Illustration: Tone Thoresen / Koalitionen.dk

Om lidt skal der tages stilling til en række ting, der får betydning HK Handel de næste fire år og dermed for dig som medlem. Det sker på HK Handels sektorkongres, der afvikles d. 21. – 22. juni.

Der er lavet en særlig hjemmeside med informationer om kongressen. Den vil blive løbende opdateret med nyheder, og du kan følge med her:

To dage – mange beslutninger

På kongressen skal der bl.a. tages stilling til:

  • valg af ny formand
  • valg af ny bestyrelse
  • diskussion af HK Handels arbejde og resultater
  • godkendelse af regnskaber
  • behandling af indkomne forslag
  • vedtagelse et nyt målprogram