Kunstig intelligens (AI) og automatisering bliver et mere og mere udbredt værktøj i landets kommuner og myndigheder. Faktisk er det så populært, at hele 91 procent af de offentlige myndigheder har planer om at indføre kunstig intelligens på sigt. 

Imidlertid har borgere helt klare meninger om, hvordan kunstig intelligens bør benyttes i forhold til offentlige afgørelser. 

En ny rapport fra interesseorganisationen Dansk IT og konsulentvirksomheden Rambøll viser, at hele 70 procent af de adspurgte borgere mener, at det er vigtigt at offentlige afgørelser træffes med menneskelig involvering. 

Menneskelig involvering betyder, at det offentliges afgørelse ikke udelukkende kan bero på en vurdering, som en AI-teknologi har foretaget. Det vil kræve en sagsbehandlers faglige vurdering, før en afgørelse træder i kraft.

Opfordring: involvér medarbejderne 

I rapporten er borgerne også blevet spurgt, hvorvidt de synes, at det er i orden, at afgørelser træffes uden menneskelig involvering. Her svarer kun 15 procent ja til det. 

Derfor opfordrer både Dansk IT og Rambøll kommunerne til at involvere sagsbehandlerne og medarbejderne, når der skal udrulles ny teknologi.

Rapporten fra Dansk IT og Rambøll er udarbejdet med det formål at kortlægge det offentliges brug af IT og teknologi, samt borgernes syn på den stigende digitalisering, der sker på det offentlige område.