Stor mangel på elevpladser til unge

Debatindlæg af Hans-Henrik Hanen, formand HK Kommunal Østjylland. Siden det seneste kommunalvalg for bare fire år siden er hver syvende kontorelev i kommunerne forsvundet i Østjylland. Det er en dybt bekymrende udvikling. Det betyder for det første, at vi mangler elevpladserne til de unge, der gerne vil tage en erhvervsuddannelse her i området. For det andet vil der komme til at mangle kvalificeret arbejdskraft i kommunerne, når de ældre HK'ere går på pension. For det tredje mister vi den arbejdskraft, som kender kommunerne indefra og derfor er garanten for, at vores kommuner drives effektivt og udvikles. Også antallet af lægesekretærelever og klinikassistenter falder drastisk. Der er en overhængende fare for, at andre faggrupper bliver overbebyrdet med administrativt arbejde, som tager deres tid fra de øvrige velfærdsområder. Det sker, når der mangler dygtige administrative medarbejdere, som kan håndtere administrationen smidigt og effektivt. Nu er der snart valg til vores kommunalbestyrelser og regionsråd. Min opfordring til de kommende lokalpolitikere skal være, at I sætter fokus på at løfte den uddannelsespolitiske dagsorden. Det er yderst presserende og tvingende nødvendigt. Og der skal handles nu.

JP Aarhus m.fl.
27-09-21

Mangel på HK'ere svækker velfærdssamfundet

Debatindlæg af Morten Müller, nyudlært kontorelev HK Kommunal. Vi står overfor et massivt generationsskifte i kommunernes administration, hvor over halvdelen er over 50 år. Samtidig er antallet af kontorelever faldet med 44 procent siden 2012. Det er et kæmpe problem. For hvem skal i fremtiden udføre de vitale, administrative funktioner, der er helt afgørende for at kunne drive et godt velfærdssamfund? Jeg er selv nyudlært kontorelev fra Aabenraa kommune. Den bedste læring er den, som dygtige og erfarne kollegaer deler ud af hver dag. Tag for eksempel Irene. Hun er økonomikonsulent og er mit alvidende orakel. Det er nu den gamle garde skal give deres visdom og erfaring videre. Det kan de kun, hvis de får chancen til at arbejde sammen med fremtidens kontorassistenter. Sådan nogle som mig. Det glæder mig derfor at se min fagforeningsformand, Lene Roed fra HK Kommunal, italesætte generationsgabet i den offentlige administration. Mit håb er, at alle landets kommunalpolitikere vil have behovet for fremtidig administrativ arbejdskraft med i de budgetaftaler, der i øjeblikket bliver landet rundt omkring.

Piopio.dk
23-09-21

Midt- og vestjyder gik glip af 500 millioner velfærdskroner i 2020

Debatindlæg af Lene Buhl, formand HK Kommunal Midtvest. I det midt- og vestjyske område gik borgerne i 2020 i alt glip af ikke mindre end 550 mio. kr., som kommunerne oprindeligt havde budgetlagt til velfærd. Det er et problem, at ikke alle de afsatte velfærdspenge bliver brugt. Kvaliteten af den kommunale service bliver ganske enkelt dårligere, end den kunne have været. Men det er også et demokratisk problem, at borgerne ikke har fået den velfærd, de er blevet stillet i udsigt og lovet. Samtidig er det sikkert svært for mange midt- og vestjyder at forstå, når politikerne år efter år siger, at der ikke er råd til mere velfærd, og at vi skal spænde livremmen ind. Én af forklaringerne på de kommunale underforbrug af velfærdskronerne er, at skiftende regeringer har kørt en meget stram økonomisk styring af kommunerne i mange år. Men den enkelte kommune har også et ansvar for at sikre en så god og retvisende økonomistyring, så de afsatte velfærdskroner bliver brugt. Når vi 16. november går til kommunalvalg for at vælge kandidater til byrådene i Midt- og Vestjylland, får de nyvalgte byrødder et stort ansvar for at sikre en god økonomistyring, så de afsatte velfærdskroner kan komme ud og arbejde aktivt til gavn for borgerne i det midt- og vestjyske.

Nordjyske, Vejle Amts Folkeblad, Herning Folkeblad, Dagbladet Holstebro-Struer m.m.fl.
22-09-21

HK-ansatte støtter rådhusbyggeri

Renoveringen af Bornholms Regionskommunes rådhuse er en nødvendighed, hvis kommunen skal være en attraktiv arbejdsplads. Det understregede FTR for de kommunalt ansatte, Karen Lynn Jacobsen, da hun talte på HK Bornholms årsmøde. - Først og fremmest kan man starte med de dårlige og rådne vinduer på Ullasvej, som jeg fortalte om i starten af 2020, sagde Karen Lynn Jacobsen. - Så har vi de omtalte renoveringer på de kommunale bygninger som også inkluderer, at man skal finde løsninger for mange medarbejdere, som sidder dårligt. Fysisk afstand mellem de ansatte skaber også udfordringer i det daglige, nævnte Karen Lynn Jacobsen. - Det betyder, at der skal bruges et hav af ekstra ressourcer på kørsel og arbejdstid for at rette op på de problemer, der opstår, når vi ikke har den tætte kontakt. Kommunens administrative medarbejdere er vigtige, ikke vigtigere end andre, men de er også vigtige, betonede fællestillidsmanden.

Bornholms Tidende m.fl.
21-09-21

It-fejl presser kommune til flere ansættelser

I februar måned råbte pilotkommuner vagt i gevær om stressede medarbejdere og stigende arbejdsbyrder ved det nye it-system, KY, der skal it-understøtte kontanthjælp og andre ydelser i kommunerne. Randers og Esbjerg var blandt de skarpeste kritikere. Kommunaldirektøren i Esbjerg Kommune, Rikke Vestergaard, kaldte systemet for 'ikke færdigudviklet', og fortalte at det øgede arbejdspresset på kommunens ansatte betragteligt. Ifølge Jens Erik Mortensen, borgerservicechef i Esbjerg, har man decideret været nødt til at ansætte flere medarbejdere, efter udrulningen af systemet. Han fortæller, at man har tilført to fuldtidsansatte samt at man bruger 34 timer ekstra i jobcenteret i kommunen, for at man kan følge med det øgede arbejdspres. Systemet har været plaget af en massive fejl og mangler. Arbejdsmiljørepræsentant i Randers Kommune Linda Karnøe, der selv arbejder med KY, fortalte ligeledes i februar til HK Kommunal, at hun var frustreret over at se, hvordan gode kolleger sagde op, blev sygemeldt med stress, eller blev hjemsendt for at undgå sygemeldinger, som resultat af, at man var overgået til KY-systemet.

Version2 m.fl.
20-09-21

Hvilken leder vil du være, Hummelgaard?

Debatindlæg af Karina Sørensen, HK-TR Jobcenter Viborg. Hvad tænker du, hvis en håndboldtræner binder sine spilleres hænder bag ryggen og så bebrejder dem, at de er dårlige til at gribe? Du tænker sikkert, at træneren er en dårlig leder. Jeg spørger, som jeg gør, for at vise, hvordan det nogle gange er at være ansat i et jobcenter i dagens politiske klima. Vi har en minister, som bebrejder jobcentrene, at der mangler værdighed i arbejdet, men som ikke tager ansvar for, at det er hans egen lovgivning, som oftest skaber frustration ved borgerne. Vi har en minister, som griber en enkelt mediehistorie om manglende besættelse af en række deltidsjobs i en enkelt kommune og bruger det som anledning til at give voksenskældud til alle 98 kommunes jobcentre. I en undersøgelse svarer 3 ud af 4 virksomheder, at de er tilfredse eller meget tilfredse med jobcentrene. Ud over at bidrage til at nedvurdere sit eget fag som politiker, så kommer Hummelgaard også til at nedvurdere fagligheden hos alle os, der arbejder inden for hans ressortområde. En minister er leder. Kære Peter Hummelgaard! Du opnår ikke følgeskab. Følgeskab opnås kun ved gensidig respekt, og respekt fordrer evnen til at lytte. Hvis man faktisk lyttede til de ansatte i jobcentrene.

Viborg Stifts Folkeblad m.fl.
16-09-21

Det handler ikke kun om mursten

Debatindlæg af tillidsrepræsentanterne i HK Kommunal, Bornholms Regionskommune. Vi støtter en investering i kommunens matrikler. Rådne vinduer, dårligt indeklima og manglende plads til kollegaer er noget af det, som påvirker vores dagligdag og gør, at vores arbejdsmiljø er belastet. Men vi har også et behov for, at der tænkes strategisk. At vi på tværs af kommunen kan kommunikere på en mere meningsfuld måde, og at vi kan fokusere mere på effektiv koordinering. Hvis vi skal have ordentlig sagsbehandling, kvalificeret budgetopfølgning og mulighed for at arbejde effektivt, er vi nødt til at have en struktur uden distance. Fordi vi siger ja tak til gode arbejdsforhold, siger vi ikke samtidig ja til, at børnenes vilkår skal forringes. Det handler ikke om mursten - men om bedre arbejdsmiljø, sagsbehandling og varetagelse af kerneopgaverne. Lad os se på løsninger der er for alles bedste, både for de ansatte i administrationen og for øens unge, det ene behøver ikke udelukke det andet.

Bornholms Tidende
14-09-21

Fødekæden til fremtidens velfærd er ved at knække

Debatindlæg af Lene Roed, formand HK Kommunal. De offentlige arbejdsgivere ansætter færre og færre elever, der kan sikre, at fremtidens velfærd bliver drevet og udviklet under professionelle rammer. For knap 10 år siden havde kommunerne omkring 1.200 kontorelever. I dag er det tal næsten halveret. Det er dybt bekymrende. Udviklingen betyder for det første, at vi mangler elevpladserne til de unge, der så vil miste muligheden for en værdig fremtid på arbejdsmarkedet. For det andet vil der komme til at mangle kvalificeret arbejdskraft i kommunerne, når de ældre HK’ere går på pension. Og for det tredje mister vi den arbejdskraft, som kender kommunerne indefra og derfor er garanten for, at vores kommuner drives effektivt og udvikles. Også antallet af lægesekretærelever og tandklinikassistenter falder drastisk. Når administrationen ikke i tilstrækkelig grad fødes med nye, veluddannede emner, vil borgerne uvilkårligt opleve ringere kvalitet og længere sagsbehandlingstider. Dertil kommer, det store flertal af offentligt ansatte også fremover vil skulle varetage alt for mange administrative opgaver – til skade for eksempel børnene, de udsatte og de syge. Flere elevpladser til vores unge, tak!

PioPio.dk
13-09-21

Arbejdsmængden og tidspresset er for stort: Arbejdstilsynet skrider ind

Arbejdstilsynet har givet Aarhus Kommune en ny frist til at sørge for, at sundheden og sikkerheden for de ansatte på kommunens Center for Jobafklaring er i orden. Deres arbejde består i at hjælpe de allermest syge aarhusianere med at komme tilbage på arbejdsmarkedet, men jobbet kommunens Rehabiliteringsteam er så presset, at de ansattes egen sundhed og sikkerhed er truet. Medarbejderne har over for Arbejdstilsynet konstateret, at den store arbejdsmængde har store personlige konsekvenser i form af bl.a. søvnbesvær og tinnitus. Medarbejderne har foreslået, at der fremover maksimalt bør være syv møder med borgere om dagen. Lene Lundstrøm er tillidsrepræsentant for HK'erne i Aarhus Kommunes Rehabiliteringsteam: - Vi har medlemmer, som gennem længere tid har oplevet et kæmpe pres i forhold til at kunne nå opgaverne. Mange af de borgere, som ofte skal have deres fremtid på arbejdsmarkedet afgjort på møder hos os, er også under pres. Derfor er presset på medarbejdernes arbejde også stort, siger Lene Lundstrøm, som oplever, at mange medarbejdere må tage timer i løbet af weekenderne i brug for at nå deres arbejde.

Jyllands-Posten
11-09-21

Reform vil styrke det sydjyske arbejdsmarked

Debatindlæg af Dorthe Vestergaard, formand HK Kommunal Sydjylland, Ole Kjær, formand HK Sydjylland m.fl. I HK Sydjyllands formandskab ser vi positivt på regeringens reformudspil ’Danmark kan mere 1’. Der er et fokus på uddannelse og klima, som er yderst relevant i vores landsdel. Med den mangel på faglærte, vi oplever i Sydjylland, er det f.eks. meget velkomment, at regeringen lægger op til at gøre det til en permanent ordning, at man kan uddanne sig fra ufaglært til faglært på 110 pct. dagpenge. Det glæder os at høre, at regeringen vil opkvalificere arbejdsstyrken til de grønne job, og vi mener, at én af de bebudede klima-erhvervsskoler helt oplagt kan lande i vores område. Og vi glæder os over højere dagpenge de første tre måneder, forhøjelse af fradraget for fagforeningskontingent og uddannelsesklausuler om lærlinge. Forslaget om at sænke dagpengene for dimittender er dog bestemt ikke vokset i HK's have. Det ændrer dog ikke på vores vurdering af, at denne reform samlet set vil styrke det sydjyske arbejdsmarked.

Horsens Folkeblad, Jyske Vestkysten m.fl.
08-09-21

Syv nye sagsbehandlere skal hjælpe udsatte børn

Budgettet er overskredet, og de nuværende sagsbehandlere i Guldborgsund kan ikke følge med antallet af indberetninger på familieområdet. Derfor har byrådet i sit netop vedtagne budgetforlig afsat 20 millioner kroner til at komme ud af underskuddet samt afsat midler nok til at kunne ansætte i alt syv sagsbehandlere mere. Det er en stigning på 25 procent i forhold til det nuværende antal. På det tidspunkt havde afdelingen mange års efterslæb liggende på skrivebordene, og oven i det er der kommet en lovgivende instruks fra social-og ældreminister Astrid Krag (S) om, at man skal sikre et trygt hjem til udsatte børn tidligere end i dag. Derfor har DS og HK Kommunal bedt kommunen om at lytte til deres medarbejdere. Det har kommunen gjort, siger formanden for børn, familie og uddannelsesudvalget, Simon Hansen (S). Der forestår nu kommunen et stort arbejde med dels at finde så mange nye medarbejdere, dels at finde de rigtige. Det arbejde står DS og HK Kommunal gerne til rådighed for at hjælpe med.

Lolland-Falsters Folketidende
07-09-21

Jobcenter Esbjerg er nu klar til 4 dages arbejdsuge

Siden november sidste år har medarbejderne på Jobcenter Esbjerg selv kunnet vælge, om de vil arbejde fire eller fem dage om ugen. Langt de fleste har valgt at arbejde fire dage om ugen, men det er først nu, hvor medarbejderne er tilbage efter corona-nedlukningen, forsøget for alvor går igang. Der for skal de medarbejdere, der har valgt at arbejde længere mandag til torsdag nu mærke efter, om det giver mening med transporttiden til og fra arbejde. Det siger Dorte Vestergaard, der er formand for HK Kommunal Sydjylland. – Det, vi selvfølgelig har fokus på, det er, hvad de lange dage gør ved arbejdsmiljøet for dem, der har valgt en firedages arbejdsuge. Det er klart, at vi er ekstra opmærksomme på den gruppe af medarbejdere, siger Dorte Vestergaard.

DR P4 Syd Nyheder m.fl.
07-09-21

Overlæger bruger mere tid ved skærmen og mindre på patienterne

Alt for meget skærm - alt for lidt tid ved patientens seng. Overlæger på landets hospitaler har de seneste 10 år i gennemsnit fået fire ugentlige timer mindre til patientkontakt, og det gør Overlægeforeningens formand, Lisbeth Lintz stærkt bekymret. Overlæge Anne Mette Frederiksen, Holbæk Sygehus, siger: - Jeg synes, at glæden ved mit arbejde bliver forstyrret af, at man skal bruge lang tid på administration. Overlægernes tid går fra patienterne, fordi de er bundet af administration og opgaver, som andre faggrupper kunne løse. Direktør Morten Freil, Danske Patienter vurderer, at der gennem de seneste år er forsvundet en del af overlægernes støttepersonale - f.eks. lægesekretærer. - Vi ser frem til, at man får den nye form for støttepersonale - de såkaldte sundhedsadministrative koordinatorer - som kan aflaste med dokumentationen og samtidig tage en del af dialogen med patienterne, siger han. Lisbeth Lintz, mener, at det er en forkert prioritering at løfte visse opgaver til højtspecialiseret personale. - Det er bekymrende, at man ikke anerkender betydningen af f.eks. lægesekretærernes kompetence i vores sundhedsvæsen, siger hun.

Jyllands-Posten, Ritzau m.fl.
05-09-21

Egedal Kommune tilbyder fleksibelt arbejdsliv til alle

Siden 2019 har Egedal Kommune givet de lokale arbejdsgivere og medarbejdere frie rammer, der tilgodeser medarbejdernes ønsker om bedre balance mellem fritid og job. Uden at det går ud over kerneopgaven og den service, borgerne skal tilbydes. Kommunaldirektør Christine Brochdorf fortæller, at ordningen skal sikre en bedre rekruttering og fastholdelse af medarbejdere i kommunen. Idéen er fostret i Hovedmedudvalget. Der er indført ugentlige hjemmearbejdsdage, forskudte arbejdstider, motion i arbejdstiden og muligheden for 'walk-and-talk', når der holdes møder. Den nye fleksibilitet aftales lokalt i tæt dialog mellem arbejdsgiverne og medarbejderne. Hanne Appelgreen er TR for HK Kommunal og næstformand i Hovedmedudvalget. - Når man som medarbejder oplever, at der fra ledelsens side er opbakning til, at man kan gøre ting på en anden måde, er det med til at skabe tillid. Mange gange leverer medarbejderne faktisk mere, når man arbejder på en anden måde, siger Hanne Appelgreen og fortsætter: - Min vigtigste anbefaling er, at man skal gøre det sammen og bruge MED-strukturen til det. Man skal gøre det inden, ledelsen tænker store tanker. De skal tænkes sammen med medarbejderne.

A4 Medier
03-09-21

Hvad erhvervslederen kan lære af Ternet Ninja

Debatindlæg af Helle Rosendahl, Storytelling Akademiet. Tenet Ninja 2 er en bragende succes, og omdrejningspunktet er en god fortælling. Præcis det samme kendetegner succesfulde virksomheder. Her er tre anbefalinger til at udvikle en værdiskabende kernefortælling. En fortælling virker ikke, hvis den kun bliver fortalt med megafon fra elfenbenstårnet. Lad hver enkelt medarbejder skabe sin egen fortolkning af virksomhedens fortælling med eksempler fra deres liv. HK Kommunal Hovedstaden arbejder lige nu på at give de mange faggrupper give ansigt og liv til fortællingen om at være en del af fagforeningen via kampagnen, ’Administration har mange ansigter’. Lederen kan ikke kontrollere medarbejderens fortolkning, men de kan give stemme til deres historie og derved scene til fagforeningens mange fortællinger. Jeg sætter min lid til metoden.

Jyllands-Posten/Finans
02-09-21

Artiklen er opdateret 27. september 2021