstyrret hjemme, men også, at der kan være udfordringer med trivslen, når man er på distancen, sagde hun.

Herning Folkeblad m.fl.
04-03-21

Hedensted vil sætte en stopper for e-post i weekenderne

Afgørelser, opkrævninger og andre digitale breve til borgeren skal fremover gemmes til hverdagene. Det har et enigt byråd i Hedensted Kommune besluttet. Forslaget lyder, at kommunens forvaltning skal bestræbe sig på ikke at sende digital post ud til borgerne lige op til en weekend eller helligdag, hvor de ikke har mulighed for at kontakte kommunen eller deres sagsbehandlere for at få hjælp. Ifølge Nicolai Wammen er det systemets tekniske indretning, der er skyld i, at borgere modtager post på skæve tidspunkter. HK Kommunal har talt med Hedensted Kommunes digitaliseringskoordinator Jesper Overgaard om, hvordan de har tænkt sig, at undgå at den digitale post lander i borgernes e-boks på mærkelige tidspunkter. - Vi ved det ikke endnu. Det er systemet, der gør det svært, så vi må undersøge, hvordan det kan lade sig gøre og om, der er nogle muligheder, som vi kan trække på, siger Jesper Overgaard. Han kan heller ikke sige om, det nye forslag får betydning for de administrative medarbejderes arbejdsgange.

A4 Medier
04-03-21

Nye it-systemer skaber kaos i kommunerne

Borgerne får forkerte udbetalinger, får deres penge for sent, og i nogle tilfælde får de ikke deres penge, lyder det fra flere af de kommuner, der er begyndt at bruge to nye it-systemer, der skal udbetale ydelser til borgerne. Det drejer sig om KSD og KY. KSD blev udrullet i samtlige kommuner sidste år og skaber fortsat store problemer. KY bliver rullet ud i bølger, og indtil videre er 23 kommunerne på. Men det er ikke kun borgerne, det går ud over. De ansatte i kommunerne er også hårdt ramt, fortæller Mads Samsing, der er næstformand i HK Kommunal. - Vi får meldinger om ekstremt arbejdspres. Der er mange, der bukker under og melder sig syge, og nogle har simpelthen sagt op på grund af det, siger han. Og selvom problemerne ikke er løst, fortsætter udrulningen. - Det er ikke ansvarligt at rulle det ud til flere kommuner, før problemerne er løst, siger Helene Bækmark, der er direktør for Social og Arbejdsmarked i Randers kommune. Lise Plougmann Willer, direktør for Borger og Arbejdsmarked i Esbjerg kommune: - Jeg har medarbejdere, der sidder og græder. Kommunerne har ikke de samme problemer med KY og KSD, og der er forskellige oplevelser af, hvilket system der har flest fejl.

Ritzau, Sjællandske, Fyens, Berlingske m.m.fl.
03-03-21

Overenskomstforhandlinger for offentligt ansatte nærmer sig mål

Meget tyder på, at forligsmanden går et roligt forår i møde. I hvert fald er overenskomstaftalerne for flere af de centrale faggrupper på det offentlige arbejdsmarked faldet på plads. Således er blandt andet Dansk Sygeplejeråd, BUPL, Danmarks Lærerforening og HK Kommunal nået i mål i de individuelle organisationsforhandlinger, som følger i kølvandet på de centrale forlig på statens, kommunernes og regionernes område, som alle er landet i løbet af februar. Organisationsforhandlingerne omfatter mere end 100 forskellige overenskomster fordelt på de tre offentlige sektorer, som med udgangspunkt i den økonomiske ramme fra statens område skal omplante de centrale forlig til de enkelte fagområder. På det kommunale og regionale område har der været mere at forhandle om i organisationsforhandlingerne end på det statslige område, fordi kommuner og regioner har afsat 0,5 procent af den samlede økonomiske ramme på 6,75 til organisationspuljemidler.

Altinget
02-03-21

Særlig pulje afsat til lægesekretærer: HK indgår forlig med regionerne

Endnu en overenskomst er nu på faldet på plads i rækken af forhandlinger mellem regionerne og de enkelte organisationer Natten til mandag indgik HK Kommunal forlig med regionerne om fordelingen af overenskomstmidler. I forliget er der bl.a. særlige forbedringer for lægesekretærer, hvilket især skal ses i lyset af den nye uddannelse til sundhedsadministrativ koordinator, der i løbet af en årrække skal erstatte lægesekretæruddannelsen. Der er afsat en særlig pulje, som kan finansiere hele udgiften til sundhedskommunom eller lignende kompetencegivende uddannelse – uanset at beløbet overstiger 30.000 kroner årlig. Desuden får de fleste som følge af HK Kommunals forlig med regionerne forbedret pensionen, og mange får mere i løn.

Politiken Sundhed
01-03-21

OK21: Pension, løn og uddannelse til ansatte i regionerne

Ansatte i basisstillinger og de fleste specialister får mere i pension. Mange specialister får forbedret deres løn. På en del af de nederste grundlønsløntrin er der både forbedringer på løn og pension. Og så er der en stor pulje penge til lægesekretærernes videreuddannelse. Det er hovedresultaterne af det forlig, som HK Kommunal har indgået med arbejdsgiverne i regionerne. Derudover er der flere penge til den enkeltes kompetenceudvikling hvert år, og så der afsat en særlig pulje penge øremærket til sundhedskommunom for lægesekretærer. HK Kommunals formand Lene Roed er yderst tilfreds. - Jeg er meget glad for, at vi har rykket på pensionen og har givet den enkelte mulighed for at veksle nogle af pensionsindbetalingerne til løn. Og så vil jeg også fremhæve, at man nu kan få endnu flere penge til kompetenceudvikling. Videreuddannelse er en fremtidssikring af job og kompetencer, siger Lene Roed. Med det nye forlig kan man fremover søge op til 30.000 kroner om året til fra Kompetencefonden. Det er 5.000 kroner mere end i dag. I forliget er der også særlige forbedringer for lægesekretærer. Formanden for lægesekretærerne i DL Nathali Schaap Degn kalder forligets fokus på lægesekretærer for visionært og fremsynet.

A4 Medier m.fl.
01-03-21

Lang vej endnu for 1 million hjemsendte: Alt tyder på at du skal arbejde hjemme til det bliver sommer

Op mod 1 million lønmodtagere - særligt offentligt ansatte – må indstille sig på at arbejde hjemme mange måneder endnu. En af dem er Dorthe Sode-Olsen, der normalt arbejder som receptionist under Danske Regioner. Nu passer hun på sjette måned arbejdet hjemme fra spisebordet, hvor også manden arbejder hjemme. - Jeg savner mine kolleger, jeg savner min arbejdsplads, jeg har været trist, jeg har surmulet, men når det er sagt, så har det faktisk fungeret ret fint at arbejde herhjemme, siger hun. Flere fagforbund har noteret, at medlemmer mangler kollegialt fællesskab og samvær. - Vores medlemmer er ved at være godt maste både fysisk og psykisk. Der er mange, der føler sig ensomme, mange, der savner fællesskabet. Og der er også mange, der sidder dårligt og får ondt i nakke og ryg, siger Lene Roed, formand for HK Kommunal. Lene Roeds melding er klar: Er det i samfundets interesse, at hjemmearbejdet fortsætter 3-4 måneder eller længere, så må medlemmerne bide i det sure æble. Til gengæld skal de have al den hjælp og opmærksomhed, de kan få: - Vi er nødt til at snakke om, hvordan vi eksempelvis får nogle klare aftaler om, hvornår man arbejder, og hvornår man holder fri. Det hele kan meget let flyde ud i manglende strukturer, når man sidder alene, siger hun.

Politiken
25-02-21

Trængte sygehuse vinder med bedre ressourceudnyttelse

Debatindlæg af Lene Roed, formand HK Kommunal. Hvis vi skal have fagligheden og arbejdsglæden tilbage i sundhedsvæsenet, kan regionspolitikere og sygehusledelse til en start tilrettelægge arbejdsgangene i en mere elegant udgave. Det betyder for eksempel, at man frigiver resurser til andre faggrupper i sundhedsvæsenet ved at lade lægesekretærerne tage sig af det klinisk-administrative arbejde. Uden lægesekretærer skal læger og sygeplejersker nemlig selv tage sig af de administrative opgaver. Det stjæler vigtig patienttid fra de faggrupper. Omvendt kan lægesekretærer sikre flow, koordinering og kommunikation. Et grundlæggende princip i den offentlige velfærd bør i det hele taget være, at opgaver bliver løst på det laveste effektive omkostningsniveau, LEON. På regionsgårdene og på sygehusenes ledelsesgange er man tilsyneladende ved at komme til samme erkendelse. I hvert fald er antallet af lægesekretærer efter flere års tilbagegang nu vendt til en beskeden fremgang. Jeg håber meget, at den nye satsning på lægesekretærernes kompetencer ikke er en enlig svale, men udtryk for, at man fremover vil understøtte en professionel arbejdsdeling, der kan frigøre faglige resurser.

Piopio.dk

25-02-21

Det knager og brager: Samarbejdet i styregruppe bag omlægningen af ældreområdet i Aarhus er kørt i grøften

Vi vil ikke være med længere. Sådan lyder beskeden fra samtlige tillidsfolk, der sidder i en bredt sammensat styregruppe bag arbejdet med at skabe en ny organisation på det omstridte ældreområde i Aarhus. I styregruppen har tillidsfolkene selskab af topledelsen for Aarhus Kommunes arbejde med sundhed og omsorg. Men ifølge medarbejdernes repræsentanter fungerer dialogen med ledelsen så dårligt, at de ikke længere ser mening i at deltage i samarbejdet. Situationen kulminerede, da tillidsfolkene i utide forlod et møde i styregruppen. Dermed er der pustet nyt liv i en konflikt, som i hele forløbet om ændringen af organisationen har udspillet sig mellem topledelse og ansatte på ældreområdet. Men med tillidsfolkenes farvel til styregruppen risikerer byrådets intentioner at kuldsejle. Ingen af tillidsfolkene fra FOA, Dansk Sygeplejeråd og HK ønsker aktuelt at udtale sig til avisen. De oplyser dog, at de ikke kan tage medansvar for omorganiseringen med den hastighed, som processen kører. I styregruppen sidder bl.a. Lasse Dahl, HK.

Århus Stiftstidende, Horsens Folkeblad
25-02-21

Fællestillidsmand for HK'erne har mærket efterdønninger af kommunalt sparekatalog: - Folk kan stadig blive vrede over det

Fællestillidsmand for de 300 HK-ansatte i Fredericia Kommune Helle Bang Andersen er klar over, at der er nogle medlemmer, der har haft større udfordringer end andre de seneste år. - Men det har i stort omfang handlet om, at organisationen har været gennem mange forandringer, og det udløser uro, siger Helle Bang Andersen. Hun kan i lighed med Djøf’s Bobby Singh Bhatia genkende, at direktionens ’mulighedskatalog’ fra 2019 gav alvorlige dønninger. - Kataloget var ikke i orden. Folk var vrede over den måde, det var skrevet på. Enkelte ansatte kunne læse, at direktionen mente, at deres funktion kunne undværes. Det opfattede mange som en desavouering af deres indsats, og vi reagerede kraftigt på det, siger Helle Bang Andersen. Politikerne lagde kataloget til side. - Men det blev ikke glemt, og når nogle nævner det en gang imellem, så kan folk stadig blive vrede over det. Folk følte ganske enkelt, at det var et uretfærdigt katalog, siger Helle Bang Andersen. I kølvandet på mulighedskataloget har den kommunale organisation været præget af organisationsændringer, og det har slidt på en del ansatte, fortæller Helle Bang Andersen.

Fyens, Jydske Vestkysten, Fredericia Dagblad
24-02-21

HK Kommunal: Borgere og medarbejdere lider under halvfærdige offentlige it-systemer

Debatindlæg af Mads Samsing, næstformand HK Kommunal. Kommunerne er i fuld gang med at implementere ydelsessystemerne KY og KSD. Det går det mildest talt ikke ret godt med. Mange borgere og virksomheder oplever ikke at få udbetalt korrekte ydelser, at beregningsgrundlaget ikke er i orden, at breve er fyldt med fejl osv. Medarbejderne knokler for at begrænse skaden, men arbejdspresset er så stort, at vi desværre ser flere sygemeldinger og opsigelser. Vi skal selvfølgelig fortsætte den digitale omstilling. Men vi skal ikke være så aggressive i udrulningen, at den fejler. Det skal gøres ordentligt. Nye systemer skal ikke implementeres før de er færdige, og det skal ikke ske hurtigere, end organisationen er klar til det. Kommunerne bør sørge for, at der er det antal medarbejdere, der er brug for til at sikre en ordentlig implementering af de nye systemer. Forventede gevinster bør ikke realiseres før et nyt system er implementeret og har været fejlfrit og fuldt funktionelt i minimum seks måneder. Esbjerg Kommune var med i bølge 1, og kommunen har kraftigt opfordret til, at udrulningen sættes på pause, indtil fejlene er fikset, og systemet er færdigt. Det bakker jeg helt op om.

Altinget
24-02-21

Udskældt system er nu landet på ministerens bord

Kritikken af kommunernes ydelsessystem KY har nu også nået Folketinget og beskæftigelsesministeren, der skal redegøre for udrulningen og de mange problemer med systemet. Den direkte anledning er de mange artikler, som bl.a. HK Kommunal og Kommunalbladet har skrevet, hvori utilfredshed med systemet fra en række kommuner er kommet frem - fx Randers og Esbjerg. Ministeren er blandt andet blevet bedt om at redegøre for følgende: Planen for udrulningen af Kommunernes Ydelsessystem fra KOMBIT i landets kommuner. Kommentere det forhold, at sagsbehandlingstiden efter implementeringen af Kommunernes Ydelsessystem er steget fra fem dage til fem uger i Randers Kommune. At HK Kommunal har konstateret, at systemet er fyldt med fejl. Redegøre for retsstillingen for borgere, der får et for lille beløb udbetalt efter implementeringen af Kommunernes Ydelsessystem, herunder om kommunerne er forpligtet til efterfølgende at kontakte borgerne og efterbetale det resterende beløb. Oplyse, om ministeren vil gå i dialog med KL med henblik på at sætte udrulningen af Kommunernes Ydelsessystem på pause, indtil fejlene i systemet er udbedret.

A4 Medier
22-02-21

140.000 ansatte i regionerne får fem procent mere i lønposen

Der er indgået overenskomstaftale for regionernes 140.000 ansatte. Den indebærer en lønstigning på 5,02 procent over tre år. De ansatte er blandt andet sygeplejersker, rengøringspersonale og social- og sundhedsassistenter. Det fortæller chefforhandler for Danske Regioner, Anders Kühnau (S), lørdag, hvor aftalen bliver præsenteret HK-Huset i København. Lønstigningen betyder, at lønnen for de ansatte i regionerne følger med stigningerne i det private. Oven i lønstigningen kommer 0,45 procent i organisationsmidler. Det er penge, som organisationerne hver især kan forhandle om i den kommende tid. Derudover er der lavet en særpulje til sygeplejerskerne på 0,05 procent. Det svarer til 33 millioner kroner. Ud over lønstigningen er der aftalt ret til sorgorlov, en indsats for at hjælpe seniorer blive på arbejdsmarkedet, større fokus på arbejdsmiljø og et ’nyt projekt om det digitale arbejdsliv’.

Ritzau, Berlingske m.fl.
20-02-21

Lokale aktører melder om forsigtig optimisme efter overenskomstaftale

I går blev overenskomsten for cirka 500.000 kommunalt ansatte indgået, og selvom der stadig mangler forhandlinger for de enkelte forbund, så er der forsigtig optimisme at spore hos en række lokale fagforbund. HK-repræsentant og næstformand i hoved-Med-udvalget i Holbæk Kommune, Tine Grodal, understreger, at selvom hun endnu mangler at diskutere resultatet med sine medlemmer, er hun umiddelbart tilfreds med resultatet. - Jeg tænker, at det har været det muliges kunst, og det er en okay aftale i de her tider, udtaler hun. Overenskomsten blev fremlagt mandag morgen, og den betyder blandt andet, at de kommunalt ansatte kan se frem til en lønstigning på omkring fem procent over de næste tre år. Samtidig forlænges reguleringsordningen, så lønudviklingen for de kommunalt ansatte følger med den private sektor. Michael Ziegler (K), formand for KL's Løn- og Personaleudvalg og borgmester i Høje-Taastrup Kommune, kaldte ved præsentationen af aftalen forliget for ’ansvarligt’.

Sjællandske m.fl.
16-02-21

Ny overenskomst for 500.000 kommunalt ansatte

Efter at have forhandlet hele weekenden er Kommunernes Landsforening (KL), og de kommunalt ansattes organisationer blevet enige om en ny overenskomst. Den nye overenskomstaftale gælder blandt andre for SOSU-medhjælpere, pædagoger, skolelærere og HK-personale ansat i kommunerne, og de kan med den nye aftale se frem til en generel lønstigning på 5,02 procent. Derudover er der afsat penge til et såkaldt lavtlønsprojekt, hvilket betyder at ansatte i udvalgte grupper kan se frem til en årlig lønstigning på mellem 653 og 745 kroner. Samlet giver det en lønstigning på 6,75 procent over tre år. Den nye aftale skal også sikre, at ældre medarbejdere fastholdes i arbejde i længere tid, før de går på pension. Aftalen betyder blandt andet, at seniormedarbejdere skal have tilbudt en seniorsamtale, og at alle, der er fyldt 52 år, kan få tilbudt en seniorstilling, hvis forholdene på arbejdsstedet tillader det. Det kan blandt andet betyde, at man arbejder på nedsat tid og får andre arbejdsopgaver. En del af aftalen er også et fokus på det psykiske arbejdsmiljø. Her kommer der to nye initiativer, som skal give et bedre arbejdsmiljø.

DR Radioavisen m.fl.
15-02-21

Kommunernes it-fællesskab afviser at udskyde udrulning af nyt system

Esbjerg Kommune foreslår på grund af mange problemer med det nye Kommunernes Ydelsessystem (KY) at stoppe udrulningen af systemet, indtil alle problemer er løst. HK støtter kravet om en pause i udrulningen og holder fredag møde med KL om problemerne. - Der er jo fejludbetalinger, og der er udbetalingsbreve, der er mangelfulde, forkerte eller ikke kommer frem, siger næstformand i HK Kommunal, Mads Samsing. - Vi er, og har været, i tæt dialog med Esbjerg Kommune om de udfordringer, de oplever, og KOMBIT har fuldt fokus på at understøtte kommunen, skriver KOMBIT’s Henrik Kirkeskov, der ikke vil stoppe udrulningen. Det svar er HK dog ikke tilfreds med. - Vi støtter, at de stopper udrulningen nu. Der er fejl i systemet, og der er moduler, der ikke er færdigudviklede. Sæt udrulningen på pause, indtil det er på plads, siger Mads Samsing. HK ønsker derfor at sikre, at den effektivisering, jobcentrene skal opnå ved at bruge det nye system, ikke indkasseres, før systemet kører helt som det skal. - Den 25 procents effektivisering, KY skal give, skal ikke høstes ind, før det her har fungeret upåklageligt i mindst seks måneder, siger Mads Samsing.

NB Medier
11-02-21

Nyt system presser ansatte til det yderste: 'Mine kollegaer føler sig utilstrækkelige'

Situationen med KY i Randers er meget alvorlig og medarbejderne kører på det alleryderste. - Det er en meget alvorlig situation, mine kollegaer står midt i netop nu. Gode kollegaer rejser, nogle er sygemeldt med stress, andre bliver hjemsendt for at undgå sygemeldinger. Ledelsen bakker os op og har indtil videre ansat 7 vikarer for at hjælpe. Men selv med 7 vikarer når vi fortsat ikke i mål med opgaverne. Sådan lyder det fra Margit Simonsen, TR på jobcentret i Randers Kommune, hvor ydelsesafdelingen hører under. Det handler om KY – kommunernes nye ydelsessystem med Kombit som projektansvarlig og Netcompany som leverandør. - Mine kollegaer føler sig utilstrækkelige, og deres faglige stolthed er i den grad sat på prøve, da arbejdet i KY har sat dem under et stort pres. KY er et system, der er mangelfuldt og fejlbehæftet, uddyber Margit. Hun fortæller, at ved igangsæt i september havde de en overkommelig bunke på kun 8 ubehandlede ansøgninger. Nu er det tal 163 – ligesom sagsbehandlingstiden er gået fra omkring 5 dage til cirka 5 uger.

A4 Medier, Version2, NB Medier m.fl.
09-02-21

Fagforeningsbosser: Der skal flere penge til velfærd, når vi bliver flere danskere

Debatindlæg af Lene Roed, formand HK Kommunal, Mona Striib, formand FOA, Gordon Ørskov Madsen, formand DLF m.fl. Med en kommende velfærdslov har vi endelig muligheden for at sikre et anstændigt velfærdsniveau i takt med at vi bliver flere danskere. De sidste mange års udhuling af den offentlige velfærd stoppes, og at vi genopretter et værdigt serviceniveau. Når vi ikke regulerer udgifterne til velfærd, liver konsekvensen, at der er færre penge pr. borger. Og når vi ovenikøbet bliver flere udgiftstunge grupper udhules kvaliteten markant. Derfor beder vi om en velfærdslov, der sikrer, at pengene følger med, når vi bliver flere. Den stigende velstand i samfundet ændrer på vores forventninger til servicen. Vi skal passe på, at den offentlige velfærd ikke opleves som andenrangs, fordi den ikke kan følge med tiden. Vi står i en situation hvor velfærdssektoren skriger på penge, og med en økonomi der trænger til at blive genoprettet efter mange år med udsultning af velfærden især i starten af 2010’erne. Så kære politikere. Hjælp os med at sikre det danske velfærdssamfund for fremtiden.

Altinget
09-02-21

Komponent udpeger bestyrelse

Kommunernes nye udviklingscenter Komponent har konstitueret sig med sin første bestyrelse. Komponent blev stiftet 21. januar 2021 og medfører en sammenlægning af Center for Offentlig Kompetenceudvikling (COK), KL's Konsulentvirksomhed og KL's ledelsesområde. En af Komponents hovedopgaver er at arbejde sammen med KL om at sikre deling af erfaringer og nye idéer mellem kommunerne. Den nye bestyrelse har følgende medlemmer: Kristian Wendelboe, adm. direktør i KL (formand), Per B. Christensen formand for Akkrediteringsrådet for videregående uddannelser (næstformand), Stina Vrang Elias, adm. direktør i Tænketanken DEA, Lene Roed, formand HK Kommunal m.fl.

Altinget m.fl.
08-02-21

Helle drømmer om at arbejde mere hjemme

- Nu kan jeg godt mærke, at jeg virkelig savner mine kolleger, fortæller 58-årige Helle Rønlev, der er økonomimedarbejder på et plejecenter i Aarhus Kommune, til HK Kommunal.dk. Hun har været hjemsendt på fuld tid siden første corona-nedlukning. Det passede hende glimrende. I hvert fald i starten. I Helle Rønlevs team mødes de på Teams. - Det er altafgørende, at vi på den måde har kunnet holde fast i det kollegiale fællesskab, selvom det selvfølgelig ikke er det samme som at mødes fysisk. - Jeg savner limen og al sniksnakken. Hele følelsen af at høre til i et fællesskab - det bliver mere og mere pseudo og glider mig af hænde. De sidste måneder har jeg virkelig kunnet mærke savnet. Vi er nødt til at ses fysisk, ellers smuldrer det, forklarer Helle Rønlev. Alligevel håber og tror hun på, at hjemmearbejdet er kommet for at blive, når faren for coronasmitte driver over. - Det optimale ville være en 50/50-ordning, hvis man kunne få det til at passe ind. Men det skal også være sådan, at man har mulighed for at komme ind hver dag. Hjemmearbejde skal være frivilligt, lyder det fra Helle Rønlev.

A4 Medier
04-02-21

Mindeord: En hædersmand er gået bort

Tidligere borgmester i Værløse Ernst Ellgaard sov stille ind i sit hjem tirsdag aften - 89 år gammel. Ernst var vellidt af alle og formåede i sine mere end 20 år som borgmester at samle hele byrådet i arbejdet med at skabe en god kommune. Ernst var ikke til de store armbevægelser og falbelader. Det lod han andre om. Til gengæld var han i hele sit virke beskeden, retskaffen og myreflittig. Han var lyttende og afholdt blandt alle medarbejdere og i alle dele af kommunen - fra direktøren til den lokale formand for fagforeningen SID. Ernst blev i 1997 udnævnt som ’Årets borgmester’ i Kommunalbladet. Ved den lejlighed udtalte HK´s tillidsmand på Rådhuset: - Han bakker op om administrationen og har altid været medarbejdernes mand.

Sjællandske m.fl.
31-01-21

Massiv medarbejderflugt: Kommunale seniorer skal lokkes til at blive længere

Gennemsnitsalderen blandt medarbejderne i landets 98 kommuner er så høj, at medarbejderne tjekker ud i store mængder de kommende år, uden at medarbejderflugten i væsentligt omfang bliver modsvaret af nye ansættelser. Derfor er seniorerne nu sat øverst på dagsordenen i forhandlingerne om nye overenskomster for de 500.000 kommunalt ansatte. Forhandlingerne er rørende enige om dette: at flere seniorer skal lokkes og motiveres til at fortsætte i jobbet. De kommunale fagforbund vil ikke fortælle, hvad de har lagt på forhandlingsbordet. Men mange ældre medarbejdere efterlyser netop mere skræddersyede jobfunktioner, lyder budskabet fra HK Kommunals nyvalgte formand, Lene Roed. - Der er så meget pres på de kommunalt ansatte, at mange ser efterlønnen og pensionen som en befrielse. Skal vi ændre den kultur, så skal kommunerne levere nogle meget mere målrettede og forpligtende seniorordninger, siger Lene Roed og tilføjer: - Det er for tilfældigt, hvilke kommuner der prioriterer en attraktiv seniorpolitik, og hvem der ikke gør. Og så tror jeg faktisk også, at mange kommunale arbejdsgivere og chefer kan komme langt, hvis de husker at vise deres medarbejdere, unge som gamle, at de er værdsatte.

Politiken m.fl.
29-01-21

Nyt etisk kodeks for sikkerhedstest skal beskytte medarbejderne

En lang række organisationer og myndigheder går i dag ud med et fælles etisk kodeks for, hvordan man bør teste it-sikkerheden, uden det krænker eller udstiller den enkelte medarbejder. Kodekset skal ses som en række minimumsforpligtelser til leverandører af sikkerhedstests og deres kunder. Det er ikke en certificerings- eller en mærkningsordning, men det er tanken, at leverandører af sikkerhedstest og deres kunder skal kunne anvende kodekset til en dialog om fælles forståelse af, hvad der er god praksis i forbindelse med sikkerhedstest. - Det er vigtigt, at en sikkerhedstest ikke tester den enkelte medarbejder. Den skal teste kulturen, organisationen og effekten af de sikkerhedstiltag og kurser, som man har iværksat. Sikkerhedstesten må heller aldrig blive en vurdering eller analyse af den enkelte medarbejder. Det skal dette kodeks sikre fremadrettet. Og så skal overenskomster og aftaler som f.eks. aftalen om kontrolforanstaltninger selvfølgelig overholdes, udtaler Mads Samsing, næstformand i HK Kommunal.

Kl.dk m.fl.
28-01-21

HK's opfordring er forstemmende

HK har opfordret sundhedsmyndighederne til at lukke tandklinikker for ikke­akutte behandlinger. Tandlægebladet har spurgt Mads Samsing, næstformand i HK Kommunal, hvad HK mener med ’betydelig risiko’, når videnskaben viser det modsatte. – Når vi taler om en betydelig risiko, så er det en generel risiko ved menneskelig aktivitet. Ikke specifikt rettet mod tandklinikker. Jeg er jo ikke sundhedsfaglig, og jeg prøver ikke at gøre mig klogere end sundhedsmyndighederne. Men jeg synes alligevel, at det ville være meningsfuldt at begrænse aktiviteten i samfundet endnu mere, siger Mads Samsing. Ifølge Susanne Egtoft Nielsen, formand for de offentlige tandlæger i Tandlægeforeningen, bliver der allerede prioriteret i børnetandplejen: – En begrænsning af aktiviteten på klinikkerne vil udsætte tandsundheden hos mange børn for alvorlige risici, fastslår hun. - Restriktionerne er i sidste ende en politisk beslutning, hvor flere hensyn vejes op mod hinanden, og vi håber med det her at kunne påvirke den politiske beslutning, siger Mads Samsing.

Tandlægebladet
27-01-21

Artiklen er opdateret 05. maj 2021