Her efter skolernes efterårsferie begynder de studerende på uddannelsen til sundhedsadministrativ koordinator (SAK) drypvist at starte i deres første praktikperiode rundt omkring i landet. De studerende på Københavns Professionshøjskole er netop gået i gang med praktikken. De øvrige følger i de kommende uger.

Det er vigtigt, at den lokale TR møder dem allerede under deres første praktik. Det er den første årgang på den nye uddannelse, og de studerende skulle gerne få et rigtigt godt indtryk af det gode, faglige fællesskab i DL og HK.

TR’s rolle i forhold til de studerende er ny, da det i langt højere grad er professionshøjskolerne, som er ansvarlig for den studerendes studieforløb, naturligvis i samarbejde med den uddannelsesansvarlige på arbejdspladsen samt den studerendes praktikvejleder. Der er lavet tre materialer til dig som TR med disse emner:

  • din rolle som TR i forhold til SAK-studerende
  • en kort FAQ om klubmedlemskab, praktikvilkår osv.
  • baggrundsinformation om, hvordan de studerendes uddannelsesforløb ser ud, og hvilke læringsmål de skal opnå gennem deres første praktik.

Find materialerne på TR-portalen under "Viden og værktøjer" --> "Organisering" (direkte link), hvor du skal logge ind med din HK-adgangskode eller NemId.