GFKommende formand for HK Stat Hovedstaden skal vælges

 

HK Stat Hovedstadens bestyrelse har som konsekvens af, at Ulla Moth-Lund Christensens er valgt til sektornæstformand for HK Stat Danmark,  og dermed er afgået som formand for HK Stat Hovedstaden, besluttet at der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling den

23. september 2021, kl. 17.00 i HK Hovedstaden, Svend Aukens Plads 11, 2300 København S.

Der har på nuværende tidspunkt meldt sig to kandidater, Jacob Leth Halldorsson og Dennis Alex Jørgensen, så der vil blive afholdt kandidatmøde den 9. september 2021, kl. 17.00 i HK Hovedstaden og udarbejdet en præsentationsfolder. Denne folder vil blive udsendt sammen med indkaldelsen til kandidatmødet og den ekstraordinære generalforsamling.

Er der derfor andre, der er interesseret i at opstille til valg som formand, så bedes dette ske ved en mail til afdelingen:

stat.hovedstaden@hk.dk inden den 20. juli 2021, såfremt man ønsker at komme med i præsentationsfolderen.

Venlig hilsen

Pernille Lange

Næstformand
HK Stat Hovedstaden