Ser du disse linjer, skyldes det sandsynligvis, at du har modtaget årets næstsidste TR-nyhedsbrev fra HK Kommunal. Tak for at læse med!

Novembers TR-nyhedsbrev er sendt til 1.856 tillidsrepræsentanter og suppleanter. Det er 20 mere end i oktober. En del af de tilkomne er nævnt nederst i denne artikel – med en fyldigere omtale af Birger Saugmann, der har en lidt speciel baggrund som TR for HK’erne på Jobcentret i Favrskov.

Svaret er: Helle!

En tyk grundbog om den danske model er på vej ud til 10 læsere. De var blandt deltagerne i en gætteleg i forrige TR-nyhedsbrev. Spørgsmålet lød: ”Hvad er det mest almindelige fornavn blandt HK Kommunals tillidsrepræsentanter?” – med fem mulige svar. Helle, Gitte, Tina og Hanne blev valgt af næsten lige mange deltagere, mens ”jokeren” Michael fik to markeringer. Så mange er der af hver af de fem blandt alle HK Kommunals tillidsrepræsentanter:

 • Helle: 38
 • Tina: 27
 • Gitte: 26
 • Hanne: 20
 • Michael: 13

Kommunalbladet undersøger aldersdiskrimination

Oplever du, at seniorer bliver diskrimineret ved ansættelser eller på anden vis, fx ved adgang til videreuddannelse eller tildeling af spændende opgaver? Så må du meget gerne hjælpe journalist Louise Thye Munksgaard ved at svare på tre spørgsmål og/eller sende en mail: Louise.Munksgaard@hk.dk.

Lars Friis, redaktør, HK Kommunals TR-Nyhedsbrev

Mail: lars.friis@hk.dk

Se indholdet i tidligere TR-nyhedsbreve i denne oversigt.

Ny TR: Fra 30 års lærer- og lederjob i folkeskolen til hvervet som TR for HK’erne i Jobcenter Favrskov


Birger Saugmann, 64 år, TR for 75 HK-ansatte ved Jobcenter Favrskov.

- Jeg havde været TR-suppleant siden foråret 2020 og blev genvalgt i sommer. Så fik vores TR arbejde i en anden kommune, og jeg overtog hvervet – foreløbig frem til klubgeneralforsamlingen i marts næste år. Jeg har aldrig før prøvet at være TR, men som skoleleder i sammenlagt 15 år i Skive og Viborg har jeg haft et tæt samarbejde med både TR og AMR, så jeg ved noget om, hvad opgaven går ud på. 

- En langtidssygemelding efter lærerlockouten i 2013 fik mig til at sadle om til et job uden lederansvar. I jobcentret arbejder jeg især med de unges vej til uddannelse og job. Det er meget meningsfyldt, og jeg har en hel del at trække på efter 30 års lærergerning, hvor jeg i en periode også var pædagogisk konsulent.

- Jeg har altid lagt vægt på et godt samarbejde på arbejdspladsen, og det er derfor naturligt for mig at gå ind i rollen som TR. Jeg prioriterer at opbygge tillid til kolleger og ledelse, for tillid er forudsætningen for at blive inddraget. Inddragelse fører til større medansvar, motivation og engagement. Det kan godt være, at man ikke altid er enig i resultatet, men det er optimalt, hvis alle oplever, at processen har været ordentlig. Ledere skal nogle gange mindes om, at de kan have stor glæde af inspiration fra medarbejderne.

- Min fritid bliver brugt på mine børn, børnebørn og min kæreste – samt min guitar. Og så er jeg kommet godt i gang med at løbe igen. Jeg har tidligere løbet både maraton og halvmaraton, men jeg har haft en lang pause. For ikke at miste motivationen har jeg et løbeprogram for ”walk and run” tre gange om ugen, hvor jeg ikke går for hurtigt frem. Efter syv uger er jeg oppe på 6 km, hvor jeg hhv. går og løber halvdelen af ruten.

Andre nye tillidsrepræsentanter

 • Annette Meulengracht, TR for 19 kolleger i Jobcenter Nyborg
 • Betina Gjeruldsen, TR for 64 lægesekretærer i Klinik Diagnostik, Aalborg Universitetshospital
 • Helle Madsen, TR for 20 kolleger i Børn, Unge og Familier, Holbæk Kommune
 • Karina Christensen, TR for 37 kolleger i Center for job o& social i Lejre Kommune
 • Kim Bendiksen, integrationsmedarbejder, TR for 48 kolleger i Jobcenter Hjørring
 • Kresten H. Pedersen, trafikleder, TR for 13 kolleger hos DC Maribo, Lokaltog A/S
 • Lene G. Dolmer, den ene af to TR for 70 kolleger i Jobcenter Frederikshavn
 • Lene Voldsgaard, sundheds-IT/EPJ-konsulent, TR for 42 kolleger i Klinisk IT, Odense Universitetshospital
 • Lotte Jørgensen, socialformidler, TR for 35 kolleger i Børn & Familie, Aabenraa Kommune
 • Pia Nielsen, TR for 10 kolleger i Center for Familie, Frederikshavn Kommune
 • Rebecca Danekilde Kiel, skolesekretær, TR for 12 kolleger i Nyborg Kommune
 • Sine Claudell, grafiker, TR for 9 kolleger i Region Midtjylland
 • Tanja Hansen, TR for 74 kolleger i Center for Kultur og Borgerservice, Frederikshavn Kommune
 • Tanja Sveinsson, TR for 72 kolleger i Arbejdsmarkedsområde 2 under Jobcenter Hjørring
 • Tine Kjeldtoft Jensen, TR for 27 kolleger inden for administration og it på Odense Universitetshospital, Klinikken Sydfyn (Ærø, Nyborg og Svendborg)
 • Torben Feldskov, organisationskonsulent, TR for 30 kolleger i Organisation og Digitalisering, Guldborgsund Kommune
 • Ulla Hesselberg, skolesekretær, TR for 19 kolleger i Rødovre Kommune

Kilde: Nye tillidsrepræsentanter får en mail med oplysning om muligheden for at blive præsenteret via TR-nyhedsbrevet. Listen rummer dem, der svarer tilbage med oplysning om arbejdsplads og antal kolleger, de er TR for.