Anders

Journalist Martin Flink interviewede Anders Langballe om sin tid før og efter jobbet som politisk redaktør på TV 2, mens HK-tillidsvalgte fra organisationsverdenen lyttede med i Odense i september 2021.

 

19. november 2018 sad redaktionschef og politisk redaktør på TV 2 Nyhederne, Anders Langballe, til en arbejdsfrokost på restaurant Salon i Bredgade i indre København. Det var der, han fik sin første blodprop. Han var uden bevidsthed nogle minutter og vågnede til reddere, der igen og igen spurgte til hans børns alder. Et par timer senere fik han blodprop nummer to.

- Jeg vågnede op. Mit sprog var forsvundet. Jeg var tæt på at miste livet.

Anders Langballe havde længe ignoreret de klassiske tegn på stress.

- Jeg var en fandens karl. Og jeg kunne gå mere og mere på vandet. Jeg elskede mit job. Og det blev en overlevelsesstrategi at skjule stresstegnene.

Symptomerne på stress voksede over en årrække i takt med, at tv-tiden voksede, redaktionen voksede og antallet af kasketter, Anders Langballe havde på, voksede. Hver gang han råbte op om, at han var ved at brænde sammen, blev der lovet ro ”lige om lidt”. Og for hver gang han lagde an til at sige op, fik han tilbudt endnu flere interessante opgaver og kasketter.

- Der blev bare lagt oveni. I stedet for at få fjernet opgaver fik jeg en medarbejder, der kunne hjælpe mig med at løse opgaverne. En lappeløsning på, at den overordnede portefølje bare voksede og voksede, siger Anders Langballe og bekender:

- Til sidst turde jeg ikke sove af frygt for, at jeg ikke ville vågne op.

Anders Langballe kæmpede i et år for at genoptræne. Nu er han oppe igen, og i dag har han et nyt job på behørig afstand af den klassiske journalistik. Men han er ikke helt færdig med at rapportere fra virkeligheden.

Nu sidder han over for grupper af tilhørere og fortæller om sine oplevelser fra et arbejdsliv i en tempofyldt politisk virkelighed - ligesom den, de HK-tillidsvalgte fra organisationsverdenen, som var samlet i Odense i september, er i til daglig.

DET POLITISKE DRAMA GIVER DRIVE

Anders Langballe forklarer, at det, der fangede ham som politisk reporter, var, at det gav et drive - en spænding udløst af dramaet i politik.

- Hele det politiske miljø er opdraget i en kampånd. Uanset, om politikere sidder på Borgen eller i en organisation, så er der et drama. For brændstoffet i politik er problemer og magtkampe. Det er det, der driver det. Det er det, der giver drive, siger han og fortsætter:

- I politik handler det om at vise handlekraft - også selv om der måske ikke er noget at handle på. Hvis der ikke sker noget, så opfinder politikere drama. Vi gejler hinanden op til at vise handlekraft. Og derfor bliver det mere performance end at løse rigtige problemer.

Men det lod ikke til at vække betænkninger hos Anders Langballe. Han forklarer, hvordan tempoet i politik er skruet så voldsomt op, siden han var praktikant på Ekstra Bladet i 00”erne, at der slet ikke er tid til omtanke.

- Sociale medier og 24/7-nyhedsdækning er begge med til at skrue tempoet mere op. Og det er gennem årene skruet mere, mere og mere op. Og det skal gå hurtigere, hurtigere og hurtigere. Drama, spin, pomp. Jeg blev målt på, at desto bedre jeg kunne dramatisere, desto flere seere kom til. Jo hurtigere jeg kunne gøre det, desto bedre var det, siger han og slår fast:

- Det var den opadgående spiral, der kørte mig ned.

TRAVLHED ER EN DYD

Uanset hvor Anders Langballe har været, har det været sådan i politik og på medier, at det er blevet en dyd at vise og bevise, at man har travlt og vil gå den ekstra mil. Tempo er blevet markører for succes.

- Det blev et parameter at vise succes, så derfor bliver travlhed i sig selv et parameter. Og det, tror jeg, er endnu værre i politisk ledede organisationer. Det er ikke sundt, siger han og indrømmer:

- Jeg blev selv chef, fordi jeg var en pissedygtig journalist. Og dem, der er gode journalister, er dem, som kan pumpe konflikter op og fastholde læserne. Men det er den stikmodsatte evne, der er brug for hos en leder. I den politiske verden har man glemt at fokusere på dygtige ledere. Så lederne er gode håndværkere - ikke dygtige ledere.

Anders Langballe fortæller, at netop ledelsesstilen og kulturen på TV 2 var ubarmhjertig. Kunne du ikke klare mosten, var det dig, der var noget galt med.

- Vi kunne ikke tale om, at her var det svært at følge med. I dag har politikere den samme tænkning. Det er en kampsport, og hvis du blotter dig, er det legitimt at kaste sig over den sårede. For så er der et territorium, man kan tilrane sig, siger Anders Langballe.

Han fik hjælp af en psykolog gennem Falck Health Care, som arbejdsgiver havde stillet til rådighed. Men det var en ledelseskultur, der skulle rettes op på - ikke ham. Han forklarer, hvordan han blev helt paf, da det gik op for ham, at hans nuværende leder ville aflive dyden om, at man skal have travlt. Det er nemlig, når medarbejderne tager sig tid, hun får mest ud af dem.

- Jeg tror, der er mange dygtige ledere uden for den politiske virkelighed, der tænker sådan, siger Anders Langballe.

VI SKAL HAVE REFLEKTIONEN TILBAGE

Da tingene var på sit højeste, var Anders Langballe på skærmen morgen, middag og aften. Der skulle laves ”breaking” på alt. Problemer skulle løses og dækkes.

- Det var en usund arbejdskultur præget af drama, tempo, travlhed, lange dage, stress og hvor dem, der performer sig selv ihjel, bliver belønnet. En kultur, hvor mennesker bliver trukket ud af ligningen, siger han.

I årene op til 19. november 2018 holdt der fast en sendevogn ude foran Anders Langballes rækkehus på Amager. Så kunne han spise med sine to børn, Kirstine og Laurits, gå en tur ud i vognen og vende tilbage til familien. Det kunne han gøre ved 18nyhederne, 19-nyhederne, 21.30-nyhederne og igen kl. 22 på News.

- På medierne siger man, at det er politikerne, der driver spiralen opad. Men hvis den hysteriske spiral skal bremses til fordel for den demokratiske samtale, så er vi nødt til at reflektere over og samarbejde om at ændre vilkårene i politik, på redaktionerne - og ikke mindst i politiske organisationer, siger han og understreger:

- Vi skal have refleksionen tilbage. Og der er behov for, at vi stopper op og dvæler ved, hvordan vi løser rigtige problemer.

OK-gruppen Organisationer

Tillidsvalgte fra HK Privats overenskomstbaserede Organisationgruppe var samlet i Odense i september 2021 for at få input til og diskutere, hvordan man kan brænde for sit arbejdsliv - uden at brænde sammen.
Organisationgruppen er sat i verden for at arbejde med organisationsansatte HK'eres overenskomstmæssige forhold. Langt de fleste medlemmer af gruppen er dækket af en såkaldt særoverenskomst, som forhandles direkte på arbejdspladsen. Organisationsgruppens bestyrelse holder med jævne mellemrum arrangementer for tillidsvalgte, så de er klædt på til at forhandle deres egne overenskomster.
Organisationsgruppen har dog også fokus rettet mod den virkelighed, faglighed og det miljø HK-medlemmerne arbejder i, og arbejder løbende med udvikling af uddannelsestilbud, ret til efteruddannelse, løndannelse, lønforhandlinger og både fysisk og psykisk arbejdsmiljø. Derfor holder gruppen også løbende arrangementer for medlemmerne i almindelighed.

Læs mere om Organisationsgruppen her (Linket er udløbet pr 17/11 2021)