To laboranter ved et mikroskop i et laboratorie

På programmet finder du 26 kurser og 9 akademiuddannelser. De er udviklet specielt til dig, der er industrilaborant, bioanalytiker eller beskæftiget med andet laboratoriearbejde.

Se hele programmet herunder, og klik på linkene for at læse mere om kurserne og tilmelde dig. Husk at skrive den ønskede dato på, hvis der er 2 muligheder ved tilmelding.

T = Kursus uden øvelser – kun teori / P = Kursus med teori og praktiske øvelser


Kurser

KURSUS
(UDEN TILSKUD)

TEORI/
PRAKSIS

DATO

PRIS

Bioteknologi
CRISPR – afholdes på
Panum Instituttet

T 14.9
4.995
Basal lægemiddellære
T 28.9 - 29.9
7.195
ELISA, grundlæggende
T 3.11
4.995
Elektroforese
T 28.10
4.995
Western Blot og SDS page,
grundlæggende

T + P 23.11
4.995
PCR teknik grundlæggende
T + P 21.9
4.995
Grundlæggende kloningsteknik
T + P 17.11 - 18.11
7.195
qPCR og real-time PCR
T + P 4.10
4.995
DNA og RNA oprensning
T + P 5.10
4.995
Moderne DNA sekventering
T + P 6.10
4.995
Bioinformatik
T Forår 2022
7.195
Celledyrkning – Dyrkning af
humane celler

T + P 30.11 - 1.12
7.195
Analytisk kemi
HPLC metodeudvikling
T 30.9
4.995
MS (og GC-MS samt HPLC-MS)
T 12.10
4.995
GC Teori
T 8.11 - 9.11
7.195
GC hands on
10.11
4.995
HPLC teori
T 14.12 - 15.12
7.195
HPLC hands on
P 16.12
4.995
Proteinoprensning på Äkta   Forår 2022  
Mikrobiologi
Det mikrobiologiske QC-LAB T + P 27.9
7.500
Vurdering af mikrobiologiske analyse-
resultater i fødevareindustrien

T 16.11
6.000
Patogene bakterier i fødevarer
T 2.11
4.995
Statistik    
Statistik grundlæggende
T 26.10 4.995
Andet
Laboratorieberegninger
T 13.10 - 14.10
7.195
ISO 17025 Akkreditering
T 2.12
4.995
Mærkning af blandinger efter
CLP-reglerne - Blended learning

T 27.10 + 11.11
5.100

Akademiuddannelser

UDDANNELSE
(MED TILSKUD)

DATO 

DAG

PRIS

Der er fremmøde en gang om ugen på nedenstående deltidsuddannelser:
AU Proces-, Laboratorie- og Fødevareteknologi
Bioteknologi – aften, eksamen 13.12 27.9 - 9.11 Mandag 8.700
Procesteknik – aften, eksamen 16.12 2.9 - 2.12 Torsdag 8.700
Fødevaresikkerhed (industriel)
– aften, eksamen 15.12

25.8 - 1.12
Torsdag
8.700
Mikrobiologi – aften, eksamen 24.11
15.9 - 10.11
Onsdag
5.300
AU Hygiejne og rengøringsteknik
Hygiejne og rengøringsteknik,
grundlæggende, dag eksamen 14.12
5.10 - 30.11
Tirsdag
7.800
Projektering af serviceydelser – dag,
eksamen 23.11
7.9 - 9.11 Tirsdag 7.800
AU Ernæring
Mad og måltidsproduktion – dag,
eksamen 2.12

16.9 - 18.11 Onsdag 6.400
*Ledelse og økonomi – dag,
eksamen 18.11

20.9 - 8.11 Man.- og
torsdag
6.400
Indledningsfag
Indledende biokemi – dag
20.9 + 27.9 + 4.10
Mandag
3.750

* Betyder, at der kan søges Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) på 535,20 kr./dag.

Det foregår her

Undervisningen foregår på Zealand, Maglegårdsvej 2 i Roskilde.

Ved aftenhold starter undervisningen kl. 15.55.

Bliv guidet gennem uddannelsesjunglen

Det kan svært af finde rundt i efteruddannelsessystemet. Kontakt kursuskonsulent Kaj Reiter på kare@zealand.dk eller mob. 5076 2669, og få hjælp og vejledning.

Overvejer du uddannelse? Få overblik over dine muligheder her på HK.DK

Artiklen er opdateret 07. september 2021