Kvinde, som holder et stykke papir med teksten 50/50 flettet ind i kønssymboler

Arbejdsgruppen, kaldet Ligestillingsudvalg, har til opgave at arbejde indenfor rammerne af det 5. verdensmål: ligestilling mellem kønnene – med afsæt i danske forhold.

Ligestillingsudvalget skal bidrage til:

  • indsigt og viden om arbejds- og livsvilkår imellem kønnene
  • indsigt i, i hvor høj grad det danske arbejdsmarked afspejler diversitet på alle niveauer og brancher indenfor HK’s organisation.

Derudover skal det arbejde med:

  • evt. afledte konsekvenser af disse forhold
  • initiativer, der kan bidrage til, at arbejdsgruppens erfaringer kan bruges videre i det fagpolitiske arbejde.

Lyder det som noget for dig? Så tilmeld dig inden 1. november 2021 til malene.lange.nielsen@hk.dk

Du vil herefter blive inviteret til kommende møder i Ligestillingsudvalget.


Om Ligestillingsudvalget

  • Alle interesserede medlemmer på tværs af HK Sjælland kan være med.
  • Der er valgt en tovholder fra afdelingsbestyrelsens midte.
  • Gruppen fastsætter selv sin mødeform og mødehyppighed. Ved fysiske møder betales kørselsgodtgørelse efter gældende højeste takst, og HK Sjælland er vært ved en arbejdsmiddag. Der ydes ikke frikøb til deltagelse i møderne. 
  • Arbejdsgruppen har ingen selvstændig økonomi, men søger afdelingsbestyrelsen om økonomisk hjælp i forbindelse med arrangementer og initiativer.

Læs også: Vi skal kæmpe for ligestilling hver dag