Som det allerede er kommunikeret i medlemsnyhedsbrevet, bliver lønforsikringen for medlemmer af HK Kommunal 3 kr. dyrere fra 1. januar 2022. Der er den første stigning i denne del af kontingentet siden 2014

For dem, der er med i den ordning, justeres efterlønsbidraget med 1 kr. til nu 521 kr. om måneden, og den kritiske sygdomsforsikring, der også kan til- eller fravælges, stiger med halvanden krone, fra 56 kr. til 57,50 kr.

En opdateret oversigt med priser på typiske medlemskaber – med og uden efterlønsbidrag og forsikringer – kan hentes som pdf via TR-portalen (kræver login via MitHK).