Foto: Claus Bech

Socialminister Astrid Krag (S) har bedt Ankestyrelsen om at finde de sager fra 2019 og 2020, hvor den har haft mistanke om, at afgørelsen i en social sag ikke er sket ud fra primært socialfaglige vurderinger med ud fra økonomiske.

Det sker på baggrund af eksempler fra Horsens, Guldborgsund og Holstebro, som allerede har været fremme i medierne.

Nu er Ankestyrelsens søgning færdig og eksemplerne er sendt til ministeren.

Der er tale om i alt 15 sager, men der kan være tale om flere.

Økonomiske hensyn må ikke bestemme

Styrelsens sagsbehandlingssystem gør det ikke muligt at fremsøge alle tilsynssager, hvor det kommunale tilsyn i Ankestyrelsen har bedt om en redegørelse. Styrelsen har derfor måtte lave en gennemgang af manuelle registreringer.

I svaret slår Astrid Krag fast, at kommunerne efter serviceloven skal lave en konkret, individuel vurdering af borgerens behov. 

- Kommunen må derfor ikke vælge, indstille eller reducere en indsats alene ud fra økonomiske overvejelser. 

10 sager endt uden tilsynssag

I bilaget med de 15 eksempler fra 2019 og 2020 listes kommunenavn og konkret mistanke op.

Og det handler om problematikker som boligstøtteloven, aflastning, praktisk hjælp i hjemmet, anvisning af bolig, kropsbårne hjælpemidler, botilbud, ledsagerordning mfl.

Ud af de 15 sager kører 4 stadig og er altså under udredning.

1 sag har medført en udtalelse fra Ankestyrelsen til kommunen, mens 10 sager er endt med, at styrelsen ikke har rejst en tilsynssag efter vurdering af kommunens redegørelse.