Delegeretmødet er en form for generalforsamling, hvor DL-F medlemmer deltager og der er tradition for gode fagpolitiske debatter om, hvad din landsforening skal bruge de næste tre år på. 

I år bliver ingen undtagelse.

Som altid har DL-F brancheklubberne været flittige og indsendt forslag til vedtægtsændringer og almindelige forslag, så der er lagt op til to travle dage.

Desuden er hele DL-F bestyrelsen på valg for den næste 3-årige periode.