Nogle glæder sig, andre bekymrer sig - og en del gør begge dele. Med mange måneders hjemmearbejde for en meget stor del af de offentligt ansatte, nærmer tiden sig, hvor en tilbagevenden til arbejdspladsen bliver mulig. Også i Rødovre Kommune, hvor returprocessen nu er sat igang.

– Vi er lokalt i de enkelte afdelinger begyndt at se på, hvordan vi kan gøre det bedst muligt. Det er meget forskelligt, hvad der er behov for rundt omkring. Og det taler vi nu om både i MED-udvalg og ved personalemøder med MED-status, fortæller Christian Rasmussen, fællestillidsrepræsentant for HK'erne i Rødovre.

Hos kommunaldirektøren, Anders Agger, er der stor åbenhed over for at få dialogen igang med medarbejderne:

– Vi er helt med på, at det handler om at gøre det til en tryg oplevelse for alle at vende tilbage til arbejdspladsen. Derfor griber vi det decentralt an, sådan at det er lederne af de enkelte afdelinger som sammen med deres medarbejdere drøfter, hvordan tilbagekomsten skal tilrettelægges. Og centralt fra har vi opfordret til, at man begynder at italesætte de forskellige opfattelser af situationen, så man også er klar til at tage godt imod dem, der er lidt nervøse for at komme tilbage, siger han.

Bekymringer skal tages alvorligt

Christian Rasmussen sendte for nogle uger siden en e-mail til direktionen med det formål at sikre, at processen blev til i samarbejde med medarbejderne. Hans erkendelse var, at medarbejderne reagerede meget forskelligt på udsigten til at skulle tilbage til arbejdspladsen. Og ved at inddrage alle, håber han, at der bliver taget hånd om de bekymringer, som en del af kollegerne har.

Bekymringerne oplever han primært hos dem, der er i øget risiko for at blive syge af covid-19, eller har familie, der er det. Og det er bekymringer, som også afspejler sig i TR-kollegernes holdninger. Således deltog Christian Rasmussen for nylig i et HK-webinar for tillidsrepræsentanter om tilbagevenden til arbejdspladserne, hvor der blev gennemført en rundspørge, der viste, at 51 pct. ikke var bekymrede for situationen, men andre 49 pct. var utrygge og havde bekymringer.

– Det er jo hver anden, og det er altså mange, som han siger.

Alle ønsker større fleksibilitet

På dagsordenen i dialogen mellem ledere og medarbejdere i Rødovre, er også, hvilken læring af de mange måneder med hjemmearbejde, man kan drage og eventuelt tage med i den nye hverdag. Og her er det, der har vist sig at fungere godt, bl.a. møder på video og løsning af arbejdsopgaver fra hjemmet.

Af samme grund er der i kommunen lagt op til, at snakken også skal handle om, hvordan man kan bevare en øget fleksibilitet i arbejdets tilrettelæggelse. Det er fællestillidsrepræsentanten godt tilfreds med. Og det samme gælder kommunaldirektør Anders Agger, som siger:

– Der er ingen tvivl om, at medarbejderne rigtig gerne vil have den fleksibilitet, der ligger i en øget mulighed for at arbejde hjemmefra. Og det vil vi faktisk også gerne. Jeg tror også, at det kan lade sig gøre. Selvfølgelig vil det kræve en del tilrettelæggelse og planlægning og fordre nye kompetencer hos vores ledere for at kunne håndtere en arbejdsplads, der er mere fragmenteret end vanligt. Men det er vi i gang med at tage hånd om.

Fællestillidsrepræsentant Christian Rasmussen peger på, at det vil være forskelligt fra afdeling til afdeling, hvad der kan lade sig gøre i forhold til fortsat hjemmearbejde. Men helt centralt mener han også, at man samtidig er nødt til at tænke på, hvordan man kan holde fast i både det sociale og arbejdsfællesskabet.