Hybrid arbejdsmiljoekonference 8 november 2021
Årets arbejdsmiljøkonference blev transmitteret næsten som en tv-udsendelse til de forskellige afdelinger rundt i landet.

Mere end 200 af HK Kommunals arbejdsmiljørepræsentanter var 8. november til konference under temaet ”Fællesskab på arbejdspladsen”. Den blev afviklet i en helt ny form – med centrale oplæg, der blev streamet fra kommandocentralen i Nyborg til de syv HK-afdelinger, hvor de lokale deltagere havde fået udleveret en konferencebog med bl.a. spørgsmål til lokale drøftelser.

”Det var overraskende nok en god blanding af at se på en skærm og lave opgave omkring sit eget bord,” skriver en deltager i den efterfølgende evaluering, der uddeler overstrømmende ros til både programmet og den tekniske afvikling: Samlet set udtrykker 97 procent af deltagerne tilfredshed. To ud af tre var meget tilfredse. 

Glæde over lokale møder

Mange var glade for at møde andre lokale AMR, og flere ytrer ønske om, at den slags konferencer kan blive tilbagevendende begivenheder. Nogle savner dog også nærværet med oplægsholderne og de øvrige deltagere rundt om i landet. 

HK Kommunals arbejdsmiljøkonsulent Karen Brøndsholm er meget glad for den positive feedback:

- Der er helt klart nogle udfordringer for oplægsholdere i forhold til at være i dialog med deltagere, der befinder sig på den anden side af en skærm, men med værktøjet Slido og virtuelle besøg fik vi hurtige målinger på konkrete spørgsmål, og der var reaktioner på baggrund af gruppearbejdet, hvor deltagerne sad ved samme bord.

Hun ser det som en stor fordel, at arbejdsmiljørepræsentanterne fik mulighed for at mødes lokalt.

- Som en ekstra bonus gav konferencens hybride form gode muligheder for at danne lokale netværk, og mange deltagere udtrykker stor glæde over at have sparet mange timers transporttid, fortæller Karen Brøndsholm.