Øget nethandel har i mange år lagt et stort pres på de små butikker rundt omkring i Danmarks udkant. Læg dertil to år med corona og periodevise nedlukninger, og du får en kombination, der er det rene gift for det lokale erhvervsliv.

Men den udvikling har et nyt projekt, som HK Handel og Dansk Erhvervsliv er involveret i, fået vendt helt om på.

Med projektet ”Styrket erhverv i gadeplan” er det lykkedes for 300 små og mellemstore virksomheder på Sydfyn at omskrive historien og omfavne den digitale udvikling ved at sætte ind på efteruddannelse af deres personale.

Det har både været med til at øge virksomhedernes omsætning og fået skabt et mere levende erhvervsliv.

- I mange år har vi hørt, at nethandlen bliver de fysiske butikkers død. Men erfaringen fra projektet viser, at sådan behøver det nødvendigvis ikke at være. Der gemmer sig et enormt stort potentiale for vækst, hvis man kobler mulighederne i de fysiske butikker med de muligheder, nethandlen åbner for. Og så kan vi jo tydeligt se, at de butiksansatte er mere end klar til at gribe de muligheder, som den øgede digitalisering åbner for, siger Mette Høgh, der er formand i HK Handel.

Nødvendigt med efteruddannelse

Gennem undervisning er deltagerne i ”Styrket erhverv i gadeplan” blandt andet blevet introduceret for digitale værktøjer som annoncering på sociale medier, onlinesalg og markedsføring. Samtidig har den enkelte virksomhed fået tilbudt klippekort til timer med konsulenter, der går helt tæt på den enkeltes udfordringer og styrker.

Af projektevalueringen fremgår det også, at hele 95 procent af deltagerne mente, at de havde fået nye kompetencer af at være med i projektet.

Derudover viser evalueringen, at selvom mange af virksomhederne var udfordret ved projektets start, har mange haft så stor en vinding ved at deltage, at det har resulteret i flere jobs og forøget jobsikkerheden for de ansatte. 

Men for at opretholde og udbrede succesen fra projektet er det altafgørende, at virksomheder i højere grad tænker i kompetenceløft og efteruddannelse af personalet.

- Resultaterne taler deres eget tydelige sprog. Efteruddannelse af personalet gavner ikke kun den enkelte ansatte, men hele virksomheden og lokalmiljøet. Så hvis butikkerne skal kunne klare overgangen til fremtidens detailhandel, er det altafgørende, de ansatte også er rustet til det skifte, siger Mette Høgh.

En inspiration for andre kommuner

Det er fire år siden, at man begyndte at arbejde målrettet med at klæde detailhandlen bedre på til fremtiden i de fire sydfynske kommuner: Svendborg, Faaborg-Midtfyn, Langeland og Ærø.

Men selvom projektet officielt blev afsluttet kort før årsskiftet, er de mange gode erfaringer begyndt at sprede sig til andre kommuner.

På Bornholm er man i gang med at lave sit eget projekt. Her er målet at nå ud til 100 virksomheder på øen.

- Jeg er meget stolt over, at projektet har kastet så mange gode erfaringer af sig, at andre kommuner og købssteder med lignende udfordringer kan lade sig inspirere af de samme metoder, siger Mette Høgh.