Far på barsel

Da 37-årige Jakob Riis Petersen senest holdt barsel med sit tredje barn i 2019, tog han 6 uger. Hvad angår de to tidligere børn, blev det til henholdsvis 2 og 4 uger. Men han ville gerne have holdt mere.

Så han ser positivt på den model, Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) og Dansk Arbejdsgiverforening (DA) præsenterede tidligere på ugen, hvori der er øremærket 11 ugers barsel til hver forælder. 

- Det havde jo gjort det hele lidt lettere med færre diskussioner hjemme i husstanden om fordelingen. Nu havde vi ikke sådan en kæmpe diskussion, men det var da noget af et puslespil. Min hustru ville gerne have rigtig meget, og jeg ville også gerne have noget. Hvis de var øremærket til mig, havde det i højere grad givet sig selv, siger Jakob Riis Petersen, der er supervisor ved GS4.

Han kan sagtens se, at nogle vil føle sig tvunget til noget, de ikke umiddelbart har lyst til. Og som de tænker, at de selv skulle afklare med deres partner. 

- Men altså, når nu der ikke er flere mænd, der tager mere barsel, så er det ligesom incitamentet til at sige; prøv at høre: I ved ikke, hvad I går glip af, så nu bliver i presset ud i det. Så må vi se, om der ikke er mange som efterfølgende kommer til at sige, at det blev jeg faktisk rigtig glad for. 

 

Næstformand: Kæmpe skridt for ligestilling

FH og DA’s model, som det nu er op til regering og Folketinget at tage stilling til, lægger op til en fuldstændig ligelig deling af orloven efter fødslen.

Det betyder, at hver forælder som udgangspunkt har 24 ugers orlov efter fødslen (mor har derudover 4 ugers graviditetsorlov før fødslen). 11 af de 24 uger er for hver forældres vedkommende øremærket, hvilket vil sige, at de bortfalder, hvis de ikke bliver afholdt. De resterende 13 uger for såvel mor som far/medforælder kan overføres frit mellem parterne.

Til sammenligning er reglerne i dag sådan, at kun 2 uger er øremærket far, mens 14 uger er øremærket til mor. Resten er til fordeling.

- Det er et gennembrud for den nødvendige kulturforandring, der skal til for, at fædrene tager mere barsel – at der ikke længere bliver set ned på mænd, der vælger at tage barsel, eller at det er noget, der er svært for mænd at tale med deres chef om, siger næstformand i HK Privat, Anja C. Jensen.

- Det bør være den største selvfølge, at både mænd og kvinder i løbet af deres arbejdsliv tager barsel fremfor en undtagelse, og den her aftale er netop en kæmpe vitaminindsprøjtning til mere ligestilling - for begge køn, fortsætter hun.

Familier bør selv bestemme

Modsat Jakob Riis Petersen og Anja C. Jensen er 30-årige Camilla Sørensen, der til daglig er tandklinikassistent og HK Privat-medlem, knap så begejstret.

Hun holdt 11 måneders barsel, da hun for to år siden blev mor. Faren til hendes søn var hjemme den første måned, da det passede rigtig godt ind i deres liv på det tidspunkt, men derudover holdt Camilla Sørensen barslen selv.

Og netop valgfrihed for den enkelte familie, mener hun, er altafgørende.

- Det bør være op til den enkelte familie selv at bestemme, hvordan de skal fordele barslen. Det er trods alt familien, der fortsat skal kunne fungere og få dagligdagen til at hænge sammen både praktisk og økonomisk, siger Camilla Sørensen.

Camilla Sørensen frygter, at det er børnene, der kommer til at betale prisen med det nye barselssystem, da den øremærkede barsel vil bortfalde, hvis ikke den bliver brugt.

- Hvis den anden forælder ikke ønsker eller har mulighed for at afholde barslen, går det jo kun ud over barnet. En forælder på lang barsel vil altid være bedre for barnet end en kort barsel. Mange børn starter allerede i dag meget tidligere i institution, end mange anbefalinger lyder på, siger hun.

Derfor mener Camilla Sørensen heller ikke, at man under nogen omstændigheder bør pille ved længden af morens barsel.

- Hvis der skal ændres noget, burde man give faren 1 – 2 måneders barsel efter fødslen på samme vilkår som moren, så alle familier får mulighed for at få en god og tryg start. Det valgte vi selv, og det var rigtig dejligt, siger hun.

Stadig mulighed for medindflydelse

Ifølge tal fra Danmarks Statistik holdt kvinder i gennemsnit 280 dages barsel i 2019, mens mændene holdt 34 dage.

Derfor er det ifølge næstformand Anja C. Jensen også vigtigt, at der nu er lavet en aftale, der giver ”en klar og lige fordeling”.

- Samtidig med at der stadig er masser af rum til, at familierne selv bliver enige om, hvordan de bedst indretter sig, siger næstformanden og henviser til de 26 uger som frit kan fordeles mellem parterne.

- Og så er man bare alt andet lige bedre stillet i dialogen om barslen i familien, når begge står med en portion, som enten skal afholdes eller afgives i stedet for, at den ene part i udgangspunktet har ret til det hele, siger Anja C. Jensen.

Aftalen om en ny barselsmodel mellem FH og DA kommer på baggrund af et nyt EU-direktiv, som pålægger EU-landene at øremærke ni ugers barsel til hver forælder. Aftalen skal stemmes igennem af Folketinget senest 2. august 2022.