Fællesskab og forandring

Vil du vide mere om, hvordan man skaber gejst og fællesskab omkring projekter på arbejdspladsen, er der mange gode og konkrete ideer at hente i bogen ”Fællesskab og forandring”. Den er skrevet af Esben Noël Hjort, der er koordinator inden for uddannelse, relationer og organisering i HK Privat og udkom 1. maj i år.

Bogens hovedbudskab er, at frem for at brænde kontingentindtægter af på reklamekampagner og individuelle servicetilbud skulle de faglige organisationer hellere arbejde langsigtet for bedre relationer mellem alle niveauer: valgte, ansatte, tillidsrepræsentanter, medlemmer og potentielle medlemmer. Engagerede tillidsvalgte og dygtige fagforeningsansatte er forudsætningen for en fagbevægelse, der er slagkraftig, og som kan få endnu flere med i fællesskabet.

Bogen er både teoretisk og meget praktisk i sin tilgang. Teksten udfolder interessante teorier og begreber som fx organiseringsmodellen, adfærdsvidenskab, aktionslæring, relationsarbejde og IKEA-effekten. De praktiske eksempler fra både ind- og udland overfører teorierne til den virkelige verden og inspirerer løbende til at tænke over, hvad man kan bruge det læste til i forhold til de problemstillinger, man selv oplever.

Overskuelige kernepunkter

Bogen rummer 13 kapitler i to dele. Efter hvert af de ni kapitler i bogens første og mest fyldige del er der meget generøst lavet en opsummering af kernepunkterne i teksten på de foregående sider. Kernepunkterne er opdelt, så de er rettet mod hhv. tillidsvalgte, fagforeningsansatte og ledere i de faglige organisationer. Opdelingen gør det nemt, overskueligt og ”håndbogsagtigt” at slå op i bogen, når man vil vende tilbage til det læste for at få genopfrisket inspirationen. Kapitlerne kan læses uafhængigt af hinanden.

De sidste fire kapitler er forfattet af repræsentanter for Dansk Socialrådgiverforening, Fagbevægelsens Hovedorganisation, BUPL og FOA, der hver især bidrager med deres overvejelser og eksempler i relation til bogens temaer. 

Vind bogen 

Bogen er foreløbig ikke ude i almindeligt salg og kan heller lånes på biblioteket, da den er er primært er tænkt som værende en del af pensum i HK Privats uddannelse af tillidsrepræsentanter. Det kan være, at den senere bliver mulig at downloade som pdf, men det er altså en stor fornøjelse at have den velredigerede bog på 173 sider i hånden.

Det er lykkedes TR-nyhedsbrevets redaktion af få fat i 10 eksemplarer til udlodning blandt vores læsere. Alt hvad du skal gøre for at deltage i udlodningen, er at skrive en kort begrundelse for, at netop du skal have bogen og oplyse dit navn og din adresse via dette link senest 22. juni 2021.

De indsendte tekster vil blive læst, men ikke offentliggjort, og alle bidragydere indgår i lodtrækningen uafhængigt af tekstens længde og dybde.