Når overenskomster først er vedtaget, forestår der et større redigeringsarbejde, før de foreligger i en endelig form. De fleste af de overenskomster, som HK Kommunal indgik i foråret ligger nu på hjemmesiden. Dog mangler der stadig enkelte, især fra det regionale område, men de bliver løbende lagt ind i denne oversigt.

Hvis du downloader en overenskomst herfra, skal du altså selv være opmærksom på, om det er den nye eller den forrige overenskomst.

Kursus i efteråret 2021

HK Kommunal afholder OK21-kursus for tillidsrepræsentanter i efteråret 2021. Kurset er af én dags varighed og foregår i din afdelings lokalområde. HK Nordjylland og HK Sjælland afholder OK-kurset i forbindelse med afdelingens TR-konference i efteråret. Invitation til disse TR-konferencer kommer direkte fra din afdeling.

Kurserne er planlagt som et dagskursus, der starter kl. 9.00 og slutter ca. kl. 15.15. HK Kommunal betaler udgifterne i forbindelse med kurserne, herunder tabt arbejdsfortjeneste og rejseudgifter med DSB (Standard).

Kurserne er denne gang opdelt, så der er et kommunalt kursus og et regionalt kursus – med særskilt fokus på de to områder. Tilmeld dig derfor det kursus, der ligger inden for dit TR-område.

På kurserne vil vi denne gang gå lidt i dybden med nogle af resultaterne fra OK21. Emnerne vil blandt andet være: Hovedelementerne i OK 21 samt seniorpolitik, hjemmearbejde og kompetencefondene. På kurserne vil der være en central og en lokal underviser..

Tilmelding

Tilmelding til et kursus kan ske via MITHK på nedenstående links.

Tilmelding skal ske senest 4 uger før kursusstart, Husk at lægge mærke til, om det er et kommunalt eller et regionalt kursus. Der er plads til 30 kursister på hvert kursus.

Spørgsmål vedr. kurserne kan rettes til annie.due.jensen@hk.dk eller på telefon 3330 4421.