HK Handels afgående formand, Per Tønnesen, fremlægger målprogrammet for HK Handel. Foto: Jakob Boserup. 

Målprogrammet for kongresperioden 2021-2025 er lige blevet godkendt på HK Handels kongres.
I målprogrammet fremgår det bl.a., at HK Handel i den kommende periode skal arbejde for

  • At skabe stærke faglige fællesskaber, der sikrer det enkelte medlem værdi. 
  • At arbejde for gode overenskomster og lokalaftaler, der afspejler medlemmernes virkelighed.
  • At understøtte medlemmerne lokalt og gennem veluddannede tillidsvalgte.
  • At ruste vores medlemmer til fremtidens arbejdsmarked gennem formel uddannelse, der afspejler deres og virksomhedernes behov.
  • At varetage medlemmernes interesser politisk i forskellige fora og på forskellige politiske niveauer.

Se hele målprogrammet her