Rigtig mange chefer og ledere har været glade for at have deres HK-medarbejdere afsted på kurset Fremtidens HK'er. Det bliver der nu mulighed for igen. Den 10. september udbydes en ny runde af de meget populære forløb om ny teknologi.

Kurset tilbyder medlemmer af HK Kommunal undervisning i teknologiske løsninger og et indblik i arbejdet med Robotic Process Automation (RPA), chatbots, machine learning og kunstig intelligens, så de kan dygtiggøre sig inden for de nye teknologier.

Chefer og ledere centrale

Men modsat tidligere foregår samtlige undervisningsforløb nu online, så alle kan tage kurset, lige når de vil.

- Vi kan se, at der er et massivt behov for medarbejdere, der kan omstille sig og tænke i teknologiske løsninger på arbejdspladserne. Og med ”Fremtidens HK’er” får medlemmerne nu en unik mulighed for at dygtiggøre sig inden for feltet, så de kan byde sig til i den digitale udvikling. Derfor spiller I en vigtig rolle for at få medarbejderne til at gennemføre kurset, så de har et fagligt fundament, de kan bruge til at stå imod på det konstant skiftende arbejdsmarked, siger formand for HK Kommunal, Lene Roed.

En enestående chance

Formanden understreger, at nøglen til en succesfuld digitalisering ligger gemt i den svære kunst at få omsat de administrative processer til digital udvikling.

- Og der håber vi på, at vi kan give vores medlemmer en god introduktion og forståelse for arbejdet med nye teknologier, så de kan føle sig godt klædt på dagens og fremtidens arbejdsmarked. Der findes ikke tilsvarende kurser andre steder, og derfor er det også en enestående chance for at få sat gang i digitaliseringen, siger Lene Roed.

Smutvej til videreuddannelse

Som noget nyt vil medarbejderne også kunne benytte sig af en ”smutvej” til videreuddannelse, hvis de gennemfører de to online kurser ”Grundlæggende teknologiforståelse” og ”Fremtidens HK’er”.

Her vil det være muligt at få merit til kommunommodulet ”Fremtidens digitale administration” hos Komponent. Det betyder, at medarbejderne kan gennemføre uddannelsen til 10 ECTS-point på kun 5 dage fremfor 10.

Det er en helt unik aftale, som HK Kommunal har indgået med Komponent.

- Det gør det endnu lettere for medarbejderne at videreuddanne sig hurtigt, og derigennem bringe sig selv i spil i forhold til den automatisering og digitalisering, som lige nu foregår på det kommunale arbejdsmarked. Derfor håber vi også, at medlemmerne tager udfordringen op og vælger at kaste sig ud i videreuddannelsesforløbet, siger Lene Roed.

FAKTA og links

3 trin i medarbejdernes digitale udvikling

Du og dine medarbejdere kan blive meget klogere på både Fremtidens HK'er og de andre kurser og moduler her.

Online-kursus: Fremtidens HK'er

Kurset tilbyder deltagerne viden om de teknologier, der er på vej ind på de kommunale og regionale arbejdspladser. De får den nødvendige viden, så de kan bringe sig selv i spil på egen arbejdsplads i forhold til udvikling af digitalisering og automatisering.

Med kurset får de blandt andet kompetencer til at vurdere om teknologierne kan anvendes i dine og kollegers arbejdsopgaver.

Kurset kommer til at ligge tilgængeligt på MitHK.

Online-kursus: Grundlæggende teknologiforståelse

Kurset ”Grundlæggende teknologiforståelse” giver deltagerne viden om, hvordan robotterne arbejder. De får også skærpet dit blik for, hvor det er relevant at lade robotter og anden automatisering arbejde for dig. Dette kursus ruster deltagerne til at være en aktiv del af implementeringen af robotter og andre former for automatiseringer Find kurset her: Grundlæggende teknologiforståelse på hk.dk

Modul på Kommunom: Fremtidens digitale administration

På kommunommodulet ”Fremtidens digitale administration” lærer deltagerne blandt andet at finde de digitale gevinster og effektivisere ved arbejdsgangsanalyser. De bliver på modulet klædt på til at udarbejde konkrete forslag til digitalisering af egen arbejdsplads herunder at vurdere de økonomiske og arbejdsmæssige konsekvenser.

Samtidig får de en forståelse af, hvordan digitaliseringen påvirker organisationen og kulturen på arbejdspladsen, og hvordan kolleger reagerer i forbindelse med indførelsen af nye effektive arbejdsgange.

Læs alt om modulet hos Komponent
Vis mere