Det er første gang, siden HK Stat indførte forsikringen i oktober 2013 efter en urafstemning blandt medlemmerne, at prisen stiger.

Siden de første beløb blev udbetalt i 2014, har ledige medlemmer hvert år fået suppleret deres dagpenge. I 2021 de gennemsnitligt omkring 4.300 kroner om måneden fra forsikringen. Udbetalingsperioden har i år været 18 uger i gennemsnit. Det viser den seneste opgørelse fra forsikringsselskabet Alka, som står bag lønforsikringen.

Forsikringsbetingelserne er blevet forbedret i flere omgange. Størst var forbedringen i 2017, hvor forsikringsydelsen blev hævet markant. Procentvis var forbedringen størst for de lavest lønnede.

Forsikringen omfatter medlemmer af HK Stat, som også er medlemmer af HK’s a-kasse og er berettiget til dagpenge. Forsikringen supplerer dagpengene, så et ledigt medlem samlet får 80 procent af sin normale løn i op til 6 måneder.

Det er blandt andet antallet af arbejdsløse og længden af den tid, de er uden job, der afgør prisen for den kollektive lønforsikring fra HK.

Også præmien for forsikringen for kritiske sygdomme stiger en smule fra årsskiftet. Fremover bliver prisen 57,50 mod hidtil 56 kroner om måneden. Forsikringen er en valgfri mulighed for medlemmer af HK. Den dækker ved 21 kritiske sygdomme - fx kræft - og medlemmers børn er automatisk omfattet forsikringen på 7 af sygdommene.