Ændringer af kontingentet til HK foregår normalt pr. 1. januar og 1. september. Det er de forskellige elementer, der justeres på forskellige tidspunkter. Den sidste af justeringerne i 2021 indebærer en samlet stigning på 9 kr.

Kontingentet til forbundet stiger nemlig med 6 kr. til i alt 473 kr., mens kontingentet til administrationen af a-kassen stiger med 3 kr., så medlemmerne nu skal betale 517 kr. for et fuldtids a-kassemedlemskab.

En opdateret oversigt med priser på tre typer af typiske medlemskaber – med og uden efterlønsbidrag og forsikringer – kan hentes som pdf via TR-portalen.