Landets jobcentre bruger en bred vifte af redskaber i formidlingen af job til virksomhederne. Henvisninger i lovens forstand er imidlertid ikke blandt de redskaber, jobcentrene anvender i særligt stort omfang. Det skriver KL’s nyhedsbrev, Momentum.

Henvisninger, hvor den ledige får påbud om at tage et bestemt job og kan blive sanktioneret, hvis ikke vedkommende gør det, anvendes slet ikke af halvdelen af landets jobcentre. Derudover bruger kun en tredjedel sjældent eller meget sjældent henvisninger, mens syv procent bruger dem ofte.

Tilfredse virksomheder

I stedet anvender ni ud af ti jobcentre direkte formidling på jobordrer i samarbejde med virksomhederne, fremgår det af Momentums undersøgelse.

Otte ud af ti jobcentre arbejder også i høj eller meget høj grad med formidling med udgangspunkt i borgeren, mens lidt over halvdelen bruger rekruttering af lærlinge eller voksenlærlinge i høj eller meget høj grad.

Meget tyder på, at de redskaber, jobcentrene anvender til at skaffe virksomhederne arbejdskraft, virker. Hele 71 procent af virksomhederne er nemlig ifølge en tilfredshedsmåling fra KL blandt 1500 virksomheder tilfredse eller meget tilfredse med jobcentrenes match mellem virksomheder og kandidater.

Redskaber tilpasses lokale forhold

I HK Kommunal er formand, Lene Roed, ikke specielt overrasket over undersøgelsens resultater.

- Vi ved, at jobformidlingen har mange facetter, og at vores medlemmer i beskæftigelsesindsatsen dygtigt og loyalt anvender de metoder til jobformidling, der til enhver tid gavner borgere og virksomheder bedst, siger Lene Roed.

Henvisninger kan ifølge Lene Roed give mening der, hvor lokale forhold taler for det.

- Det må være op til en konkret vurdering, om befolkningsgrundlaget og virksomhedskulturen lokalt taler for, at det er hensigtsmæssigt at benytte henvisninger. Men jeg vil gerne understrege, at manglende henvisninger langt fra er det samme som manglende jobformidling, som flere politikere fejlagtigt taler for, siger HK Kommunals formand.

Artiklen er opdateret 01. december 2021