Fra og med 28. september 2021 får alle TR-suppleanter – ligesom alle TR og FTR – også TR-Nyhedsbrevet sendt på mail fra HK Kommunal. Der er aktuelt registreret 1.227 tillidsrepræsentanter og 616 suppleanter, hvilket betyder, at det nyeste TR-nyhedsbrev er sendt til i alt 1.843 modtagere.

Velkommen til de nye læsere!

Måske er det ikke ankommet til din indbakke, selv om du egentlig er i målgruppen. Den primære årsag kan være, at du registreret med en mailadresse, som blokerer for mails fra HK. Det arbejder vi løbende på at løse ved en direkte kontakt mellem HK’s IT-afdeling og ejeren af den server, der blokerer for mails fra HK. Der dukker dog hele tiden nye blokeringer op, så det lader til at være et problem, der måske aldrig finder sin endelige løsning.

Andre årsager kan være en midlertidigt fyldt postkasse, en udgået mailadresse eller manglende registrering af dit tillidshverv. Tjek det på MitHK og kontakt Medlemsservice, tlf. 7011 4545, hvis noget skal rettes. 

TR-nyhedsbrevet bliver som udgangspunkt udsendt 10 gange om året, men der sendes ekstraordinære nyhedsbreve ved særlige anledninger. Vær opmærksom på, at der også kan være lokale og landsdækkende nyheder til TR i medlemsnyhedsbrevet, der – med få undtagelser – udsendes hver torsdag.

Et arkiv over indholdet i alle udsendte nyheder til TR fra HK Kommunal (forbundssektoren) kan ses her.

Velkommen også til 19 nye tillidsrepræsentanter. Vi forsøger os herunder med at bringe en liste over nyvalgte, så interesserede TR-kolleger i kommunen, regionen eller på fagområdet også får oplysningen. Én ny TR får en uddybende præsentation. Denne gang er det Line Meedom Kjeldal, der med sine 26 år er den yngste af de nyvalgte.

Husk, at redaktionen meget gerne modtager inspiration til indholdet. Har du fx en idé til et emne eller en erfaring, du gerne vil dele med andre, sender du bare en mail.

Lars Friis, redaktør, HK Kommunals TR-Nyhedsbrev

 

Line er ny tillidsrepræsentant


Line Meedom Kjeldal, tandklinikassistent, 26 år, TR for 13 kolleger i Frederikssund Kommunale Tandpleje

- Jeg var færdiguddannet i 2019. Det var lidt tilfældigt, at jeg blev klinikassistent. Jeg vidste ikke rigtigt, hvad jeg gerne ville være, men søgte på nettet og fandt noget om tandklinikassistenter i blandt andet UddannelsesGuiden. Det lød interessant med de mange forskellige muligheder. Og jeg har absolut ikke fortrudt. Det er spændende at komme omkring de forskellige funktioner og specialer. Nu arbejder jeg i Tandreguleringen.

- At blive tillidsrepræsentant var nok ikke det første, jeg ville tænke på, hvis der ellers var andre, der stillede op. Men ligesom med uddannelsen til klinikassistent ser jeg også her en mulighed for at lære noget nyt og udvikle mig. Heldigvis har vores tidligere TR sagt ja til at være suppleant, så hun kan hjælpe mig. Og så skal jeg jo i gang med TR-uddannelsen.

- I fritiden går rigtig meget af min tid med hundetræning – agility og lydighed – sammen med min kæreste og vores to border collies.

Andre nye tillidsrepræsentanter

  • Anita Witte, tandklinikassistent, TR for ca. 50 kolleger i Center for Tandpleje, Odense Kommune
  • Birgitte Fischer Larsen, sagsbehandler, TR for 167 kolleger på rådhuset i Albertslund Kommune
  • Christina Søndergaard, TR for 24 kolleger i Ungeenheden i Slagelse Kommune
  • Jette Mouritzen, Den nye Specialtilbudsvifte i Nordfyns Kommune, TR for 13 kolleger under Børn og Unge
  • Jytte Hulgaard, assistent i Job- og Virksomhedsservice,  Assens Kommune, TR for 12 kolleger
  • Lene Langlo, lægesekretær, TR for 11 kolleger på Nyremedicinsk Afdeling, Aarhus Univeristetshospital
  • Liselotte Lemvig Larsen, tandklinikassistent, TR for 49 kolleger i Center for Tandpleje/Tandreguleringscenter Fyn
  • Maja Laursen, lægesekretær, TR for 30 kolleger på Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Randers
  • Malene Jo Ølholm, tandklinikassistent, TR for 23 kolleger i Tandplejen, Helsingør Kommune

Kilde: Nye tillidsrepræsentanter får en mail med oplysning om muligheden for at blive præsenteret via TR-nyhedsbrevet. Listen rummer dem, der svarer tilbage med oplysning om arbejdsplads og antal kolleger, de er TR for.