Ulla Moth Lund Christensen

HK Stats næstformand Ulla Moth-Lund Christensen er opmærksom på, at mange medlemmer er glade for fleksibiliteten ved at kunne arbejde hjemme. Men hun understreger vigtigheden af at forsvare arbejdsmiljølovens regler, der beskytter folks helbred. Foto: Mikkel Østergaard.

Hvis man oplever gener eller smerter i nakke, arme eller ryg, fordi hjemmearbejdspladsen ikke fungerer optimalt, så har man de kommende 3-4 uger ikke arbejdsmiljølovens beskyttelse at læne sig op ad.

Arbejdstilsynet har nemlig meldt ud, at man suspenderer arbejdsmiljølovens regler for ’regelmæssigt’ hjemmearbejde frem til den 7. januar.

Den udmelding er både HK-forbundet og HK Stats næstformand kritisk og uforstående over for.

- Da statsministeren stillede sig op og opfordrede til hjemmearbejde, suspenderede hun med god grund ikke arbejdsmiljøloven. Det er helt utilstedeligt, at Arbejdstilsynet så går ud og gør det efterfølgende. Den udmelding skal simpelthen trækkes tilbage, siger Mads Samsing, næstformand i HK.

- Arbejdet skal være sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Også når det foregår i hjemmet. Der skal være fleksible arbejdsformer, men det skal ikke betyde mindre beskyttelse af medarbejderne. Og arbejdsmiljøreglerne er netop til for at beskytte medarbejderne, fastslår Mads Samsing i en pressemeddelelse fra HK:

Vild udmelding: Arbejdsmiljøloven er de facto sat ud af spil på hjemmekontoret | HK Danmark (ritzau.dk)

Arbejdsgivers ansvar

Ulla Moth-Lund Christensen, næstformand i HK Stat, er enig: Det vil være en forringelse for medlemmerne på statens arbejdspladser, hvis man øger af antallet af hjemmearbejdsdage, hvor de normale regler om indretning af hjemmearbejdspladsen ikke gælder, fra 1 til 2 dage om ugen, påpeger hun.

- Det kan den ondelyneme ikke være meningen, at medlemmerne selv skal være ansvarlige for at undgå at få arbejdsskader af at sidde derhjemme ved køkkenbordet med en bærbar computer, mener HK Stats næstformand.

Hun er fuldt ud opmærksom på, at mange medlemmer er vældig glade for fleksibiliteten ved at kunne arbejde hjemme. Og at nogle er bekymrede for, at arbejdsgivere vil holde igen med hjemmearbejdet, hvis de skal leve op til for mange regler om indretning af arbejdspladserne i de ansattes hjem. Men det er uhyre vigtigt at forsvare de regler, der beskytter folks helbred, understreger hun.

Vil undgå langtidsvirkninger

For nylig ringede en tillidsrepræsentant til Ulla Moth-Lund Christensen.

”Nu skal I ikke være så rigide i HK med reglerne om hjemmearbejde. Vi vil jo gerne arbejde hjemme,” sagde tillidsrepræsentanten til næstformanden. 

- Jeg forstår bekymringen. Og vi holder bestemt ikke fast i reglerne for at forhindre medlemmerne i at have det godt med en fleksibel indretning af arbejdslivet. Vi holder fast for at forhindre, at medlemmerne får det dårligt på længere sigt, understreger Ulla Moth-Lund Christensen.

Arbejdstilsynet begrunder sin dispensation fra reglerne om særlige krav ved hjemmearbejde mere end en dag om ugen på denne måde:

”Det er Arbejdstilsynets vurdering, at hjemmearbejde, som alene finder sted under denne begrænsede hjemsendelsesperiode, ikke opfylder betingelsen om, at arbejdet skal udføres regelmæssigt – uanset omfanget af hjemmearbejde i hjemsendelsesperioden.”