Presset på de sjællandske hospitaler er enormt. Det har fået et enigt forretningsudvalg i Region Sjælland til at afsætte 30 millioner kroner til plejepersonalet på de medicinske sengeafsnit og akutafdelinger. Men det er en farlig vej at gå, mener formand i HK Kommunal Sjælland, Michael Rosenberg.

- Alle faggrupper er enormt vigtige i det kæmpe tandhjul, der får hospitalerne til at fungere. Arbejdsmiljøet er presset – så at give en enkelt faggruppe et lønløft er fuldstændig vanvid. Det vil kaste brænde på et i forvejen brændende bål. Hvis f.eks. lægesekretærerne ikke laver korrekte registreringer, kan det betyde forkerte behandlinger med fatale følger for patienterne. Ligesom manglende rengøring kan forværre og forlænge patienternes sygdomsforløb, siger Michael Rosenberg.

Alle faggrupper bør honoreres

Han mener, at regionen bør sikre, at alle de faggrupper, der hver dag leverer en ekstraordinær indsats på hospitalerne, bør honoreres.

- Som det er nu, har vi ikke bare mangel på sygeplejersker – men også på lægesekretærer. Derfor er det vigtigt, at regionen sørger for også at fastholde og rekruttere i de administrative rækker. Jeg håber derfor, at forretningsudvalget vil gentænke indstillingen og sikre, at alle de faggrupper, der i disse tider yder en ekstraordinær indsats, bliver honoreret som fortjent, lyder det fra HK-formanden.

Michael Rosenberg foreslår, at Region Sjælland udover et ekstra lønløft til alle faggrupper også er opmærksomme på at få håndteret de deltidsansættelser, der findes i sygehusvæsenet, og som p.t. gør, at sygehusvæsenet også er presset. Der kan f.eks. åbnes op for individuelle aftaler om i en given periode at give mulighed for, at medarbejdere, der er ansat på nedsat tid, kan komme op på fuldtid.