Mostphotos

Modelfoto: Mostphotos

I mere end et år har hovedparten af HK Stats medlemmer passet arbejdet fra hjemmekontoret. Men de står nu over for en stor omstilling i arbejdslivet. En aftale mellem et flertal af Folketingets partier åbner nemlig nu for en gradvis tilbagevenden til arbejdspladsen. Og de første 20 procent af de offentligt ansatte kan vende tilbage fredag den 21. maj.

LÆS OGSÅ::Så kan statens hjemmearbejdere vende tilbage 

Forventningerne går i mange retninger. Selv om mange givetvis glæder sig til at vende tilbage til kontoret og møde kolleger og ledelse ansigt til ansigt igen, er der også nogle, som vil være bekymrede for igen at skulle møde fysisk ind.

Dårligt socialt kondital

Einar Baldvin Baldursson, der er lektor i psykologi på Aalborg Universitet med speciale i arbejdspsykologi, taler direkte om en træthed på grund af et dårligt socialt kondital hos mange af dem, der nu skal tilbage på kontorerne.

- Det bliver en fremmed verden, man vender tilbage til, og man vil opleve en underlig form for træthed. Derudover vil man have vanskeligheder ved at koncentrere sig. Og det er fordi, vores sociale kondital er faldet og har ændret sig meget. Vores normale sociale muskler er i en sørgelig tilstand grundet mangel på træning, siger Einar Baldvin Baldursson til DR.

LÆS OGSÅ: Den anden hjemsendelse rammer hårdere end den første

Der kan være bekymringer i forhold til smitterisikoen, men der kan også være bekymringer for, hvordan hverdagen nu skal skues sammen oven på mere end et år, hvor hjemmearbejde har givet større rum for fleksibilitet, ro og fordybelse. Elementer, som mange medarbejdere gerne vil bevare i arbejdslivet fremadrettet.

Derfor er et fokus på sikkerhed og tryghed gennem dialog mellem ledelse og medarbejdere helt centralt i forbindelse med omstillingen fra hjemmearbejde til den gradvise tilbagevenden til arbejdspladsen.

Hvordan kan TR/AMR hjælpe?

Tillids- eller arbejdsmiljørepræsentanterne kan være med til at understøtte denne dialog og være med til at sætte spot på, at de positive elementer fra hjemmearbejdet under coronanedlukningen bliver fastholdt.

Arbejdet skal planlægges, tilrettelægges og udføres, så det er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Det betyder blandt andet, at arbejdsgiver skal komme med klare udmeldinger og rammer for, hvordan retningslinjer for smitteforebyggelse bliver omsat til gode løsninger på arbejdspladsen.

LÆS OGSÅ: Pas på dig selv og din krop på hjemmekontoret

Arbejdsmiljøorganisationen (AMO) og samarbejdsudvalget (SU) skal inddrages i genåbningen, og det skal vurderes, om omstillingen er af sådan karakter, at der er behov for en revidering eller justering af den eksisterende arbejdspladsvurdering (APV) både i forhold til det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø.

Medarbejdere reagerer forskelligt

Større omstillinger lykkes bedst, når der er fokus på kommunikation, inddragelse og støtte. Det gælder også i denne situation. Derfor kan TR/AMR tage fat i ledelsen hos jer, og sørge for at I sammen sætter spot på netop de tre punkter fx gennem:

 • Klare udmeldinger om og tydelige rammer for, hvordan I fortsat håndterer smitterisikoen – også i forhold til eventuelle problemstillinger i det psykiske arbejdsmiljø. Vær opmærksom på, at medarbejdere reagerer forskelligt på situationen. Vær særligt opmærksom på trivsel og tryghed hos medarbejdere, der er i særlig risiko for at blive alvorligt syge med covid-19 eller har pårørende, der er det.
 • Lav en forventningsafstemning med medarbejderne, fx om hvad de har indflydelse på – og om hvordan de bliver inddraget i – processen. Vær lydhør over for idéer, input, bekymringer og spørgsmål som covid-19 og den gradvise tilbagevenden på arbejdspladsen forsat kan give anledning til.
 • 1:1 samtaler mellem leder og medarbejdere for at skabe klarhed om eventuel individuel utryghed samt ønsker i forhold til igen at skulle vende tilbage til arbejdspladsen. Nogle er givetvis utålmodige og vil tilbage så hurtigt som muligt, mens andre gerne vil vente. Omdrejningspunkter for samtalen kan fx være:
  - Hvordan har din trivsel været de seneste par måneder?
  - Hvad er dine ønsker og forventninger til at vende fysisk tilbage til arbejdspladsen?
  - Hvad har du brug for nu, for at hverdagen enten på kontoret eller derhjemme kan fungere bedst muligt?
 • Drøftelser i temaet/afdelingen: Hvilken læring kan vi tage med os fra nedlukningens distancearbejde, digitale møder og nye arbejdsstrukturer? Og hvordan kan denne læring bruges til at komme 'back to better' og ikke bare 'back to normal'?
 • Løbende information og kommunikation omkring tilbagevenden og om, hvad der i øvrigt sker på arbejdspladsen. Vær løbende i dialog via telefon, videomøde og lignende med de medarbejdere, som fortsat arbejder hjemme og sørg for, at de også bliver orienteret om, hvad der sker på tværs af arbejdspladsen.

Husk derudover, at det er vigtigt med løbende opfølgning og evaluering af de tiltag, I sætter i værk som medarbejderne og tillidsrepræsentanter under genåbningen.

SE VIDEO FRA DR: HK’er fortæller om at vende tilbage på jobbet, og om hvad vi lærte af hjemmearbejde

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø har samlet inspiration og redskaber om læring fra coronakrisen. Her kan I også hente inspiration til indsatsen med en tryg tilbagevenden. Læs mere her. 

Artiklen er opdateret 26. maj 2021