Når du har mindre end 5 år tilbage før folkepensionsalderen, kan du bruge pengene fra din overenskomstbestemte fritvalgsordning til at købe seniorfridage. Du bestemmer selv, om du vil bruge de ekstra penge fra din fritvalgsordning til løn, feriefridage, pensionsindbetaling, finansiering af 2 årlige børneomsorgsdage eller seniorfrihed.

Det er for så vidt lige ud ad landevejen. Alligevel er Mogens Carlsen fra sin arbejdsplads i Hørsholm en af de første HK’ere, som har etableret en ordning med sin arbejdsgiver, hvor hans midler i fritvalgsordningen konverteres til seniorfridage.

- Jeg læste i 2019 en artikel fra Bornholm i min kones fagblad fra HK, IMI-Bladet, hvor det blev beskrevet i artiklen, at ansatte på en virksomhed manglede pensionsindbetaling af beløbet, husker Mogens Carlsen.

- På vores lønningskontor anede de slet ikke, at denne her ordning eksisterede, fortæller han.

Han tilføjer, at det er en del af den gældende overenskomst, at seniorer kan ombytte pengene fra fritvalgsordningen til fridage.

- Prøv at tænke jer om: Det her er indarbejdet i overenskomsten, men for få bruger den. Mange flere skulle bruge muligheden, opfordrer Mogens Carlsen.

- Det vil sige, at jeg jævnligt kan få en fridag i ugens løb, uden det kan ses på lønudbetalingen.Tjek din lønseddel
Mange elementer er vigtige at holde styr på, mener han. Han begyndte sin planlægning af seniordagene, da han så nærmere på sin lønseddel.

- Det startede med, at jeg fandt ud af, at pensionsdelen manglede, altså at min arbejdsgiver ikke indbetalte pension af de penge, som blev sat ind på min fritvalgsordning, konstaterer Mogens Carlsen.

Den tidligere ejer af supermarkedet i Hørsholm mente nemlig ikke, at fritvalgsordningen også var pensionsgivende. Men arbejdsgiver skal indbetale pensionsbidrag, også af fritvalgsordningen.

- Så for mig var det en totrinsraket: Først på pension af fritvalgsordningen og derefter konvertering af fritvalgspengene til fridage, forklarer Mogens Carlsen. Da den tidligere ejer af supermarkedet i Hørsholm indså, at det er korrekt, at der skal betales pensionsbidrag af fritvalgsmidlerne, efterbetalte arbejdsgiveren til Mogens Carlsens pensionsordning.

- Det er derfor, jeg siger: husk at tjekke din lønseddel. Når fritvalgspengene bliver 7 procent til marts 2022, så bliver det jo en endnu større faktor, konstaterer han.

Det skal varsles
Som senior kan du ikke lige komme om mandagen og bede om at få en seniordag om fredagen. Ordningen skal varsles i god tid overfor arbejdsgiveren. Der er en skæringsdato for, hvornår du skal varsle, at du gerne vil have fritvalgskontoen konverteret til fridage.

Hvert år i maj har du mulighed for at justere aftalen. 

- Men når du først har lavet aftalen, så løber den og stopper først, når du går på pension, siger Mogens Carlsen, som tilføjer, at han kan regne med cirka 1 seniorfridag om måneden for sine penge i fritvalgsordningen.

- Man skal varsle, og man skal samtidigt huske, at arbejdsgiver fortsat skal indbetale pensionsdelen, understreger han.

Mogens Carlsen og hans kone er ivrige golfspillere, så fritiden bliver brugt til ture rundt i Danmark og her i efteråret på en tur til Cypern. Mogens Carlsen har haft et ”fantastisk samarbejde” med den nye ejer af supermarkedet i Hørsholm.

- Da købmanden og hans kone selv er golfspillere, syntes han, det var en god ide, at jeg havde fri, hvor jeg kunne spille med de andre i +60’ere i vores klub.

- For mig betyder det rigtig meget, at købmanden selv er golfspiller. Men jeg kender ikke hans handicap. For vi har aldrig spillet mod hinanden, fortæller Mogens Carlsen.

Når han gør regnebrættet op, er han ikke i tvivl om, at den måde, han har valgt at bruge sine fritvalgsmidler på, passer som fod i hose til det liv, han gerne vil leve.

- Jeg siger det til alle gamle kolleger. Jeg opfordrer alle til at bruge det. Alle kan bruge det som ekstra fridag. Det er et ekstra lag på lagkagen, siger Mogens Carlsen.

- Lige nu har jeg 12.000 kr stående, det svarer nogenlunde til 11 seniordage. Og jeg sparer hele tiden en fritvalgsdag op, påpeger han.

 

senioraftale

Senioraftalen er en del af din overenskomst. Ordningen giver dig ret til at aftale ”nedsat arbejdstid” fra det tidspunkt, du har 5 år til folkepensionsalderen. Du har ikke krav på en bestemt ordning, men du har krav på at kunne indgå en aftale om mulighed for at nedbringe arbejdstiden, uden at du får en lønnedgang. Det kan være i form af fridage, nedsat arbejdstid fordelt over hele året eller i en begrænset periode. 

Du skal skriftligt bede om en senioraftale i maj måned, for at den kan træde i kraft med ferieårets start.

Du kan bruge følgende elementer i en senioraftale:

  • Fritvalgslønkontoen. Som beskrevet i artiklen, har du ret til at købe frihed for pengene på din fritvalgslønkonto.
  • Pensionsbidrag. Du kan konvertere penge fra den løbende indbetaling til pensionen og få dem indsat på fritvalgslønkontoen til køb af yderligere seniorfridage. Der skal dog fortsat indbetales så mange penge på pensionsordningen, så du kan vedligeholde dine forsikringer.
  • Feriefridagene. Kan bruges som en del af senioraftalen, og hvis du har sparet dage op fra tidligst 5 år før, du kan lave din senioraftale, så kan de dage også indgå i aftalen.

 

 

fritvalg

Fritvalgsordningen er en del af din overenskomst. Ordningen er en procentdel af din ferieberettigede løn, der bliver sat ind på en særlig opsparing af din arbejdsgiver. Pr. 1. marts 2022 bliver 7 procent af din løn sat ind på din fritvalgsordning. Du kan se dit aktuelle beløb på din seneste lønseddel.

Fritvalgspengene kan bruges til:

  • Ekstra løn: Pengene udbetales løbende hver måned.
  • Seniorfrihed: 5 år før den til enhver tid gældende folkepensionsalder kan du indgå i en seniorordning, hvor du bl.a. kan bruge din fritvalgsordning til at opspare seniorfrihed. Fridagene skal afholdes som enkeltdage. Får du ikke afviklet dine seniordage, vil de gå tabt.
  • Pension: Du kan vælge, om hele eller dele af din løn skal fordeles som pension.
  • Børneomsorgsdage: Siden overenskomstforhandlingerne i 2017 har du ved hjælp af din fritvalgsordning kunne finansiere 2 børneomsorgsdage pr. ferieår. Reglen gælder, uanset hvor mange børn du har, og for forældre til børn under 14 år med mindst 9 måneders anciennitet i virksomheden.
  • Feriefridage: Du kan vælge at bruge hele eller dele af din fritvalgsordning på ekstra feriefridage.

 

 

lønseddel

Som medlem af HK Handel Hovedstaden kan du altid sende din lønseddel ind til et tjek på mail: handel.hovedstaden@hk.dk. Fortæl meget gerne, hvis der er noget specifikt, vi skal tjekke. Ofte har vi også brug for, at du sender din kontrakt med.