Karen Lynn Jacobsen, Socialdemokratiet

Hvor mange kontoransatte er der i kommunen? Og er der så mange, at de kan blive rygraden i at få deres fællestillidsrepræsentant valgt ind i kommunalbestyrelsen? Det er et par af de første spørgsmål, der melder sig om 52-årige Karen Lynn Jacobsen, nyopstillet som Socialdemokratiets nummer 9. For hun er såmænd økonomiansvarlig i kommunens Center for Økonomi og Personale i Nexø: Helt til bunds bekendt med kommunens budget og løbende balancer, inde i arbejdsgangene i dybet af kommunens maskinrum. Hun er kendt Karen Lynn Jacobsens fordel består i, at hun er kendt blandt mange af kommunens 3.500 ansatte. Hendes formelle kvalifikationer er der ingen tvivl om, men har hun også folkeligheden, vælgerappellen og gennemslagskraften? Hun er værd at holde øje med - allerede af den grund, at kommunen har ret mange HK-ansatte.

Bornholms Tidende
25-10-21

Jobcentrene er prygelknabe for politisk misrøgt

Kronik af Mads Samsing, næstformand HK Kommunal. Debatten om værdien af de jobcenteransattes arbejde foregår ikke på en ordentlig måde. Langt hovedparten af jobcenterforløbene går godt og til stor tilfredshed for ledige og sygemeldte borgere. Mistilliden fra Christiansborg til kommunerne er imidlertid ekstrem. Men hvis man tager kvælertag på nogen og kritiserer dem stadig mere højlydt for, at de ikke gør det godt nok, så skyldes det måske kvælertaget? Medarbejderne knokler for at følge med og for at yde den bedst mulige indsats. Men det er stort set er omkostningsfrit for politikerne at finde penge til nye initiativer der. Det vil ikke overraske mig, hvis politikerne fortsætter med at finde pengene på beskæftigelsesområdet, når de fremover skal finansiere forskellige tiltag. De skriver bare ’nytænkning’ i aftaleteksten og sætter et beløb på, der svarer til det, de lige står og mangler. Der er fortsat muligheder for at forenkle reglerne blandt andet vedrørende rehabiliteringsteams og anvendelse af lægeattester. Der kan også spares penge på brugen af andre aktører i beskæftigelsesindsatsen. Selvfølgelig skal vi hele tiden debattere, om vi bruger pengene fornuftigt. Men debatten skal være ordentlig, ærlig og foregå på et oplyst grundlag.

Avisen Danmark, Jydske Vestkysten, Århus Stiftstidende, Fyns Amts Avis m.m.fl.
23-10-21

HK: Flere elevpladser til vores unge, tak!

Debatindlæg af Dorthe V. Willumsen, formand HK Kommunal Sydjylland. Siden det seneste kommunalvalg for bare fire år siden er hver femte kontorelev i kommunerne forsvundet i vores område. Det er en dybt bekymrende udvikling. Det betyder for det første, at vi mangler elevpladserne til de unge, der gerne vil tage en erhvervsuddannelse. For det andet vil der komme til at mangle kvalificeret arbejdskraft i kommunerne, når de ældre HK'ere går på pension. For det tredje mister vi den arbejdskraft, som kender kommunerne indefra og er garanten for, at vores kommuner drives effektivt. Også antallet af lægesekretærelever på vores hospitaler og tandklinikassistentelever på vores kommunale klinikker er stærkt faldende. Så der er virkelig plads til forbedring - ikke mindst til gavn for vores unge her i området. Nu er der snart valg til kommunalbestyrelser og regionsråd. Min opfordring til de kommende lokalpolitikere skal være, at I sætter fokus på at løfte den uddannelsespolitiske dagsorden, der er yderst presserende. Der skal være uddannelsesmuligheder for de unge her i vores lokalområde. Det har kommunerne og regionen et stort medansvar for.

Vejle Amts Folkeblad, Jydske Vestkysten, Fredericia Dagblad m.fl.
15-10-21

Administration er også velfærd

Debatindlæg af Lene Roed, formand HK Kommunal. Her forud for kommunal- og regionsrådsvalget den 16. november er der stadig politiske røster, der skyder på de administrative funktioner. Jeg vil gerne advare alle vælgere om at købe myten om den overflødige administration. Det, vi kalder administration, udgør nemlig en helt uadskillelig del af vores velfærd. En af grundene til, at vi har et samfund med så meget tillid, er, at der er orden i sagerne og styr på tingene. Administrationen er hele fundamentet for det åbne og tillidsfulde samfund, vi har. Det blev også illustreret til fulde under sidste års corona-nedlukning. Her lykkedes det at opretholde et velfungerende velfærdssamfund. At den omstilling blev succesfuld skyldes i allerhøjeste grad, at vi har en velfungerende og effektiv offentlig administration. Læg dertil, at de, vi kalder administrative medarbejdere, jo også har nogle meget synlige borgernære funktioner. Endelig sikrer de administrative medarbejdere jo også, at andre faggrupper får mere tid til deres kerneopgave. Jeg vil gerne appellere til alle vælgere om grundigt at overveje, hvad der er op og ned, når virkelighedsfjerne byråds- og regionsrådskandidater kræver besparelser på ’administrationen’.

Piopio.dk
14-10-21

Flere elevpladser til vore unge - tak

Debatindlæg af Katharina Hauge Antonsen, formand HK Kommunal Nordjylland. Vi har en stor udfordring i det nordjyske. Siden det seneste kommunalvalg for fire år siden har vores nordjyske kommuner samlet taget seks procent færre kontorelever. Der er desværre også kommuner som slet ikke har kontorelever. Det er dybt bekymrende. Det betyder for det første, at vi mangler elevpladserne til vores unge, der gerne vil tage en erhvervsuddannelse i Nordjylland. For det andet vil der komme til at mangle kvalificeret arbejdskraft, når ældre HK'ere går på pension. For det tredje mister vi den arbejdskraft, som kender kommunerne indefra og derfor er garanten for, at vores kommuner drives effektivt. Også antallet af lægesekretærelever og klinikassistenter falder drastisk. Der er også en overhængende fare for, at andre faggrupper bliver overbebyrdet med administrativt arbejde, som tager deres tid fra de øvrige velfærdsområder. Nu er der snart valg til vores kommunalbestyrelser og regionsråd. Min opfordring til de kommende lokalpolitikere skal være, at I sætter fokus på at løfte den uddannelsespolitiske dagsorden. Der skal være uddannelsesmuligheder for vores unge i vores lokalområde.

Nordjyske Stiftstidende m.fl.
14-10-21

Ansattes hjemmearbejde er også politikernes ansvar

Debatindlæg af Lene Buhl, formand HK Kommunal MidtVest. Mange HK’ere har i både 2020 og 2021 arbejdet hjemmefra. Jeg tvivler ikke på, at erfaringerne med hjemmearbejde vil sætte sig sine varige spor. Ulemperne ved hjemmearbejdet er imidlertid blevet mere og mere tydelige for mange af vores midt- og vestjyske HK'ere. Rigtig mange har under nedlukningen savnet det kollegiale fællesskab og den faglige sparring på arbejdspladsen. Og en ikke uvæsentlig del giver udtryk for, at arbejde og fritid flyder sammen på en uhensigtsmæssig måde. Flere oplever, at de bevæger sig mod det grænseløse arbejde. Både politikere, chefer og ansatte har et fælles ansvar for, at fremtidens hjemmearbejde ikke bliver karakteriseret ved medarbejdere, der bliver isolerede i et grænseløst arbejdsliv. Hjemmearbejde skal være frivilligt. Og der skal lokalt aftales nogle vilkår for håndtering af arbejdstid. Så kære midt- og vestjyske politikere: Husk, at I også har et medansvar for jeres medarbejderes trivsel og i den sammenhæng for kvaliteten af den service, vi alle bestræber os på at give vores borgere og virksomheder.

Dagbladet Holstebro-Struer, Folkebladet Lemvig, Dagbladet Ringkøbing-Skjern m.fl.
14-10-21

Flere elevpladser til vores unge, tak!

Debatindlæg af Michael Rosenberg, formand HK Kommunal Sjælland. Vi har en stor udfordring her i det sjællandske område. Kommunerne tager færre og færre kontorelever. Her i vores område er hver 10. kontorelev i kommunerne forsvundet siden sidste kommunalvalg. Det er en dybt bekymrende udvikling, der giver tre udfordringer: For det første mangler vi elevpladser til de unge, der gerne vil tage en erhvervsuddannelse her i området. For det andet kommer kommunerne til at mangle dygtige, administrative medarbejdere, når de ældre HK'ere går på pension. For det tredje mister vi den arbejdskraft, som kender kommunerne indefra og derfor er garanten for, at vores kommuner drives effektivt. Også antallet af lægesekretærelever falder drastisk. Det skaber et urimeligt pres på de lægesekretærer, der er på afdelingerne i dag. Jeg hilser forslaget fra S og SF om ansættelse af blandt andet flere lægesekretærer velkomment. Det er et skridt på vejen. Nu er der snart valg til vores kommunalbestyrelser og regionsråd. Min opfordring til de kommende lokalpolitikere skal være, at I sætter fokus på - og tager ansvar for - at løfte den uddannelsespolitiske dagsorden.

Lolland-Falsters Folketidende m.fl.
13-10-21

Er medarbejderne mon blevet mindre værd?

Debatindlæg af Michelle Lundberg, HK-Fællestillidsrepræsentant Halsnæs Kommune, Margit Hedelund, TR FOA, Benny Nielsen, TR Socialpædagogerne m.fl. Med udsigten til et KV21 og i efterdønninger af Corona, havde vi en forhåbning om, at vi som medarbejdere i de kommende års budget for Halsnæs kommune faktisk ville blive anerkendt for indsatsen, men vi må jo med stor skuffelse se alle byrådets partier stemme for et budget, der i de kommende år vil gøre det sværere at rekruttere og fastholde medarbejdere. Pulje til kompetenceudvikling nedlægges, krisehjælpsordningen bliver mindre værd og så videre. Vi havde flere forslag med, og ikke et eneste er prioriteret, det mener vi ikke er en ordentlig og redelig tilgang til vores arbejde. Så kære politikere, - hvad er ambitionen for medarbejderne i Halsnæs Kommune? Vil I reelt medarbejderinddragelse og medbestemmelse, eller er det tomme ord? Hvilke tiltag har I sat penge af til i de kommende 4 år, der skal være med til at styrke og øge rekruttering og fastholdelse af medarbejderne?

Frederiksborg Amts Avis
13-10-21

Når trivslen rammer bunden, bliver der varmt på toppen

Kronik af John Øllegaard, Bestyrelsesmedlem i HK Kommunals chefgruppe og leder i Holbæk Kommune. Jeg er leder, så work life balance må jeg se stort på. Det kan give mig et dårligt psykisk arbejdsmiljø, og er det nu rimeligt? Offentlige lederes ofte helt urimelige arbejdsmiljø er et af de måske lidt oversete vilkår, der møder vores nyvalgte kommunalpolitikere efter valget den 16. november. For ledere er også medarbejdere. Og det er også kommunalpolitikernes ansvar at skabe nogle rammer for, at vi som kommunale ledere har nogle fornuftige arbejdsbetingelser. Historien om frøen i gryden, hvor vandet langsomt bliver varmere, ligner til forveksling min og andre offentlige lederes situation. Der er glidende sket et normskred. Arbejdsforholdene forringes i stigende grad. Arbejdsopgaver og personaleressourcer skal stå i et bare nogenlunde fornuftigt forhold til hinanden. Så kære kommende kommunalpolitikere: Husk, at I også har et medansvar for jeres ledende medarbejderes trivsel og i den sammenhæng for kvaliteten af den service, vi alle bestræber os på at give vores borgere og virksomheder.

Kommunen.dk
11-10-21

HK-næstformand: Ny digitaliserings­strategi skal fremme tillid og nærhed

Debatindlæg af Mads Samsing, næstformand HK Kommunal. Regeringen er på vej med en digitaliseringsstrategi for hele Danmark. Jeg håber og forventer, ambitionen er, at vi skal være rige, lige og grønne. Men lige så vigtigt er det, at tillid, tryghed og nærhed bliver bærende bjælker. Og vi skal lægge vægt på sikkerhed og privatlivsbeskyttelse. Men vi skal også lægge stor vægt på platforms- og browseruafhængighed. Enhver borger skal kunne anvende løsningerne uden om Microsoft, Google og Apple. Vi skal have fokus på digital inklusion, men også på inklusion i et stadig mere digitaliseret samfund. Der skal også fremover være muligt at møde fysisk frem og få råd og vejledning af et menneske. Og vi bør fortsat søge at styrke borgernes rettigheder. Den digitale omstilling krydres ofte med en overambitiøs realisering af gevinster ud fra en forventning. Det er en væsentlig stressfaktor. Derfor er det også en sikkerhedsrisiko, der skal tages alvorligt. Der bør afsættes en særskilt investeringsramme for at undgå aggressiv gevinstrealisering, og gevinster skal tidligst realiseres, når en løsning er fuldt implementeret og har fungeret upåklageligt i mindst seks måneder.

Altinget
11-10-21

Tillidsmand tavs om nyt rådhus

Mens politikerne i Ringsted snart skal drøfte et muligt nyt rådhus, er der tavshed fra medarbejderne, som sagen ellers handler om. Dagbladet ville gerne have spurgt, hvad medarbejderne synes om det nuværende rådhus-setup, hvor administrationen er samlet på en række forskellige adresser i byen, men det ønsker fællestillidsrepræsentanten for HK'erne i Ringsted Kommune ikke at svare på. Avisen ville også gerne have spurgt medarbejder, hvordan de ser på en samling af administrationen på én adresse, som man kender det fra mange andre kommuner. - Det har jeg desværre ingen kommentarer til på nuværende tidspunkt, skriver fællestillidsrepræsentant Lis Schmidt Hansen i en mail, hvor hun i stedet henviser til kommunaldirektør Mette Jeppesen.

Sjællandske, Dagbladet Ringsted m.fl.
06-10-21

Flere elevpladser til vores unge, tak

Debatindlæg af Lene Buhl, formand HK Kommunal Midtvest. En del kommuner i vores område tager færre og færre kontorelever, og det er bekymrende. Det betyder for det første, at vi mangler elevpladserne til de unge, der gerne vil tage en erhvervsuddannelse. For det andet vil der komme til at mangle kvalificeret arbejdskraft i kommunerne, når de ældre HK'ere går på pension. For det tredje mister vi den arbejdskraft, som kender kommunerne indefra og kan drive vores kommuner effektivt. Også antallet af lægesekretærelever og klinikassistenter falder drastisk. Der er en overhængende fare for, at andre faggrupper bliver overbebyrdet med administrativt arbejde, som tager deres tid fra de øvrige velfærdsområder. Det sker, når der mangler dygtige administrative medarbejdere, som kan håndtere administrationen smidigt og effektivt. Nu er der snart valg til vores kommunalbestyrelser og regionsråd. Min opfordring til de kommende lokalpolitikere skal være, at I sætter fokus på at løfte den uddannelsespolitiske dagsorden, der er yderst presserende. Der skal være uddannelsesmuligheder for de unge her i vores lokalområde. Det har kommunerne og regionen et stort medansvar for.

Dagbladet Ringkøbing-Skjern, Dagbladet Holstebro-Struer, Skive Folkeblad m.fl.
05-10-21

Midt- og vestjyder gik glip af 500 millioner velfærdskroner i 2020

Debatindlæg af Lene Buhl, formand HK Kommunal Midtvest. I det midt- og vestjyske område gik borgerne i 2020 i alt glip af ikke mindre end 550 mio. kr., som kommunerne oprindeligt havde budgetlagt til velfærd. Det er et problem, at ikke alle de afsatte velfærdspenge bliver brugt. Kvaliteten af den kommunale service bliver ganske enkelt dårligere, end den kunne have været. Men det er også et demokratisk problem, at borgerne ikke har fået den velfærd, de er blevet stillet i udsigt og lovet. Samtidig er det sikkert svært for mange midt- og vestjyder at forstå, når politikerne år efter år siger, at der ikke er råd til mere velfærd, og at vi skal spænde livremmen ind. Én af forklaringerne på de kommunale underforbrug af velfærdskronerne er, at skiftende regeringer har kørt en meget stram økonomisk styring af kommunerne i mange år. Men den enkelte kommune har også et ansvar for at sikre en så god og retvisende økonomistyring, så de afsatte velfærdskroner bliver brugt. Når vi 16. november går til kommunalvalg for at vælge kandidater til byrådene i Midt- og Vestjylland, får de nyvalgte byrødder et stort ansvar for at sikre en god økonomistyring, så de afsatte velfærdskroner kan komme ud og arbejde aktivt til gavn for borgerne i det midt- og vestjyske.

Skive Folkeblad m.fl.
03-10-21

Nordjyder er gået glip af 130 mio.kr.

Debatindlæg af Katharina Hauge Antonsen, formand HK Kommunal Nordjylland. Her i det nordjyske område gik borgerne i 2020 alt i alt glip af 130 mio. kroner, som kommunerne oprindeligt havde budgetlagt til velfærd. Det er et problem, at ikke alle de afsatte velfærdspenge bliver brugt. Kvaliteten af den kommunale service bliver ganske enkelt dårligere, end den kunne have været. Men det er også et demokratisk problem, at borgerne ikke har fået den velfærd, de er blevet stillet i udsigt og lovet. Samtidig er det sikkert svært for mange nordjyder at forstå, når politikerne år efter år siger, at der ikke er råd til mere velfærd, og at vi skal spænde livremmen ind. Én af forklaringerne på de kommunale underforbrug af velfærdskronerne er, at skiftende regeringer har kørt en meget stram økonomisk styring af kommunerne i mange år. Men den enkelte kommune har også et ansvar for at sikre en så god og retvisende økonomistyring, så de afsatte velfærdskroner bliver brugt. Når vi 16. november går til kommunalvalg for at vælge kandidater til byrådene i Nordjylland, får de nyvalgte byrødder et stort ansvar for at sikre en god økonomistyring, så de afsatte velfærdskroner kan komme ud og arbejde aktivt til gavn for borgerne i det nordjyske.

Nordjyske Stiftstidende m.fl.
03-10-21

Administration er velfærdens fundament

Debatindlæg af Michael Rosenberg, formand HK Kommunal Sjælland. Her forud for kommunal- og regionsrådsvalget 16. november, er den politiske jagt ganske forudsigeligt gået ind på ’administrationen’. De håbefulde kandidater bruger floskler, som ’spar på administrationen og frigør penge til velfærd’, og ævler videre om kolde og varme hænder. Sådanne synspunkter har imidlertid ingen som helst bund i virkelighedens verden. Jeg vil gerne advare alle sjællandske vælgere om at købe myten om den overflødige administration. For den består af en masse dybt professionelle medarbejdere. De er en væsentlig del af velfærdens maskinrum, og uden dem ville meget gå i stå. En af grundene til, at vi har et samfund med så meget tillid, er, at der er orden i sagerne og styr på tingene. Det sørger administrationen for. Administrative medarbejdere sikrer ydermere, at de kolleger, der har til opgave at give velfærd på andre områder, får mere tid til deres kerneopgave. Så kære vælgere på Sjælland, Lolland, Falster og Møn: Tænk jer godt om, når I 16. november skal til stemmeurnerne for at skrue fremtidens offentlige sektor sammen. Husk, at en professionel administration er en væsentlig del af et velfungerende velfærdssamfund.

Lolland-Falsters Folketidende m.fl.
02-10-21

Overadministration omkring ældreråd

Debatindlæg af Uffe Clausen, tidl. ældrerådsmedlem Odense. Sektorformand Karina Skovgaard Jørgensen, HK, optræder på det nærmeste som en rasende furie i sin kritik af dem, der tillader sig at sætte spørgsmålstegn ved, om der er ansat for meget administrativt personale inden for ældreområdet. Det er ligefrem helligbrøde at have sådanne tanker. Tænk, hvis overflødige HK'ere blev omskolet til SOSU-assistenter med varme hænder? Ældrerådet bør nedlægges, da rådet beskæftiger sig med for meget papirnusseri og dermed alt for lidt synlig rådgivning. Men fokus på lederfunktioner, hvor lederne bør evne at skabe gode samarbejdsrelationer i et godt og positivt arbejdsmiljø, er guld værd i en organisation, som skal skabe de bedste værdier blandt andet indenfor ældresektoren.

Fyens Stiftstidende
02-10-21

Efter påbud fra Arbejdstilsynet: Kommunal leder er fratrådt

Efter Arbejdstilsynets uanmeldte besøg i Aarhus Kommunes Rehabiliteringsteam er en afdelingsleder fratrådt som følge af en ’identificeret en ledelsesproblematik’. Fra Arbejdstilsynet modtog Center for Jobafklaring et påbud om, at ’virksomheden påbydes at sikre, at stor arbejdsmængde og tidspres ikke forringer de ansattes sikkerhed og sundhed i Rehabiliteringsteamet’. Senere havde virksomheden stadig ’ikke forstået, at der er for stor arbejdsmængde og tidspres’, skrev Arbejdstilsynet. Som følge af afgørelsen fik de 18 medarbejdere fremlagt en handlingsplan. Ifølge HK-TR, Lene Lundstrøm, har medarbejderne flere spørgsmål til den fremlagte handlingsplan. - Vi har møde senere på ugen, hvor vi vender sagen. Derfor kan jeg ikke udtale mig konkret endnu, siger Lene Lundstrøm. Medarbejderne har over for Arbejdstilsynet konstateret, at den store arbejdsmængde har store personlige konsekvenser. Det kommer bl.a. til udtryk som søvnbesvær og fysiske gener i form af eksem og tinnitus, fremgår det af Arbejdstilsynets rapport.

JP Aarhus
01-10-21

Ældrevelfærd. Administrativt personale nødvendigt for borgernær pleje

Debatindlæg af Karina Skovgaard Jørgensen, formand HK Kommunal Midt. I Odense Kommune har man, ifølge rådmand Søren Windell, en ambition om at finde 200 sosu-ansatte. Den er fulgt op med en både besynderlig og forudsigelig plan: Det er (naturligvis, igen igen) de administrative hænder, der skal holde for. Det er en plan, der ikke er tænkt til ende. Administrative medarbejdere er ofte en forudsætning for at spille andre faggrupper stærke, fordi vi er et tandhjul, der kæder andre faglige tandhjul sammen i det kommunale servicemaskineri. Og hvem skal løfte dokumentationsbyrden? Hvis Windells valgflæsk skal ende med noget, der kan serveres ude hos borgerne, handler det om at fastholde de administrative personaler og endda styrke dem. HK'erne er skrappe og uddannede til: At lægge planer, bevare overblikket og få logistikken til at gå op, så vi som borgere i Odense Kommune får mest mulig borgernær service ud af vores skattekroner. Det er for nemt at gøre det til et enten eller, når der skal skaffes kommunale ressourcer. Enten borgernært eller administrativt. For det er netop kombinationen, der er stærk.

Fyens Stiftstidende m.fl.
30-09-21

Hjemmearbejde. Meget kan klares hjemmefra, men det koster

Debatindlæg af Hans-Henrik Hansen, formand HK Kommunal Østjylland. Mange af de medarbejdere, der efter kommunal- og regionsrådsvalget skal servicere de nyvalgte politikere og gennemføre deres visioner, har i både 2020 og 2021 arbejdet hjemmefra. Det vil sætte sig sine varige spor. Arbejdsgiverne vil give flere en permanent mulighed for at levere arbejde fra hjemmet. Og mange medarbejdere efterspørger selv bedre muligheder for hjemmearbejde. Men hjemmearbejdet trækker store veksler på mange af os. Både psykisk og fysisk. Rigtig mange har under nedlukningen savnet det kollegiale fællesskab og den faglige sparring på arbejdspladsen. Og en ikke uvæsentlig del giver udtryk for, at arbejde og fritid flyder sammen på en uhensigtsmæssig måde ved hjemmearbejde. Alle har et fælles ansvar for, at fremtidens hjemmearbejde ikke bliver karakteriseret ved medarbejdere, der bliver isolerede i et grænseløst arbejdsliv. Så kære østjyske politikere: Husk, at I også har et medansvar for jeres medarbejderes trivsel og i den sammenhæng for kvaliteten af den service, vi alle bestræber os på at give vores østjyske borgere og virksomheder. Jeg ønsker jer alle held og lykke 16. november!

Århus Stiftstidende m.fl.
29-01-21

Fagforeningsbosser: Har vi råd til at smide 2,9 mia.kr væk?

Debatindlæg af Mona Striib, formand, Forhandlingsfællesskabet og FOA, Lene Roed, formand HK Kommunal, Grete Christensen, formand Dansk Sygeplejeråd m.fl. En alt for stram og ufleksibel budgetlov har længe hæmmet det lokale handlerum, navnlig ude i kommunerne. Her har en overforsigtig budgetstyring siden starten af 10' erne år efter år skabt underforbrug i milliardklassen. Sidste år var kommunernes samlede underforbrug f.eks. på 2,9 mia.kr. Meningen med budgetloven er at hindre, at udgifterne løber løbsk. Det er sund fornuft. Men loven forhindrer, at midler afsat til velfærd kommer ud til borgerne. Det rammer også de vilkår, som medarbejderne arbejder under lokalt. Det kalder på handling. For midlerne kunne være brugt til at sikre bedre velfærd og service til borgerne og fastholde og rekruttere flere dygtige medarbejdere. Regering og folketing må i den kommende ændring af budgetloven først og fremmest skabe mere fleksible rammer ved at introducere et flerårigt sigte i budgetloven. Der må og skal der findes en anden og bedre måde at styre økonomien i kommunerne og regionerne på, så de får nemmere ved at levere det aftalte serviceniveau.

Børsen
28-09-21

Artiklen er opdateret 25. oktober 2021