Lene Roed. Formand for HK Kommunal

HK Kommunals formand, Lene Roed, opfordrer til, at arbejdsgiverne involverer medarbejdere og tillidsvalgte, når der indføres whistleblowerordninger. Tillid og dialog er grundlaget for det gode samarbejde i kommuner og regioner. Og det må ikke sættes over styr. Både for ledere og medarbejdere er det vigtigt, at man på arbejdspladsen får en dialog om whistleblowerordningen.

Hvad den kan bruges til, og hvad den ikke kan bruges til. Og hvilke typer af indberetninger er omfattet, og hvilke er ikke omfattet. En grundig dialog kan være med til at forhindre, at ordningen misbruges til at indberette forhold, som burde løses gennem intern dialog, påpeger Lene Roed.

Læs også: Interview med Johan Busse, der er borgerrådgiver i Københavns Kommune

 

STOR ÅBENHED OM ORDNINGEN

Hun fremhæver, at medarbejderne også har krav på at vide, hvordan man på den konkrete arbejdsplads vil håndtere de henvendelser, der bliver indberettet. - Det er vigtigt, at medarbejderne er fuldt orienteret om, hvordan indberetninger behandles, hvordan man som whistleblower er beskyttet og hvordan medarbejdere og ledere er stillet, hvis der skulle komme en henvendelse, hvor de er involveret, siger formanden.

INGEN SKAL FRYGTE AT BLIVE ANKLAGET FOR FEJL

HK Kommunals holdning er, at der bør være et ”armslængdeprincip” mellem den eller de, der modtager oplysninger gennem ordningen – og resten af kommunen eller regionen.

Og at ordningerne bør placeres hos en upartisk person eller enhed, så man sikrer uafhængighed. Det er også helt afgørende, at ledelsen er opmærksom på, at whistleblowerordningen ikke skaber frygt hos medarbejderne for at blive anklaget for fejl, der er begået i god tro.

- De ansatte skal stadig turde dele fejl med hinanden uden at skulle frygte at blive indberettet. Whistleblowerordninger handler om alvorlige forhold og grove lovovertrædelser – ikke om fejl, der kan opstå. Det er vigtigt, at man italesætter den problemstilling, når ordningerne indføres, så der ikke opstår en kultur, hvor medarbejderne må gå i evig bekymring over, om de nu skulle få indberettet en fejl, siger formanden.

DRØFT UDVIKLINGEN I MED

HK Kommunal anbefaler, at man i hvert fald en gang om året drøfter whistleblowerordningen i MED-udvalget, og at man i fuld åbenhed følger med i, hvor mange indberetninger, der kommer og hvilke typer. På den måde får man mulighed for en god dialog, også i forhold til senere opfølgning og dialog med medarbejderne. Derudover er det også vigtigt, at de tillidsvalgte involveres, så man sikrer, at ordningerne forankres bedst muligt på arbejdspladsen, fremhæver Lene Roed.

- Det er selvfølgelig helt afgørende at sætte fokus på den store betydning, som de tillidsvalgte har for både ledelse og medarbejdere på arbejdspladserne. Selv om whistleblowerordningerne nu bliver en del af alle offentligt ansattes hverdag, ændrer det ikke ved behovet for de mange, dygtige tillidsvalgte, der hver dag løser store og små udfordringer i hverdagen. Den opgave er fortsat uhyre vigtig for det gode samarbejde, driften og opgaveløsning på arbejdspladserne, siger formanden.

- Jeg håber selvfølgelig på, at de nye whistleblowerordninger vil resultere i en styrkelse af både medarbejdernes og borgernes retssikkerhed. Det kan forhåbentligt også betyde, at der kommer mere fokus på de offentligt ansattes ytringsfrihed, siger formanden.