Et nyt hold ledige er netop begyndt på projektet ”Sammen om din fremtid”, denne gang i Esbjerg og Varde. Dermed er HK Sydjyllands nyskabende projekt som planlagt begyndt at brede sig efter det indledende forløb i Horsens i foråret. 

Af de ledige fra Horsens er 76% nu i et ordinært job, 5% har 20 timers ugentlig beskæftigelse og 5% har valgt at tage en uddannelse. Kun 14% er stadig ledige efter forløbet. Det er markant bedre resultater end de traditionelle kurser for ledige og en fjer i hatten for HK Sydjylland, som er den eneste faglige organisation i landet, der har taget springet og er blevet medarrangør af forløb for ledige. 

Det nye forløb i Esbjerg og Varde afvikles i et samarbejde mellem Smart Academy, Jobcenter Esbjerg og Varde, Videnpiloterne og HK Sydjylland. Der vil ligesom i Horsens være to hold, hvor de ledige tager et akademifag med fokus på, at de bagefter får et fast, ustøttet job. 
Ikke en enlig svale

Efter succesen har Jobcenter Horsens for alvor fået blod på tanden og ønsker at udbyde forløbet igen, og også Jobcenter Vejle er langt i overvejelserne om at komme med på vognen. 

Forløbene skal sikre, at alle HK’ere kommer i den bedst mulige situation fremover. Mange jobtyper forsvinder, når medarbejderne bliver opsagt, og det betyder, at hvis de ledige skal få et nyt job, skal det være af en anden type. Derfor skal de ledige opkvalificere sig og tænke nyt, mener formanden for HK Sydjylland, Ole Kjær. 

Afdelingsformand Ole Kjær

- Det vigtigste for en a-kasse er at sikre, at medlemmerne får et job. Det er uambitiøst kun at satse på at være god til at udbetale penge. Primært fokus skal ligge på, at ”du er arbejdsløs, hvad kan vi gøre for, at det holder op?” Hvis du mangler en kompetence af en eller anden art, så skal vi udnytte de muligheder, der er for at sikre, at du får den, siger Ole Kjær.

Derfor har HK Sydjylland lagt kursen om for a-kassearbejdet, og som den eneste faglige organisation i Danmark er afdelingen gået aktivt ind på området. 

- Vi har gjort a-kassen mere fagligt funderet, blandt andet ved at ansætte en virksomhedskonsulent. Vi prøver at finde ud af, om man kan matche de kompetencer, der er hos medlemmerne med dem, der er behov for, eller kan man nudge medlemmerne til at få flere kompetencer. Den opgave ligger naturligt hos os, for vi kender både medlemmerne og arbejdspladserne rigtig godt, siger Ole Kjær.

hun vandt et job

- Det bedste kursus, jeg har været på, målt på hvad jeg har fået ud af det. 

Det siger Pernille Kallesø Hansen, 47-årig salgsassistent fra Horsens. Hun gik på det første forløb af ”Sammen om din fremtid” og kom i job bagefter. Hun var tiltrukket af, at kurset har faglig undervisning og giver ects-points. 

- Jeg kan godt lide at dygtiggøre mig. Det fandt jeg meget attraktivt. Jeg har siddet i callcenter i 10½ år, og kommunikationsdelen af forløbet lød meget spændende., siger Pernille. 

- Kurset har givet mig et boost, så jeg ikke lader mig hindre, og jeg har fået en anden tro på mig selv. At man kan komme så langt på seks uger, at ændre mig fra forsigtig og usikker til at tro på, at jeg kan klare meget mere, det er altså imponerende. Det har fjernet min egen personlige barriere, både så jeg nu tør sige fra, og at jeg også kan lade være med at tænke så meget over det, mener hun.

Hun har et råd til de kommende deltagere i de nye forløb: 

- Underviserne ved, hvad de taler om, og selv om man kender sig selv, så kender man ikke den forandring, kurset laver, før man har gennemført det, slutter Pernille Kallesø Hansen.

Mere end et kursus


Målgruppen er dem, som har nået de ni måneders ledighed og er i fare for ikke at komme i job, før de falder ud af systemet. Den ledige vælger et af de to fag ”Salg og salgspsykologi” og ”Kommunikation i praksis”. Fagene er skræddersyede og tager udgangspunkt i den enkeltes situation på jobmarkedet. Det er med andre ord ikke en generel salgs- eller kommunikationsuddannelse. Begge fag kan indbygges i en selvkomponeret akademiuddannelse. 

Hvert fag omfatter otte dages undervisning med hjemme- og gruppearbejde fordelt på seks uger. Den faglige del slutter med en eksamen med ekstern censor, hvor der gives karakter. Herefter kommer et fire ugers individuelt forløb med 1-1 sparring, hvor deltagerne lærer at bruge deres nyvundne kundskaber til at sikre sig et godt, relevant job.

Det er Videnpiloterne, der står for undervisningen i samarbejde med Erhvervsakademi Dania og Smart Academy i Sydvestjylland. Virksomhedens erfaring fra lignende forløb sammen med uddannelsesinstitutioner er nu lagt ind i de kompetencegivende akademifag med ECTS-points.
Det Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR) Sydjylland har optaget forløbene på sin positivliste, så der laves en jobplan, og ledige kan tage forløbet uden at miste deres 6-ugers jobrettet uddannelse. Det letter vejen til, at forløbene på lidt længere sigt kan ligge i værktøjskassen for alle kommunale jobcentre.