To laboranter ved et mikroskop i et laboratorie

På programmet finder du 25 kurser og 9 akademiuddannelser. De er udviklet specielt til dig, der er industrilaborant, bioanalytiker eller beskæftiget med andet laboratoriearbejde.

Se hele programmet herunder, og klik på linkene for at læse mere om kurserne og tilmelde dig.

T = Kursus uden øvelser – kun teori / P = Kursus med teori og praktiske øvelser


Kurser

KURSUS
(UDEN TILSKUD)

TEORI/
PRAKSIS

DATO

PRIS

Bioteknologi
CRISPR – afholdes på
Panum Instituttet

T 14.9
4.995
Basal lægemiddellære
T 28.9 - 29.9
7.195
ELISA, grundlæggende
T 3.11
4.995
Elekroforese
T 28.10
4.995
Western Blot og SDS page,
grundlæggende

T + P 23.11
4.995
PCR teknik grundlæggende
T + P 21.9
4.995
Grundlæggende kloningsteknik
T + P 17.11 - 18.11
7.195
qPCR og real-time PCR
T + P 4.10
4.995
DNA og RNA oprensning
T + P 5.10
4.995
Moderne DNA sekventering
T + P 6.10
4.995
Bioinformatik
T Forår 2022
7.195
Celledyrkning – Dyrkning af
humane celler

T + P 30.11 - 1.12
7.195
Analytisk kemi
HPLC metodeudvikling
T 30.9
4.995
MS (og GC-MS samt HPLC-MS)
T 12.10
4.995
GC Teori
T 8.11 - 9.11
7.195
GC hands on
10.11
4.995
HPLC teori
T 14.12 - 15.12
7.195
HPLC hands on
P 16.12
4.995
Mikrobiologi
Det mikrobiologiske QC-LAB T + P 27.9
7.500
Vurdering af mikrobiologiske analyse-
resultater i fødevareindustrien

T 16.11
6.000
Patogene bakterier i fødevarer
T 2.11
4.995
Statistik    
Statistik grundlæggende
T 26.10 4.995
Andet
Laboratorieberegninger
T 13.10 - 14.10
7.195
ISO 17025 Akkreditering
T 2.12
4.995
Mærkning af blandinger efter
CLP-reglerne - Blended learning

T 27.10 + 11.11
5.100

Akademiuddannelser

UDDANNELSE
(MED TILSKUD)

DATO 

DAG

PRIS

AU Proces-, Laboratorie- og Fødevareteknologi
Bioteknologi – aften, eksamen 13.12 27.9 - 9.11 Mandag 8.700
Procesteknik – aften, eksamen 16.12 2.9 - 2.12 Torsdag 8.700
Fødevaresikkerhed (industriel)
– aften, eksamen 15.12

25.8 - 1.12
Torsdag
8.700
Mikrobiologi – aften, eksamen 24.11
15.9 - 10.11
Onsdag
5.300
AU Hygiejne og rengøringsteknik
Hygiejne og rengøringsteknik,
grundlæggende, dag eksamen 14.12
5.10 - 30.11
Tirsdag
7.800
Projektering af serviceydelser – dag,
eksamen 23.11
7.9 - 9.11 Tirsdag 4.750
AU Ernæring
Mad og måltidsproduktion – dag,
eksamen 2.12

16.9 - 18.11 Onsdag 6.400
*Ledelse og økonomi – dag,
eksamen 18.11

20.9 - 8.11 Man.- og
torsdag
6.400
Indledningsfag
Indledende biokemi – dag,
eksamen 4.10

20.9 + 27.9 + 4.10
Mandag
3.750

* Betyder, at der kan søges Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) på 535,20 kr./dag.

Det foregår her

Undervisningen foregår på Zealand, Maglegårdsvej 2 i Roskilde.

Ved aftenhold starter undervisningen kl. 15.55.

Bliv guidet gennem uddannelsesjunglen

Det kan svært af finde rundt i efteruddannelsessystemet. Kontakt kursuskonsulent Kaj Reiter på kare@zealand.dk eller mob. 5076 2669, og få hjælp og vejledning.

Overvejer du uddannelse? Få overblik over dine muligheder her på HK.DK

Artiklen er opdateret 21. juni 2021