Lizette Risgaard vil tage forsikrede ledige fra jobcentrene: - Det tror jeg faktisk ikke, de har svært ved at forstå

FH vil overgive ansvaret for dagpengemodtagerne til a-kasserne, selvom FH også er hovedorganisation for jobcentrenes ansatte jf. FH’s udspil ‘Nytænkning til den kommunale Beskæftigelsesindsats’. Her var første punkt, at ’A-kasserne overtager ansvaret for forsikrede ledige i de første 6 måneder af ledighedsperioden’. I midten står de ansatte i jobcentrene, der via deres forbund HK Kommunal er medlem af netop FH. Den 20. august beskrev Karina Sørensen, der er beskæftigelsesfaglig medarbejder i Jobcenter Viborg, hele debatten som ’en uskøn kampagne’ rettet mod dem. A4 har spurgt Lizette Risgaard, formand for FH, om hun kan forstå, hvis jobcenter-ansatte har det svært med, at deres hovedorganisation har det budskab. - Jeg tror faktisk ikke, de har så svært ved at forstå det. Det handler om opgaverne, om hvad der er det bedste for de mennesker, der skal hjælpes til at komme i job, siger Lizette Risgaard. Udspillet fra FH kom i forbindelse med, at der skal spares 1,1 milliarder kroner på den kommunale beskæftigelsesindsats til at finansiere Arne-pensionen. FH vurderer, at deres forslag vil spare kommunerne for 253 millioner kroner.

A4 Medier
29-08-21

S-kandidat vil betale tilbage: Jeg blev godt modtaget som flygtning

Jeg blev så godt modtaget, da jeg i sin tid sammen med min far kom hertil som flygtning fra det daværende Tjekkoslovakiet. Det har jeg aldrig glemt, og derfor vil jeg nu gerne gøre en indsats for demokratiet i Roskilde, som nu er blevet min by. Sådan fortæller Jana Neth Drejer, som er en af de nye kandidater hos Socialdemokratiet ved kommunevalget i Roskilde til efteråret. Gennem mange år har Jana Drejer været tillidsrepræsentant for HK-erne på Roskilde Bibliotek, hvilket også har givet hende indblik i kommunens måde at fungere på. - Vi har brug for en dygtig og anerkendende ledelse, så medarbejderne føler sig værdsat. På den måde kan medarbejderne præstere meget i sit arbejde, og her kan kommunen efter min opfattelse stadig skabe betydelige forbedringer rundt omkring, forklarer hun. Til daglig oplever Jana Drejer i sit arbejde på Borgerservice, at mange borgere har brug for hjælp, fordi de ikke kan komme direkte igennem til rådhuset.

Sjællandske, Roskilde Avis
25-08-21

Debatten raser om jobcentrenes fremtid: Ansat beskriver en 'uskøn kampagne' mod dem

Der skal spares 1,1 milliarder kroner på den kommunale beskæftigelsesindsats for at finansiere Arne-pensionen. FH mener, a-kasserne skal have ansvaret for de ledige i de første 6 måneder. Karina Sørensen, beskæftigelsesmedarbejder i Viborg, mærker tydeligt, at jobcentrene ofte bliver gjort til skamme i debatten. - Jeg oplever det som en lidt uskøn kampagne mod jobcentrene. Mistilliden til mig som professionel har bredt sig til størstedelen af fagbevægelsen og til Christiansborg, fortæller Karina Sørensen, der også er TR. I juni blev der aftalt en besparelse på den kommunale beskæftigelsesindsats, hvorefter der skal skæres på uddannelseshjælpsmodtagerne. - Der skal nedlægges 17 stillinger, siger Karina Sørensen, der roser sit eget fagforbund, HK Kommunal, som er et af de få, hun oplever støtte fra. Forbundets næstformand, Mads Samsing, oplever, at medlemmerne er bekymrede for, hvad besparelsen vil betyde for borgeren og for, hvad det betyder for antallet af stillinger. Han har også en undren over strategien for den samlede beskæftigelsesindsats. - Der skal spares 1,1 milliarder. Ingen ved, hvor de skal findes, eller hvordan aftalepartierne bag retten til tidlig pension er nået frem til det, siger han.

A4 Medier
20-08-21

Normeringer. Der skal tænkes anderledes, hvis Aarhus Kommune skal nå målene

Debatindlæg af Hans-Henrik Hansen, formand HK Kommunal Østjylland og Aase Pedersen, byrådskandidat (S). Skal vi opfylde målsætningen om bedre normeringer og flere sosu-assistenter og sygeplejersker i plejesektoren, så skal der uddannes flere. Og skal vi nå klimamålene i 2030, hvor behovet for erhvervsfagligt personale bliver stort, så skal der simpelthen tænkes anderledes. Man kan undre sig over, at antallet af erhvervsfagligt personale falder og ikke stiger. Derudover har man skåret ned på administrationen, men opgaverne er ikke forsvundet, men skal stadig udføres og er derved så flyttet over på andre faggrupper. Vi foreslår, at disse administrative opgaver bliver flyttet tilbage til HK'erne, så der frigøres ressourcer til de øvrige faggrupper. Gevinsten er, at de faggrupper får bedre muligheder for at udføre det arbejde, de er ansat til. Derfor foreslår vi, at der indgås lokale trepartsaftaler, hvor det aftales, hvordan vi får flere uddannet indenfor de erhvervsfaglige områder, samt hvordan erhvervslivet og Aarhus Kommune sikrer, at der ansættes flere lærlinge/ praktikanter/ elever.

Århus Stiftstidende
18-08-21

Sagsbehandlerne er tilbage, men savner fleksibiliteten fra coronatiden

Mandag kunne alle landets offentlige ansatte vende retur til de arbejdspladser, som det seneste halvandet år har været så godt som lukket ned. De digitale møder med arbejdsløse borgere har under coronanedlukningen ifølge Niels Sofussen, faglig konsulent ved jobcentret i Skanderborg Kommune, været en stor fordel og har givet en fleksibilitet, som han håber kommer tilbage: - Hvis jeg skal tale frit fra leveren, kunne jeg ønske mig, at det blev endnu mere fleksibelt. Set fra HK Kommunals formandsstol er det velfærdsområdet - mere konkret beskæftigelsesområdet - som har været hårdest udfordret under nedlukningen. Mange medarbejdere har ifølge Lene Roed haft gode erfaringer med hjemmearbejde og bl.a. oplevet en bedre balance mellem arbejds- og familieliv, og hun opfordrer arbejdsgiverne til at inddrage dem i den fremtidige tilrettelæggelse af arbejdet. - Men samtidig er det vigtigt at understrege vigtigheden af et arbejdsfællesskab. Det er jo her, der opstår og udvikles idéer, og derfor er det udmærket, at vi møder ind og kommer i gang. Så kan man i løbet af de kommende måneder og år i en dialog mellem medarbejdere og ledelse eventuelt finde en ny balance mellem at arbejde hjemme og på kontoret, siger formanden for HK Kommunal.

Jyllands-Posten
03-08-21

Fritidsjobbere - vi voksne har ansvar som rollemodeller

Debatindlæg af Michael Rosenberg, formand HK Kommunal Sjælland og Christine Bruun, jobpatruljekoordinator. ’Sammen om’ og ’fælles ansvar’ er grundlæggende værdier i det danske samfund. Med afsæt i de værdier opfordrer vi til, at vi voksne tager et endnu større ansvar for de nye på arbejdsmarkedet - de unge fritidsjobbere. Sidste år foretog Jobpatruljen 1627 besøg hos virksomheder på øerne og Sjælland. Desværre var der i 76 procent af samtalerne mindst ét regelbrud. Det vidner om, at vi sammen skal blive bedre til at tage dialogen med de unge løbende. Her er tre bud: For det første kan man som forælder spørge, lytte på og tale med sine børn om deres oplevelser og erfaringer fra og på jobbet. For det andet kan man som arbejdsgiver informere de unge fritidsjobbere om reglerne for fritidsarbejde. For det tredje kan HK og andre fagforeninger hjælpe de unge. Vi kan også hjælpe de unge ved, at der i alle folkeskoler fra 6. klassetrin og løbende frem, til de unge forlader skolen, bliver skemalagt undervisning i den danske model og rettigheder for unge i fritidsjob.

Lolland-Falsters Folketidende, Nordvestnyt
19-07-21

Udsigt til mere hjemmearbejde splitter ansatte

1. august åbnes for fuldt for fremmøde på arbejdspladser. Nogle glæder sig - andre gruer. Ifølge Malene Friis Andersen, forsker ved Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, vil medarbejderne reagere forskelligt på genåbningen. - Nogle vil stå med konfettikanoner og sige ’yes, endelig er vi tilbage’, mens andre vil sidde ængstelige med ørepropper ved computerskærmen for at skærme sig mod de mange indtryk. - De forskelligheder skal på en eller anden måde integreres i et nyt og bedre fællesskab, siger hun. På arbejdspladserne er man ved at finde ud af, hvordan hjemmearbejde skal håndteres - blandt andet rundt om i kommunerne, hvor det især handler om de administrative medarbejdere. Fra medarbejdernes side er det afgørende, at hjemmearbejdet ikke bliver en spareøvelse, mener Lene Roed, formand HK Kommunal. - De gode erfaringer, der er gjort under nedlukningsperioden, skal selvfølgelig tages med. Det skal altid være frivilligt, hvorvidt en ansat ønsker at arbejde hjemme. I princippet er man jo ansat til at møde frem på sin arbejdsplads. Men lad os nu blive klogere sammen. Alle må jo først vende tilbage 1. august, så nu skal vi først og fremmest have genetableret nogle arbejdsfællesskaber, siger Lene Roed.

BT, Fyns Amts Avis, Avisen Danmark, Ritzau, Sjællandske m.m.fl.
19-07-21

Thors mistillid

Avisleder. Borgmester Thomas Thors (S) har forklaret sin bebudede spærretid med, at der ganske enkelt er for mange journalister på Bornholm. Borgmesteren påstår, at medarbejderne generelt er bange for at blive hængt ud af pressen med navns nævnelse. Et billede, ingen af de ansattes fagforeninger kan genkende. Dog kan HK godt genkende enkelte episoder, hvor enkeltpersoner er blevet spændt for en politisk vogn efter at have udtalt sig til pressen - men formand for HK Bornholm Karen Lynn Jacobsen mener ikke, man kan sige, at de tilfælde er pressens skyld. Borgmesteren har indtil videre kun kunnet fremlægge ét konkret eksempel på en offentligt ansat i regionskommunen, som siger, at medarbejderne frygter at blive hængt ud. Thomas Thors udspil er et elendigt stykke politiske håndværk, hvor han slet og ret sender et budskab om mistillid. Thomas Thors har ikke tillid til, at medierne overholder de presseetiske regler. Thomas Thors har ikke tillid til, at de offentligt ansatte kan finde ud af at optræde i pressen. Thomas Thors har ikke tillid til, at medierne og kommunens institutioner kan finde ud af at samarbejde.

Bornholms Tidende
14-07-21

Frygt for flere unge langtidsledige

Debatindlæg af Ditte Gottlieb Bredahl, formand HK Kommunal Hovedstaden. Alle husker Arneaftalen - ret til tidlig pension. Det er en god aftale, men det kan man ikke sige om finansieringen. Beskæftigelsesområdet skal sammenlagt betale regningen i form af 1,1 milliard frem mod 2024. I aftalen står, at de tidlige tilbagetrækninger skal finansieres med penge, der ellers skulle være brugt på beskæftigelsesrettede indsatser for unge med særlige behov. Det er positivt, at man i delaftalen vil styrke og forenkle indsatsen for de unge. Men det er meget bekymrende, at der skal spares på indsatsen for de unge. Jeg frygter, at vi med denne aftale vil tabe flere årgange af unge mennesker, som på sigt vil ende i langtidsledighed. Vi har et ansvar som velfærdssamfund for at få vores unge mennesker forankret på arbejdsmarkedet. Om et øjeblik er det ikke længere en mulighed at afholde digitale møder med borgerne. Hvorfor kaste alle de gode erfaringer over bord og gå 100 procent tilbage til før corona? De digitale samtaler kan og skal aldrig stå alene, men helt at fjerne muligheden er da helt uforståeligt. Vis nu medarbejderne i jobcentrene tillid til, at de sammen med borgerne kan finde individuelle løsninger.

Politiken
11-07-21

HK Kommunal: Ingen skal tvinges til at blive hjemme

Kommunaldirektørerne, HK Kommunal og KL ønsker alle decentrale løsninger, som tilpasser sig lokale behov, når det gælder hjemmearbejde efter corona. I HK Kommunal er man ikke udelt begejstret for mere hjemmearbejde, selvom en stor del af medarbejderne ønsker det. For selvom der er gevinster at hente, er der også værdier i fysisk fremmøde og sociale relationer. Som udgangspunkt er fagforeningen indstillet på, at mere hjemmearbejde bliver et fremtidigt vilkår. Betingelserne skal være i orden. - Der er både vilje og plads til, at man lokalt aftaler betingelserne for hjemmearbejde. Som vi oplever det, har der været en god dialog omkring emnet, vi er kommet med generelle anbefalinger, og så beror resten på lokale aftaler. Lige nu gælder det for rigtig mange, at man glæder sig til at vende tilbage, siger formanden for HK Kommunal, Lene Roed. - For os er det afgørende, at medlemmerne føler sig trygge, at ingen tvinges til at arbejde hjemme, men beholder retten til at kunne møde på deres arbejdsplads, ligesom arbejdsmiljøreglerne naturligvis gælder i hjemmet i samme omfang som på arbejdspladsen, tilføjer hun. Lene Roed ser ligesom kommunaldirektørerne genåbningen som udgangspunkt for en ny måde at tilrettelægge arbejdet på.

Kommunen, DKNyt m.fl.
08-07-21

Fire dages arbejdsuge er populær i Odsherred Kommune

I Odsherred Kommune har 300 medarbejdere siden september 2019 haft en arbejdsuge på fire dage. Det har været populært, siger Christina Jacobsen Malm, der er HR-konsulent i kommunen. - Medarbejderne er vilde med den her fredag, hvor de har fri, siger hun. Den fire dage lange arbejdsuge er led i en treårig forsøgsordning. Arbejdsugen er stadig på 37 timer, hvoraf to timer er beskrevet som ’fordybelsestid’. Hun fortæller, at et af målene med forsøget var at gøre det lettere at rekruttere og fastholde medarbejdere. I Solrød Kommune vil man også indføre en ordning, hvor medarbejderne i administrationen selv råder over hver fredag. De kan vælge at arbejde hjemme, være på arbejdspladsen eller holde fri, så længe de har en arbejdsuge på 37 timer. Hos HK Kommunal er man også positivt stemt over for, at kommunerne forsøger sig med færre arbejdsdage. - Det kan være en rigtig god idé for medarbejdere, der har lyst til det, siger Lene Roed, der er formand i HK Kommunal. Hun understreger, at en sådan ordning altid bør bero på lokale aftaler. - Det er vigtigt, at det aldrig må være med besparelser for øje, siger hun.

Ritzau, Jyllands-Posten, BT, Berlingske m.m.fl.
06-07-21

Fagforeninger fastholder: Der er brug for flere sagsbehandlere

Sidste lørdag bragte avisen historier om den nuværende situation i familieafdelingen i Guldborgsund Kommune. Centerchef Henning Tønning fortalte, at der var ansat fire nye sagsbehandlere og to nye ledere. - Det kunne læses, som om at der er opnormeret med fire sagsbehandlere. Det er ikke tilfældet, for de fire ansatte har blot erstattet fire andre. Normeringen er på samme lave niveau, som det hele tiden har været, siger Michael Rosenberg, formand i HK Kommunal Sjælland. Han og hans kollega i Dansk Socialrådgiverforening vil have flere kolleger, for der skal gøres noget grundlæggende ved den arbejdsmængde, de har i afdelingen. Familieafdelingens ønske om otte nye kolleger er ifølge Michael Rosenberg det, der skal til. - Det er menneskeligt og økonomisk alt for dyrt at spare på hjælpen til udsatte børn og familier. Det er tid til, at byrådet én gang for alle sikrer medarbejderne udsigt til ordentlige rammevilkår, så udsatte børn og familier får den hjælp, de har brug for. Både Dansk Socialrådgiverforening og HK Kommunal Sjælland understreger, at de gerne stiller sig til rådighed for en yderligere politisk dialog med byrådet.

Lolland-Falsters Folketidende
03-07-21

Visioner, opgaver og ressourcer skal være afstemt overfor hinanden

Debatindlæg af Karen Lynn Jacobsen, FTR HK Kommunal, Bornholms Regionskommune. Ledelsen har ansvar for, at opgaver og ressourcer er afstemt med hinanden. Men så er en kollega langtidssyg, eller en anden kollega vælger at stoppe eller går på barsel. Vikardækning i forbindelse med sygdom og barsel er ofte noget, som er udgået for længe siden, det er bare noget, som skal løftes i flok. Vi er en ø i udvikling, og det, som vi har oplevet gennem årene, er fantastisk. Men visioner skal også hænge sammen med ressourcerne, og vi burde overveje, om det er bedre at tage en bid ad gangen frem for at spise hele kagen på én gang. Udvikling er godt og nødvendig, men der bør indregnes de ressourcer, som skal til for løfte opgaverne og føre dem ud i livet, ellers bør man overveje, om hastigheden skal sættes ned, bare en smule. Et godt arbejdsmiljø er vigtigt for både medarbejdere og ledelse og er med til at sikre, at der er overskud i hverdagen for at klar opgaverne, men også for at hindre, at faresignaler udvikler sig til noget mere alvorligt. De nødvendige ressourcer er med til at bane vejen. Lad os håbe, at fremtiden bringer os dertil.

Bornholms Tidende
03-07-21

Besparelser på ungeområdet kan være uden økonomisk effekt, men gøre stor skade

Debatindlæg af Karina Sørensen, TR Jobcenter Viborg, Kirsten Larsen TR Jobcenter Mors m.fl. Tillidsrepræsentanterne på jobcentrene i Midt-og Vestjylland er stærkt bekymrede ved at læse det indgåede forlig på ungeområdet fra 19. juni, som skal levere over 300 mio. kroner, der skal finansiere retten til tidlig pension, den såkaldt Arne-pension. Man udlægger det fra politisk side som et ønske om, at man vil give den enkelte unge et mere individuelt tilbud med større frihed. Vi og vores kolleger, som arbejder tæt på de unge, ser ikke fraværet af tilbud til de unge som frihed. Vi er bekymrede for, at vi svigter de unge ved at opgive dem og bare lade dem gå alene med deres problemer. De unge, vi har kendskab til fra vores arbejde, er ikke unge, som kun mangler et arbejde. Det er unge, som har behov for, at der er ansatte i jobcentrene, som vil dem, og når der skal spares meget store beløb, kan det i vores øjne ikke undgå at betyde færre lyttende ører og mindre kontakt til virksomhederne.

Viborg Stifts Folkeblad m.fl.
03-07-21

Borgmesters svar på fagforenings kritik af Aros: Snak med formanden for museet

Hverken borgmester Jacob Bundsgaard (S) eller kulturrådmand Rabih Azad-Ahmad (R) ønsker at forholde sig til manglende overenskomster på Aros, som får millioner fra Aarhus Kommune. Aros har ikke indgået overenskomster med Djøf, HK Kommunal Østjylland og 3F. Museet oplyser selv, at det har tiltrådt overenskomst med Horesta/3F, Dansk Magisterforening og FTF for vagtfunktionærer. Formanden for HK Kommunal Østjylland, Hans-Henrik Hansen, har i skarpe vendinger kritiseret museet for ikke at have indgået overenskomst med fagforeningen, men at kunstmuseet blot tilstræber at følge KL's overenskomst: - Situationen omkring en af de største kulturinstitutioner i Aarhus kalder på politisk handling, sagde han og tilføjede, at ’en usund kultur og management by fear tilsyneladende præger kunstmuseet Aros’. Jacob Bundsgaard (S) ønsker ikke at besvare spørgsmål om overenskomstforholdene på Aros. I en sms svarer hans pressemedarbejder: ’Borgmesteren henviser til bestyrelsesformanden.’ Samme svar lyder, da han gøres opmærksom på, at det er borgmesterens holdning til spørgsmålene, der efterspørges, ikke Aros-formandens.

Jyllands-Posten, JP Aarhus
02-07-21

Tillidsrepræsentant ser ikke det store problem

Tillidsrepræsentant for HK Hovedstaden/Bornholm og kandidat for Socialdemokratiet til kommunalvalget 2021 Karen Lynn Jacobsen ser ikke spærretiden som en udfordring for dem, hun repræsenterer. Karen Lynn Jacobsen fortæller i dag, at hun ikke har modtaget nogle henvendelser fra bekymrede ansatte. I følge hende er spærretiden ikke et problem. - Hvis du kun læser det, der er sendt ud, så kan man godt være lidt urolig. Men går man ind på linket som er vedhæftet i den udtalelse, så står det helt klart og tydeligt, at man som tillidsvalgt, har mulighed for at tale på vegne af sit bagland, sine medlemmer og dem man repræsenterer på arbejdspladsen, så jeg tænker ikke, at det er et stort problem - i hvert fald ikke for mig, siger Karen Lynn Jacobsen. Er man ikke tillidsvalgt, så understreger Karen Lynn Jacobsen, at det samme ikke gælder. - Hvis man ikke er tillidsvalgt, så skal man bare være opmærksom på at sige ’min egen personlige holdning er.. ’ og ikke decideret udtale sig på vegne af sin arbejdsplads.

TV2 Bornholm
01-07-21

Fagforening: ’Der er meget, der tyder på, at kulturen på Aros er baseret på frygt’

- Vores medlemmer vil ikke have nævnt deres navne og frygter for pression og sanktioner. De vil ikke ses med os på Aros. Vi oplever, at museet fremstår som relativt fagforeningsfjendsk. Svadaen kommer fra formanden for HK Kommunal Østjylland, Hans-Henrik Hansen. - Det overrasker os ikke, at der er massive problemer på Aros, tilføjer han. Udmeldingen kommer i en uge, hvor Aros har sagt farvel til sin direktør siden januar 2014, Erlend Høyersten. Han trak sig tirsdag pga. ’udfordringer med ledelses-og organisationskulturen på Aros’. HK Kommunal Østjylland mener, at ’en usund kultur og management by fear tilsyneladende præger kunstmuseet Aros’. Ifølge formanden har HK medlemmer i flere funktioner på Aros, men ingen tillidsrepræsentant. Hans-Henrik Hansen kritiserer i skarpe vendinger, at kunstmuseet ikke har indgået en overenskomst med HK Kommunal, men ifølge ham blot tilstræber at følge kommuneforeningen KL's overenskomst. - Situationen omkring en af de største kulturinstitutioner i Aarhus kalder på politisk handling. Man kunne med stor fordel starte med at indgå en overenskomst, siger formanden.

JP Aarhus m.fl.
30-06-21

Lavtlønnede fortjener mere i løn for ekstra arbejde

Debatindlæg af Katharina Hauge Antonsen, formand HK Kommunal Nordjylland m.fl. Rektor for Nørresundby Gymnasium, Søren Hindsholm, kritiserer, at regler for arbejdstid begrænser ledelsens mulighed for at planlægge arbejdet fleksibelt og effektivt. Vores medlemmer fortæller, at ledelsen er meget dygtige til at planlægge arbejdet fleksibelt og effektivt i en grad, så medarbejderne pålægges at arbejde over både aftener og weekender. Måske handler det også om, at der stadig er stor ulighed: På gymnasiet tjener en gymnasielærer 53.008 kr. pr. måned. En HK'er 37.253 kr. Det kan måske forklare, hvorfor nogle medarbejdere oplever, at det er rimeligt at arbejdstidsregler sikrer dem en lille kompensation, når de viser fleksibilitet. HK vil gerne sikre medarbejdere en rimelig løn, når de viser fleksibilitet. Men det behøver ikke at være kompliceret at opfylde dette ønske. Vi har jo den danske model med både centrale og lokale aftaler. Søren Hindholm skriver, at overenskomsterne trænger til en overhaling. Og overhaling, det får de centrale overenskomster jo cirka hvert tredje år. Og hver eneste dag kan parterne lokalt på arbejdspladsen indgå lokale aftaler - også om arbejdstid. Så der er masser af fleksibilitet i den danske model.

Nordjyske Stiftstidende m.fl.
26-06-21

Vil besparelser betyde færre medarbejdere?

Debatindlæg af Lene Buhl, formand HK Kommunal MidtVest. Der skal ifølge en nyindgået delaftale spares 344 millioner i 2022 og fra 2023 og frem 371 millioner kroner på beskæftigelsesindsatsen. Den skal nytænkes, så jobcentrene bruger ressourcerne der, hvor de har størst effekt. Som formand for HK Kommunal MidtVest synes jeg, det lyder fornuftigt. Aftalen betyder også, at ledige får mulighed for at afholde samtaler telefonisk eller over video efter seks måneders ledighed. Men ikke alt kan klares digitalt, og jeg kan være bekymret for, om flere telefon- og videomøder på sigt kan føre til nedskæringer i medarbejderstaben på jobcentrene. Således hedder det i aftaleteksten, at der ved at indføre de digitale samtaler er mindreudgifter på henholdsvis syv og 12 millioner kroner. I det hele taget er jeg bekymret for, om nytænkningen af beskæftigelsesindsatsen vil føre til personalebesparelser i stedet for strukturbesparelser. Det er svært at se, hvordan man ved at spare de mange millioner vil gøre beskæftigelsesindsatsen bedre for borgerne. Jeg nægter at tro, at der kan gennemføres så store besparelser på jobcentrene, uden det vil gå ud over kvaliteten i opgaveløsningen.

Nordjyske Stiftstidende, Skive Folkeblad m.fl.
24-06-21

HK Kommunal: Ingen skal tvinges til at blive hjemme

Kommunaldirektørerne, HK Kommunal og KL ønsker alle decentrale løsninger, som tilpasser sig lokale behov, når det gælder hjemmearbejde efter corona. I HK Kommunal er man ikke udelt begejstret for mere hjemmearbejde, selvom en stor del af medarbejderne ønsker det. For selvom der er gevinster at hente, er der også værdier i fysisk fremmøde og sociale relationer. Som udgangspunkt er fagforeningen indstillet på, at mere hjemmearbejde bliver et fremtidigt vilkår. Betingelserne skal være i orden. - Der er både vilje og plads til, at man lokalt aftaler betingelserne for hjemmearbejde. Som vi oplever det, har der været en god dialog omkring emnet, vi er kommet med generelle anbefalinger, og så beror resten på lokale aftaler. Lige nu gælder det for rigtig mange, at man glæder sig til at vende tilbage, siger formanden for HK Kommunal, Lene Roed. - For os er det afgørende, at medlemmerne føler sig trygge, at ingen tvinges til at arbejde hjemme, men beholder retten til at kunne møde på deres arbejdsplads, ligesom arbejdsmiljøreglerne naturligvis gælder i hjemmet i samme omfang som på arbejdspladsen, tilføjer hun. Lene Roed ser ligesom kommunaldirektørerne genåbningen som udgangspunkt for en ny måde at tilrettelægge arbejdet på.

Kommunen m.fl.
24-06-21

Algoritmer. Gælder ministerens holdning også hans eget ressortområde?

Debatindlæg af Karina Sørensen, jobkonsulent og HK-FTR i Viborg Kommune. Beskæftigelsesministerens skriver: ’Algoritmer giver muligheder for effektiviseringer og nye arbejdsgange. Det er jo i sig selv ikke problematisk, men der skal være plads til den enkelte.’ Jeg glæder mig til at se, om denne holdning gælder for Peter Hummelgaards eget ressortområde. Jeg ser desværre i den offentlige debat om beskæftigelsesområdet eksempler på, at man tænker, at man kan reducere ledige og sygemeldte borgere til faktorer i en algoritme, der uden menneskelig hånd så kan regne ud, hvad der er rette indsats for den berørte borger. Det er ikke et fremtidsscenarie, jeg ser frem imod med nogen synderlig tryghed. Jeg ved, at digitalisering kan gøre mange ting i hverdagen lettere. Der, hvor digitaliseringen bekymrer mig, det er der, hvor man overlader det menneskelige skøn til en algoritme. Uden pladsen til de individuelle hensyn, så forsvinder muligheden for at få en forklaring på en afgørelse. Jeg frygter også på medarbejdernes sikkerheds vegne den dag, hvor ens arbejdsopgave bliver at forsvare algoritmens beslutning over for en uforstående, skuffet og udadreagerende borger.

Avisen Danmark m.fl.
20-06-21

Årets tillidsmand kåret: 'Edel er som en terrier'

Fællestillidsrepræsentanten for de HK-ansatte i regionshuset i Vejle, Edel Marie Laursen, blev tirsdag kåret som ’Årets tillidsrepræsentant’ i Vejle Kommune. Bag udnævnelsen står Foreningen for Uddeling af 1. maj-prisen i Vejle Kommune. Edel Marie Laursen er tillidsrepræsentant for over 150 HK-medlemmer i regionshuset. - Trenden er, at man gerne ansætter akademikere i tidligere HK-job, men Edel kæmper for at fastholde HK-jobbene. Desuden kæmper hun en sej kamp for indplacering af nyuddannede og elever, og for lige løn for samme arbejde. Hun er som en terrier, der bider sig fast i sagerne, og yderst professionel, så der var ingen tvivl om, at hun skulle have prisen i år, lød det fra formand for Foreningen for Uddeling af 1. maj-prisen i Vejle Kommune, Martin Jensen. Med titlen følger en stor buket blomster og en gavecheck på 5000 kroner. Edel Marie Laursen fik prisen overrakt tirsdag i forbindelse med HK Kommunal Sydjyllands bestyrelsesmøde.

Fyens Amts Avis, Århus Stiftstidende m.fl.
16-06-21

Helsingør Kommune vil fortsætte hjemmearbejdet

I et nyt tiltag kaldet ’Frihed til at være forskellige' får omkring 530 administrative medarbejdere i Helsingør Kommune lov til at tilrettelægge deres arbejde mere fleksibelt - i tæt dialog med deres leder. Tiltaget har medarbejderne selv efterspurgt, forklarer kommunaldirektør, Stine Johansen. Der er ingen konkrete retningslinjer, der angiver hvor meget den enkelte medarbejder skal eller kan arbejde hjemme. Ingen ’tjekliste’, som kommunaldirektøren, siger. Det vigtigste er dialogen mellem den enkelte medarbejder og leder. Gitte Kondrup, der er fællestillidsrepræsentant i HK Kommunal, er ’vild med aftalen’. - Det kommer til at forandre hverdagen for mange. Nu kan hver enkelte medarbejder faktisk tage en dialog om det med sit team og sin leder, siger hun. Ligesom kommunaldirektøren mener hun dog, at det er vigtigt, at de enkelte aftaler skal være nogle, som både den enkelte medarbejder og fællesskabet på arbejdspladsen kan fungere i. - Så det er ikke en rettighed, at alle kan sidde hjemme, hvis de har lyst. Og det er vigtigt, synes jeg. For vi har jo brug for at sparre og vidensdele med hinanden. Men det behøver ikke være fem dage om ugen, siger Kondrup.

Helsingør Dagblad m.fl.
12-06-21

HK Kommunal er ikke overbevist om a-kasseforslag

Jobcentrene får lidt uventet støtte fra fagbevægelsen i kampen om, hvem der skal stå for beskæftigelsesindsatsen over for de ledige dagpengemodtagere. HK Kommunal kan se mange problemer, hvis a-kasserne overtager de ledige medlemmer i de første seks måneder, de er arbejdsløse. - Der skal selvfølgelig være en mærkbar forskel på, om man er medlem af en a-kasse eller ej. Men vi risikerer at få et endnu stærkere A- og et B-hold af ledige i forhold til muligheden for at komme i arbejde, siger Mads Samsing, næstformand i HK Kommunal. Han er enig med KL i, at konsekvensen af forslaget om at overlade de ledige til a-kasserne kan være, at arbejdsgivere mister interessen i jobcentrene, fordi det i givet fald vil være a-kasserne, der har de ledige. - Der er a-kasser, der fint kan løfte det her, mens andre vil have det svært. Hvis der er andre problemer end ledighed, er de ledige bedre stillet i kommunerne, som så skal lave en helhedsorienteret indsats, som a-kasserne ikke kan, siger Mads Samsing. Mads Samsing understreger, at han ikke forstår, hvorfor jobcentrene skal være med til at finansiere tidlig pension.

NB Beskæftigelse
10-06-21

HK: Kommuneaftale betyder tab af velfærd

- Til trods for et løft på 1,4 milliarder kroner undgår vi ikke, at den borgernære, kommunale velfærd kommer under pres til næste år. Sådan lyder det fra HK Kommunals formand, Lene Roed, om den netop indgåede kommuneaftale. Hun er skuffet over, at man ikke for alvor har taget fat på at genoprette en kommuneøkonomi, der ifølge Lene Roed har ligget underdrejet i en årrække. - Der burde være et råderum i dansk økonomi, der kan sikre, at de offentlige servicetilbud kan følge den almindelige velstandsudvikling i samfundet, siger Lene Roed. Kommunerne vil ifølge HK Kommunals formand derfor i 2021 være tvunget til at foretage svære prioriteringer. - Det betyder erfaringsmæssigt, at nogle kommuner peger på besparelser på administrationen for at finansiere andre velfærdsområder. Men når man fyrer HK'ere, betyder det bare, at det administrative arbejde skubbes over på andre faggrupper, der dermed får mindre tid til kerneopgaven. Alle taber ved den øvelse, siger Lene Roed. HK Kommunals formand opfordrer kommunerne til ikke at lade de såkaldte omprioriteringer ramme de i forvejen hårdt pressede kommunale medarbejdere. - Mit råd til kommunerne skal være at kigge på opgaverne. Og hvis de ikke forsvinder, er det en meget dårlig ide at spare på medarbejderne, siger Lene Roed.

DR P4 Nyheder, Nordjyske, Ritzau, Dagbladet Roskilde, Sjællandske m.m.fl.
09-06-21

De offentligt ansatte skal have en lovsikret ret til at arbejde hjemmefra

Alle offentligt ansatte skal have ret til arbejde hjemmefra en eller flere dage om ugen. Det mener SF. Partiet foreslår, at retten til hjemmearbejde ligefrem skal skrives ind i loven. For det gælder om at udnytte de gode erfaringer fra corona-nedlukningen, så hverdagen kan blive mindre stressede, mener formand Pia Olsen Dyhr. I de offentligt ansattes organisationer ser man også gerne bedre muligheder for hjemmearbejde. Men det skal ikke ske gennem lovgivningen, siger formand for HK Kommunal, Lene Roed. - Der skal forhandles lokalt, eller der skal forhandles ved de kommende overenskomstforhandlinger. Det er ikke noget, politikerne ved Christiansborg skal blande sig i. Vi værner om den danske model, som hylder, at arbejdsvilkår i Danmark aftales mellem arbejdsgiverorganisationer og arbejdstagerorganisationer både på det private og det offentlige område. Jeg synes, det er en lidt forhastet og overilet ide at begynde at give rettigheder til at kunne arbejde hjemme. Lad nu lige folk komme tilbage først, siger Lene Roed. Hun fortæller, at mange af deres medlemmer har været meget splittet om hjemmearbejdet. I en undersøgelse blandt HK Kommunals medlemmer svarer 64 procent, at de med fordel kan have flere hjemmearbejdsdage i fremtiden.

DR Radioavisen, DR.dk, A4 Medier m.fl.
05-06-21

Artiklen er opdateret 30. august 2021