Her er nyt fra redaktionen i oktober måneds TR-nyhedsbrev fra HK Kommunals sekretariat. Vi håber, du er kommet nogenlunde tørskoet gennem årets vådeste måned.

Nyhedsbrevet sendes denne gang til 1.836 TR og suppleanter. Eller det er i hvert fald vores ambition. Der kan være lidt teknisk bøvl med at komme igennem til alle. Den glædelige nyhed er, at vejene skulle være banet til yderligere et stort antal e-postkasser. For eksempel modtager HK-medlemmer i Lolland Kommune nu igen mails fra HK gennem kommunens mailserver.

TR-nyhedsbrevet et forsøg på at samle aktuelt og relevant viden til dig som TR. Mange andre i bl.a. forbund, landsforeninger og afdelinger kommunikerer også af og til direkte til jer, men fra HK Kommunals sekretariat prøver vi at samle informationerne i nyhedsbreve ca. 10 gange om året.

Kun én informationskanal – og dog …

Som nævnt i forrige nyhedsbrev er der en gang imellem informationer, der presser sig på mellem ordinære udsendelser. Så bruger vi nogle gange muligheden for at segmentere nyheder til TR i medlemsnyhedsbrevet, der normalt udsendes torsdag. Det var tilfældet, da vi for et par uger siden ikke ville være for sent ude med information til TR i kommunerne om reglerne for arbejdstid og honorering ved opgaver i forbindelse med valgdagen 16. november.

Tidligere har vi på samme vis fortalt om, at langt de fleste af HK Kommunals overenskomster var redigeret færdige og kunne hentes i elektroniske udgaver på hjemmesidenNu kan vi så supplere med at fortælle, at KL-overenskomsterne foreligger i trykt form og kan bestilles i din HK-afdeling. Vi vil give besked her i TR-nyhedsbrevet, når de regionale overenskomster også er trykte og kan bestilles.

Én nyhed er ikke kommunikeret særskilt til dig som TR, men til alle medlemmer i medlemsnyhedsbrevet: Det handler om den lønstrukturkomité, der kan få betydning for fremtidens løndannelse i det offentlige. HK Kommunals formand Lene Roed er med et udvalg, der skal kvalificere komitéens arbejde.

Forrige TR-nyhedsbrev blev sendt to gange

Vi beklager det tekniske koks ved forrige nyhedsbrev. Tophistorien skulle segmenteres til TR i hhv. regioner og kommuner/fælleskommunale selskaber. Det plejer ikke at være et problem at segmentere, men når det handler om en tophistorie, skulle det åbenbart gøres på en helt særlig måde.

Hos mange modtagere var der derfor ikke en tophistorie, som emnefeltet ellers henviste til. For at være sikre på, at alle fik den, blev nyhedsbrevet gendistribueret dagen efter, onsdag 29. september. Og det var godt. De to historier om lønstigningen pr. 1. oktober var nemlig meget populære. 

Her er artiklen om lønstigning i kommunerne og den om lønstigning i regionerne, hvis du ikke skulle have set den, der relevant for dig. Nu ved vi til en anden gang, hvordan man gør.

Vind en ny bog om den danske model

I forbindelse med ovennævnte lønstrukturkomité peger Lene Roed på, at ”det er positivt, at det er den danske aftalemodel, der skal danne rammen for komitéens konklusioner”. Men hvad er den danske model egentlig? 

Det kan du blive meget klogere på, hvis du læser bogen ”Dig & den danske model”, der netop er udkommet i en ny og opdateret udgave. Redaktionen af TR-nyhedsbrevet har fået fat i ti eksemplarer af denne moppedreng af en grundbog for tillidsrepræsentanter, som er skabt i et samarbejde mellem Fagbevægelsens Interne Uddannelser (FIU), en række fagforbund, herunder HK, Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) og arbejdsmarkedsforskerne Trine P. Larsen og Steen E. Navrbjerg fra Københavns Universitet.

Du kan vinde bogen ved at deltage i en lille gætteleg: Hvad er det mest almindelige fornavn blandt HK Kommunals tillidsrepræsentanter? Vælg mellem fem muligheder her. Og ja, det er bare en gætteleg, så du deltager selvfølgelig i lodtrækningen, uanset om dit svar er rigtigt eller forkert. Det rigtige svar afsløres i næste TR-nyhedsbrev.

Lars Friis, redaktør, HK Kommunals TR-Nyhedsbrev

Mail: lars.friis@hk.dk

Se indholdet i tidligere TR-nyhedsbreve i denne oversigt.

Marie er ny tillidsrepræsentant


Marie Buchvardt, 45 år, skolesekretær, TR for 22 kolleger på skoler og i dagtilbud i Skive Kommune.

- Jeg er tidligere uddannet i både bank og butik, så da jeg ønskede at tage kontoruddannelsen, havde jeg så meget merit, at jeg kun skulle 14 dage i skole, før jeg skrev opgave og gik til eksamen. Det førte til først seks års arbejde i et jobcenter, indtil jeg søgte og fik et job som skolesekretær for fire år siden. Jeg er ret vild med de mange forskellige opgaver og kontakterne med børn, forældre og mine kolleger her på skolen. Ingen dage er ens.

- Jeg valgte at stille op, da vores tidligere tillidsrepræsentant gik på efterløn. Vores tilsammen fire børn er blevet store, de yngste er på efterskole, og jeg synes, at jeg nu har overskuddet til opgaverne og til at lære nyt. Tillidsrepræsentanterne i kommunen mødes ti gange om året, og jeg har lige været til mit første møde. 10. november skal jeg til HK-afdelingens introduktion for nyvalgte. Derefter vil jeg gerne i gang med TR-uddannelsen.

- I fritiden går jeg ture med veninderne og løber tre gange om ugen. Vi har Krabbesholm Skov nærmest i baghaven, og den bruger vi meget. Min mand er tømrer, og snart går vi gang med at bygge et nyt hus på en grund, hvor vi har revet det gamle ned. Så lige for tiden bruger vi rigtig meget tid på at tage beslutninger om alt lige fra typen af mursten til valg af armatur.

Andre nye tillidsrepræsentanter

  • Anita Heisterberg, personale og økonomi, TR for 13 kolleger i administrativt fællesskab, Nørrebro/Bispebjerg
  • Brian Sørensen, økonomimedarbejder, TR for 13 kolleger i Center for Økonomi i Faxe Kommune
  • Dina Lorentzen, Dagtilbud Midt, Faxe Kommune, TR for 30 kolleger i Center for børn og Undervisning 
  • Irene Hjorth, laborant/miljøtekniker (Spildevandsforsyning), TR for otte kolleger hos Gribvand A/S
  • Jan Sørensen, TR for 20 kolleger ved Pleje og Rehabilitering hos Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg, Pleje og Rehabilitering i Aarhus Kommune
  • Keld Olesen, jernbanetrafikstyrer, TR for syv kolleger hos Midtjyske Jernbaner
  • Louise Næblerød, kontrolmedarbejder i Frederikssund Kommune, TR for 63 kolleger
  • Malene Ellebæk, TR for 7 kolleger ved Myndighed, det voksenspecialiserede område i Holbæk kommune
  • Mette Katrine Trier Henningsen, lægesekretær, TR for 24 kolleger på Nordsjællands Hospital (NOH)
  • Mie Rosén, adm. konsulent på dagtilbud-, skole- og kulturområdet, TR for 55 kolleger i Dragør Kommune

Kilde: Nye tillidsrepræsentanter får en mail med oplysning om muligheden for at blive præsenteret via TR-nyhedsbrevet. Listen rummer dem, der svarer tilbage med oplysning om arbejdsplads og antal kolleger, de er TR for.