Lægesekretærerne føler sig forbigået

Hvorfor skal lægesekretærerne, der også arbejder i vagtbelastede områder, ikke også have del i den ekstra pulje penge, der bliver uddelt med december-lønnen til udvalgte medarbejdere på Odense Universitetshospital? Sådan spørger deres fagforening, HK Kommunal, hvor Karina Skovgaard Jørgensen er sektorformand. – Jeg undrer mig over, at en gruppe, der får hele sygehussystemet til at fungere, og får håndholdt patienterne gennem systemet der, hvor de er allermest sårbare, at de ikke er en del af lige præcis den her aftale, siger Karina Skovgaard Jørgensen. Dem ekstra pulje penge er uddelt til cirka 2.500 sygeplejersker og sosu’er. Men lægesekretærerne arbejder side om side med de faggrupper, og derfor forstår HK Kommunal ikke, at de ikke engang er inviteret til forhandlinger. – Når vi ikke ved noget, så kommer vi på bagkant, og folk føler sig sure og meget uretfærdigt behandlet, siger Karina Skovgaard Jørgensen. Administrerende sygehusdirektør, Niels Nørgaard, siger, at alle faggrupper desværre ikke kunne få del i puljepengene.

DR P4 Fyn Nyheder m.fl.
20-12-21

Morsø Kommune årets elevplads

HK MidtVest har kåret Morsø Kommune til årets elevplads. Kontorelev Emma Gade Boll havde indstillet sin arbejdsplads til prisen. Prisen som Årets elevplads går til en arbejdsplads, der byder på både spændende udfordringer, gode kolleger og et godt arbejdsmiljø. Det er HK-elever i hele det midt-og vestjyske område, der i indtil 7. november har kunnet indstille deres elevpladser til prisen. I Emma Gade Bolls indstilling til prisen, hedder der blandt andet. -Jeg kan tydeligt huske, da jeg startede hos Morsø Kommune. Jeg havde egentligt aldrig rigtig været på arbejdsmarkedet før, så jeg var rigtig nervøs for at starte. Men det ændrede sig heldigvis hurtigt, da mine kolleger var så gode til at tage imod mig, så jeg hurtigt følte mig hjemmet. De var desuden virkelig gode til at lære fra sig, så jeg hurtigt blev selvstændig. Det styrkede virkelig min selvtillid og gjorde mig sikker på de opgaver jeg fik og stadig får tildelt, skriv hun blandt andet.

Skive Folkeblad, Morsø Folkeblad m.fl.
17-12-21

Vigtige vinterdæk til de fynske sygehuse

Debatindlæg af Karina Skovgaard Jørgensen, formand HK Kommunal Midt. De politiske partier blevet enige om en såkaldt corona-vinterpakke til sygehusvæsenet, hvor hårdt pressede faggrupper nu får en tiltrængt håndsrækning. Det er en klog politisk beslutning, når politikerne på den måde giver sygehusvæsenet vinterdæk på. I HK Midt glæder vi os over den faglige bredde, der er lagt op til i fordelingen og brugen af vinter-milliarden. For der er brug for, at alle, der tager en tørn bag rattet, får del i midlerne. HK'erne, lægesekretærerne det IT-administrative personale på vores sygehuse har en hverdag, der i høj grad afspejler travlheden hos andre faggrupper omkring dem. HK-kollegerne kan sikre flow i den administrative del. Øvelsen handler ikke kun om at fastholde sundhedspersonalet og bede dem yde (endnu) en ekstra tørn. Det handler også om at sikre administrative rammer, der gør, at vi får det optimale ud af de ressourcer, vi har. Her kan HK'erne gøre en stor forskel, hvis de også får del i corona-vinterpakken, når regionerne skal fordele midlerne. Den fordelingsnøgle bidrager vi gerne til at definere, så vi i fællesskab får vores sygehusvæsen godt igennem vinteren.

Fyens Stiftstidende, Fyns Amts Avis
17-12-21

850.000 offentligt ansatte får nu en whistleblowerordning

- Den kanal for indberetninger af uregelmæssigheder, der den 17. december vil blive udrullet på hele det offentlige område, er intet quickfix for attraktive arbejdspladser. Med whistleblowerordningerne bliver de tillidsvalgtes rolle som krumtap for vores dialogbaserede aftalesystem kun endnu vigtigere. Sådan siger HK Kommunals formand, Lene Roed, om de whistleblowerordninger, der nu skal omfatte alle landets 850.000 offentligt ansatte. Hun appellerer til de mange, der opfatter ordningen som en let genvej til at sikre medarbejdernes retssikkerhed og hele trivsel, om lige at klappe hesten. Lene Roed peger på, at etableringen af whistleblowerordninger ikke ændrer ved tillidsrepræsentantens og MED-systemets helt afgørende rolle, når det for eksempel gælder beskyttelsen af de ansattes arbejdsforhold og ytringsfrihed. - Tillidsrepræsentanten er en nøglefigur. Også derfor er beskyttelsen af vores tillidsvalgte helt afgørende for den tillid og dialog, der fortsat skal være grundlaget for samarbejdet på de enkelte arbejdspladser, siger hun. Det er ifølge Lene Roed helt afgørende, at arbejdsgiverne involverer både de tillidsvalgte og medarbejderne, når ordningen bliver udmøntet.

Ritzau, NB Kommune, PioPio.dk, DKNyt m.m.fl.
15-12-21

KL-vision: Fra digital selvbetjening til virtuelle jobcentre

Nu lægger KL op til en omfattende reform af jobcentrene, hvor det eksisterende fysiske univers suppleres med et digitalt, virtuelt univers. Thomas Kastrup-Larsen, formand for KL’s Arbejdsmarkedsudvalg, håber, at de digitale løsninger kan støtte ledige i selv at finde et arbejde og på den måde aflaste jobkonsulenterne på jobcentrene. Med hjælp fra kunstig intelligens skal de jobsøgende kunne få skræddersyede tilbud om job eller kursusforløb. Tanken om at kunne tilbyde ledige en ‘rejse’ i et virtuelt univers tiltaler aktørerne på området. - Vi bruger meget tid på de mest ressourcestærke ledige, og hvis vi kan flytte nogle af de ressourcer over til ledige, der har mere glæde af samarbejdet med en konsulent, skal vi gøre det, siger Lars Brandstrup Nielsen, fagkonsulent i HK Kommunal. Han lægger vægt på, at det første møde mellem en ledig og en medarbejder skal ske på jobcenteret. - Faren ved det digitale er, at alle de vigtige nuancer fra de fysiske møder forsvinder. En ting er at kunne læse sig til de lediges erfaringer og kompetencer på et CV, men det er først i samtalen, at man kan opleve, om en ledig lugter af alkohol, er dårligt klædt, lugter ud af munden, eller nogle af de andre faktorer, der kan spille ind på den lediges jobchancer, siger Lars Brandstrup Nielsen.

Mandag Morgen
13-12-21

Vagtskifte i HK-sektorer: Kampvalg

Både HK Privat og HK Kommunal skal have ny næstformand. Der vil stå mere end ét navn på stemmesedlerne, forudser A4's faglige kommentator Gitte Redder. HK Kommunal er med godt 44.000 beskæftigede medlemmer den næststørste sektor. Sektorerne er de bærende elementer i HK. Hverken Privat-formand Simon Tøgern eller Kommunal-formand Lene Roed er vej væk fra deres nuværende poster. Den 19. januar mødes HK Kommunal. - Der er ingen naturlig kronprins, der springer i øjnene som den oplagte efterfølger til Mads Samsing, siger Gitte Redder. Den faglige kommentator vil dog godt lægge hovedet på blokken, når det kommer til hvilke afdelinger, der med sikkerhed vil være repræsenteret på stemmesedlen til januar. - HK Kommunal Hovedstaden er langt den største afdeling, med op mod 20.000 medlemmer - altså næsten halvdelen af medlemmerne i den kommunale sektor. De stiller helt klart med en kandidat, siger hun. Størrelsen alene betyder, at de københavnske kommunale HK'ere vil føle det som en naturlighed, at de er repræsenteret i formandskabet. Her er det bestemt ikke uvæsentligt, at Lene Roed, der før var formand for HK Kommunal Sydjylland, vandt formandsvalget mod netop en kandidat fra Hovedstaden.

A4 Medier
09-12-21

Vi har alle varme hænder

Debatindlæg af Dorthe V. Willumsen, formand HK Kommunal Sydjylland. Der er brug for flere varme hænder, hører jeg ofte i debatten. Flere kolde hænder er der selvfølgelig ingen, der efterlyser. Kolde hænder er sådan nogen, der bare sidder og klaprer på et tastatur eller sætter ting ind i et skema. Dem kan vi vel lettere undvære? Som formand for de kommunalt og regionalt ansatte sydjyske HK'ere kan jeg kun sige: Nej! Modsætningen mellem kolde og varme hænder er og bliver falsk og misvisende. Den er ærligt talt også fornærmende overfor mine dygtige og samvittighedsfulde medlemmer. Derfor glæder det mig også meget, at den milliard, der er afsat til sundhedsvæsenet i den nye finanslov, er tænkt til fordeling mellem alle faggrupper. Sandheden er nemlig, at vi alle er en del af en helhed. For at medarbejderne i de helt borgernære funktioner overhovedet kan udføre deres job, har de brug for en kompetent administration i ryggen. De offentlige medarbejdere er indbyrdes afhængige af hinanden ligesom delene i en stor maskine. Vi har alle varme hænder og varme hjerter, som vil borgeren det allerbedste.

Jydske Vestkysten, Vejle Amts Folkeblad m.fl.
08-12-21

Nu er der sat dato for røgfri arbejdstid på Nordjyllands største arbejdsplads

Et flertal i magistraten er klar til at indføre røgfri arbejdstid i Aalborg Kommune på linje med mange andre kommuner fra 1. juni næste år. Fra det tidspunkt kan det få ansættelsesmæssige konsekvenser for de godt 18.000 ansatte i kommunen, hvis man ikke overholder de nye regler. Der er undtagelser, når man er på internatkursus efter kursusdagens afslutning eller ved ’tidsafgrænsede perioder med betydeligt overarbejde’. De ansatte har via HMU udarbejdet forslaget til rammerne for røgfri arbejdstid inklusive undtagelserne. Medlem af HMU og FTR for de HK-ansatte i Aalborg Kommune, Susanne Thorsø, er stadig ikke begejstret. – Det er ikke født i vores baghave. Vi synes stadig, at det er mærkeligt, at de vil bestemme over den enkeltes helbred, lad mig sige det sådan. Men nu skal de så godkende de rammer, som vi selv har været med til at udfylde, så må vi håbe på at få det bedste ud af situationen, siger Susanne Thorsø, der mener, at de eksisterende regler er velfungerende. Hun peger på, at det kan koste de ansatte jobbet, hvis de ikke efterlever reglerne.

Nordjyske Stiftstidende m.fl.
08-12-21

Nu er det fagforeningernes ansvar at forhindre lokale fagkrige

Regeringen har skubbet ansvaret for krisemilliarden over på Forhandlingsfællesskabet, der for alt i verden vil undgå lokale fagkrige. Regeringen har udskrevet en check med tillid til, at man lokalt laver de bedste løsninger. Det er lykkedes at tilføre krisemidler til de pressede hospitaler og dermed tilfredsstille de sultne støttepartier. Endda på en måde, der undgår at gå i karambolage med den danske model. Og så betyder checkmetoden, at regeringen ikke behøver tage kontroversielle beslutninger om, hvilke faggrupper, der er mest brug for, når milliarden skal fordeles. Forhandlingsfællesskabets evne til at løse en akut samfundsudfordring, uden at det går op i hat og briller og oprør, er også til eksamen. Ikke kun kroner og øre står til at blive et kontroversielt emne. HK Kommunal foreslår som en del af løsningen at lade lægesekretærer aflaste sygeplejersker. Tidligere har FOA talt varmt for, at SOSU-assistenter skal gøre det samme. Det vil højst sandsynligt være på tale i regionerne, hvor regionsrådsformand og snarlig Danske Regioner-formand Anders Kühnau allerede har igangsat et større opgavebytte i Region Midt. Men mange sygeplejersker vægrer sig ved tanken om at dele opgaven, men ikke ansvaret, med andre faggrupper.

A4 Medier
07-12-21

Sundhedsmilliard er en uventet gave - nu starter slagsmålet om fordelingen

Region Sjællands regionsråd har behandlet hele to akutpakker: Både Folketingets pakke på cirka 150 millioner kroner, som blev landet mandag aften, og så Region Sjællands egen akutpakke på 40 millioner kroner, som et enigt Forretningsudvalg for nylig anbefalede. Pengene rejser et stort spørgsmål: Hvem og hvad skal pengene gå til? I sidste uge vedtog et enigt Forretningsudvalg i regionsrådet at afsætte 30 millioner til at fastholdelse sundhedspersonale. Dertil kom 10 millioner til at ansætte flere lægesekretærer for at aflaste de varme hænder for administrative opgaver. Blandt dem, der har været utilfredse med regionsrådspolitikernes akutpakke til udvalgte grupper af sundhedspersonalet, er HK Kommunal Sjælland. - Vi har lægesekretærer blandt vores medlemmer, som i dag render rundt for at aflaste sygeplejerskerne for administrative opgaver. De render lige så stærkt som det øvrige sundhedspersonale. Jeg håber, politikerne vil indkalde alle faggrupper, når de her 150 millioner kroner skal fordeles, sagde HK Sjællands formand Michael Rosenberg.

Sjællandske, Dagbladet Roskilde m.fl.
07-12-21

Sanger vinder HK Kommunals kulturpris 'Jytte-prisen'

Sanger Annika Aakjær får HK Kommunals kulturpris Jytte-prisen 2021. Hun får prisen for at løfte historiefortællingen til nye, moderne højder. Det skriver HK i en pressemeddelelse. Prisen blev uddelt i forbindelse med Bibliotekskonferencen, og Annika Aakjær får prisen for at løfte historiefortællingen til nye, moderne højder. - Du er ikke bange for at bryde tabuer og gå tæt på. Også rigtig tæt på dig selv. Du er en modig kunstner, både på scenen og uden for scenen. Ved at forene humor og sensitivitet bringer du historiefortælling som kunstnerisk udtryk til et helt nyt niveau, sagde Lene Roed, formand i HK Kommunal, i sin hyldesttale. Ud over æren består Jytte-prisen af 10.000 kroner og et keramikfad af kunstneren Lone Pedersen. Prisen uddeles hvert andet år som anerkendelse af en eller flere personer, der har gjort sig særligt bemærket på det kulturelle område. Prisen er opkaldt efter Jytte Hansen, der i en årrække arbejdede på Frederikshavn Bibliotek og var primus motor i det biblioteksfaglige arbejde i HK Kommunal.

Altinget
06-12-21

HK: Corona-vinterpakke er rettidig omhu

- Med det midlertidige løft til regionerne på en milliard kroner har man fra politisk hold taget sygehuspersonalets dybt seriøse bekymringer alvorligt, så både ansatte og patienter kan komme bare nogenlunde helskindet gennem vinteren. Det vil jeg gerne kvittere for. Sådan lyder det fra HK Kommunals formand, Lene Roed, om den akutte corona-vinterpakke, regeringen og dens støttepartier netop har forhandlet på plads. Lene Roed hæfter sig især ved, at aftalen er møntet på alle faggrupper i sundhedsvæsenet. - I et moderne og komplekst sygehusvæsen er alle faggrupper hinandens forudsætninger. Det er derfor helt igennem tilfredsstillende, at aftalen betyder, at alle faggrupper sidder med ved bordet, når akut-milliarden skal fordeles i de enkelte regioner, siger Lene Roed. Hun appellerer til, at man ude i de enkelte regioner kigger på, hvad det er for nogle specifikke opgaver, der skal løses akut. - Mange steder skyldes det helt urimeligt pressede arbejdsmiljø jo også, at det behandlende personale bruger en del af deres tid på administrative opgaver som registreringer og dokumentation. Jeg vil gerne opfordre til, at man kigger på opgaveløsningen og får lægesekretærer og det øvrige administrative personale ind over til at aflaste læger og sygeplejersker på det område, siger Lene Roed.

Ritzau, DR2 Deadline, DKNyt, Søndagsavisen m.fl.
05-12-21

58 kommuner har henvist nul ledige til job

Berlingske skrev i oktober, at København stort set står alene med ikke at bruge henvisninger for at få ledige i job i hovedstadsområdet. De københavnske jobcentre har fået massiv kritik, og en direktør er blevet fyret. Detektors aktindsigt viser imidlertid, at over halvdelen af landets kommuner ikke har brugt henvisninger de seneste to år. Flere mener, at politikerne og Berlingske har misforstået det meste. Virksomhedskonsulent i Københavns Kommune, Jens Terp, siger, at virksomhederne ikke er glade for tvangshenvisninger. – Vi udfører relationsarbejde. Det arbejde bliver udfordret med tvang. Tilliden mellem arbejdsgiver, ledig og jobcenter er det vigtigste. Relationsarbejde giver resultater. Henvisninger er absolut undtagelsen, siger Jens Terp. I HK Kommunal kritiserer beskæftigelseskonsulent, Lars Brandstrup, Berlingskes research. – Den måde, Berlingske har lavet artiklen på, forekommer mig overraskende unuanceret. For det første fordi man ikke har lavet sin research godt nok i forhold til det lovtekniske begreb, henvisninger. For det andet har man ikke gjort sig den ulejlighed at ringe til et jobcenter for at få at vide, hvad der er op og ned, siger Lars Brandstrup.

DR P1 Detektor
03-12-21

Plejepersonale på sygehusene i Region Sjælland får et lønløft - HK-personale får intet

Det er fuldstændig vanvittigt, at plejepersonalet på sygehusene i Region Sjælland nu får et lønløft mens HK-personalet som for eksempel lægesekretærerne intet får. Det mener fagforeningen HK, der kalder det brænde på bålet til et i forvejen betændt arbejdsmiljø. Medarbejderne på HK’s overenskomster bør også få del i de ekstra lønkroner, lyder det fra HK Kommunal Sjælland. Forretningsudvalget i Region Sjælland vil sætte 30 millioner kroner af til plejepersonalet på de medicinske sengeafsnit og akutafdelingerne. Men det er en farlig vej at gå, lyder det fra formand for HK Kommunal Sjælland, Michael Rosenberg. – Alle faggrupper er enormt vigtige i det kæmpe tandhjul, der får hospitalerne til at fungere. Hvis f.eks. lægesekretærerne ikke laver korrekte registreringer, kan det betyde forkerte behandlinger med fatale følger for patienterne, siger Michael Rosenberg.

DR P4 Sjælland
03-12-21

Første regning for Arnes pension: Jobcentre skærer i hjælpen til ledige

I alt skal beskæftigelsesområdet finde 1,1 mia. kr. til Arne-pensionsordningen, og i sommer besluttede regeringen, SF, Enhedslisten og Dansk Folkeparti at finde de første 334 mio. kr. ved at neddrosle aktiveringen af unge ledige. Regningen lander dog også hos andre grupper af ledige, viser en rundringning til en række jobcentre. Blandt andet i Aalborg, som skal spare 12 mio. kr. og har valgt at tage halvdelen af pengene fra indsatsen til andre ledighedsgrupper. Næste år skal partierne bag Arne-pensionen finde de sidste 750 mio. kr. på beskæftigelsesområdet, og derfor er fagforeningerne HK Kommunal og Socialrådgiverforeningen allerede nu i højeste alarmberedskab. - Jeg har svært ved at forestille mig, at det her ikke vil betyde besparelser, som kan resultere i dårligere service til de ledige. Nu må regeringen i det mindste lytte til vores forslag om, hvordan pengene skal findes, siger formand for HK Kommunal Lene Roed. Lige nu afholder fagforeningen workshops med jobcentermedarbejdere over hele landet for at få deres input til, hvor pengene kan findes. - Politikerne kan blandt andet se på, om vi bruger for mange penge på overflødige lægeattester for de ledige, og om vi får nok for pengene hos de private aktører på området, siger hun.

Altinget
01-12-21

Artiklen er opdateret 20. december 2021