Det offentliges digitale løsninger er blevet en helt fast og uundgåelig del af danskernes hverdag. De er på din computer, når du skal bruge NemID til at gennemføre betalinger. Eller i din lomme når du skal fremvise coronapas på restauranten.

Derfor er det også vigtigt, at borgerne har tillid til løsningerne, når de bruger dem.

Det er heldigvis tilfældet. En ny analyse, som Digitaliseringsstyrelsen har lavet på baggrund af tal fra Danmarks Statistik, viser, at hele 75 procent af danskerne generelt har tillid til det offentliges digitale løsninger.

Tillid er en forudsætning

Blandt de adspurgte er det borgere i aldersgruppen 35-54 år, der har størst tillid mens andelen af borgere med tillid er lavest blandt de helt unge og ældre. 

Alligevel er det et resultat, som Digitaliseringsstyrelsen kalder for et ”vigtigt pejlemærke”.  

- Digitaliseringen af den offentlige sektor er med til at effektivisere den offentlige administration og udnytte ressourcerne bedre. Samtidig gør brugervenlige løsninger og digital service vores hverdag lettere. Men forudsætningen for god offentlig digitalisering er, at borgerne har tillid til offentlige digitale løsninger, udtaler direktør i Digitaliseringsstyrelsen Tanja Franck i en pressemeddelelse.

Usikkerhed om personlige oplysninger

Analysen viser også, at der på trods af stor tillid til de digitale løsninger, stadig er en usikkerhed at spore hos borgerne, når det drejer sig om det offentliges behandling af personlige oplysninger.

51 procent angiver, at de er enige i, at den offentlige sektor passer godt på deres personlige oplysninger, mens 11 pct. er uenige i dette udsagn. 37 pct. svarer "hverken eller".

Samtidig oplever borgerne også, at det kan være svært at få et indblik i, hvilke oplysninger det offentlige har om dem.