Kære sydjyske arbejdsgivere, pas nu godt på medarbejderne

Debatindlæg af Dorthe V. Willumsen, formand HK Kommunal Sydjylland, og Annette Godsvig Laursen, formand HK Stat Sydjylland. Fra tirsdag den 1. februar bortfalder alle Corona-restriktioner. Det er naturligvis positivt. Men vi bliver nødt til at bemærke, at selvom folk ikke bliver indlagt, bliver mange stadig syge. Derfor kan vi godt forstå, at mange af vores sydjyske HK-medlemmer på de offentlige arbejdspladser lige nu er betænkelige ved, at de allerede fra i næste uge skal tilbage på arbejdspladsen på helt samme vilkår som før Corona. Vores klare opfordring til arbejdsgiverne er: Pas nu godt på medarbejderne. At der ifølge myndighederne er mulighed for 100% fremmøde betyder ikke, at der nødvendigvis skal være det. Øvrige smitteforebyggende tiltag behøver heller ikke fjernes, før alle føler sig trygge. Inddrag tillidsrepræsentanter og medarbejdergrupper i at tilrettelægge en smidig og fleksibel overgang. Som arbejdsgiver må man være åben for at finde løsninger for medarbejdere. Alle må vise forståelse og fleksibilitet.

Odense Netavis, Esbjerg Netavis m.fl.
29-01-22

HK: Alle skal kunne se sig selv i genåbningen

- De ansatte skal inddrages aktivt, når de kommunale og regionale arbejdspladser for alvor bliver genåbnet for fysisk fremmøde den 1. februar. Vi har brug for en smidig og fleksibel overgangsfase, hvor alle grupper af ansatte kan se sig selv på en attraktiv arbejdsplads. Sådan siger HK Kommunals formand, Lene Roed, efter statsministerens melding om, at stort set alle corona-restriktioner ophører den 1. februar. Når mange flere i næste uge vender tilbage på de fysiske arbejdspladser, er det ifølge HK Kommunals formand helt afgørende, at der ikke mindst hos cheferne udvises respekt og anerkendelse for både de, der under pandemien har klaret opgaverne fra den fysiske arbejdsplads, og de, der har knoklet fra hjemmekontoret. - Giv nu alle medarbejdere tid og mulighed for at finde sig tilrette efter genåbningen. Det gøres bedst ved i videst muligt omgang at inddrage alle tillidsvalgte og medarbejdergrupper i nogle lokale aftaler båret af fleksibilitet. - Jeg vil gerne appellere til, at man fra arbejdsgiverside anerkender, at mange hjemmearbejdende måske er utrygge ved at vende tilbage til storrumskontoret og lige har brug for en tilvænningsperiode, siger Lene Roed.

Ritzau, Nordjyske, NB Kommune, Dit Aalborg m.fl.
26-01-22

Fagforeninger: Flere sager om krænkelser i Nyborg Kommune

En julefrokost den 3. december, hvor flere ansatte blev krænket, er tilsyneladende ikke den eneste sag om upassende adfærd, den nu forhenværende kommunaldirektør Søren Møllegård har på samvittigheden. HK og Teknisk Landsforbund bekræfter således, at de har været involveret i fire sager, hvor ansatte i Nyborg Kommune har følt det nødvendigt at involvere deres fagforening. - Jeg kan bekræfte, at HK Midt har haft en sag i Nyborg Kommune vedrørende den nævnte person tilbage i 2013. Men vi udtaler os ikke om sagens indhold derudover af hensyn til de involverede parter samt GDPR-reglerne, oplyser formand i HK Kommunal Midt, Karina Skovgaard Jørgensen. Politikerne i Nyborg Kommunes økonomiudvalg mødes med en kommende undersøgelse og analyse af kulturen i Nyborg Kommune som det eneste punkt. Sagen om den nu forhenværende kommunaldirektørs krænkende adfærd begyndte at rulle efter en julefrokost på rådhuset den 3. december sidste år. To dage senere modtog kommunens ledelse en mail fra en anonym anmelder med oplysninger om krænkende adfærd - og om en ’syg kultur’ gennem flere år i Nyborg Kommune.

Fyens Stiftstidende, DR P4 Fyn Nyheder m.fl.
24-01-22

Rædsel på rådhuset: Venstre-borgmester beskyldes for at mobbe medarbejdere

Chikane, manglende empati og et arbejdsmiljø præget af frygt. Sådan lyder kritikken, der lige nu hagler ned over Venstre-borgmesteren Cecilia Lonning-Skovgaard. Kilder tegner alle et billede af en borgmester, der 'tyranniserer' medarbejdere, skaber splid og 'mobber' de ansatte i sin forvaltning. - Nogle medarbejdere bruger et andet toilet, fordi de er bange for at møde hende på gangen. Det er management by fear, fortæller en kilde. I sidste uge klagede 2.000 ansatte i Lonning-Skovgaards forvaltning gennem HK og Djøf over borgmesteren. Oprøret blev udløst af hendes fyring af den seneste topdirektør, Line Nørbæk. I klagebrevet står, at Lonning-Skovgaard bedriver en 'dybt problematisk politisk ledelsesstil, der er kendetegnet ved manglende tillid' til sine underordnede. En ledelsesstil, som ifølge B.T.s kilder skaber utryghed og frygt i forvaltningen. Flere ansatte fortæller, hvordan Cecilia Lonning-Skovgaard flere gange har serveret kage kun for særligt udvalgte medarbejdere. Selv afviser Venstre-borgmesteren alle anklagerne.

BT
21-01-22

Sygehussamarbejdet: Det er for tidligt at genindføre behandlings- og udredningsgarantien

Debatindlæg af Lene Roed, formand HK Kommunal, Helga Schultz, formand Yngre Læger, Grete Christensen, formand Sundhedskartellet m.fl. Det er for tidligt at genindføre behandlings- og udredningsgarantien på et tidspunkt, hvor smittetallet slår rekord, og med personalemangel. Det kan i sidste ende gå ud over patienterne. Som hverdagen ser ud lige nu på hospitalerne, er der ikke tilstrækkeligt med personale til at løse alle opgaverne på én gang. Prioritering er derfor fortsat en nødvendighed. Alt haster ikke lige meget. Vi har brug for at have mulighed for fagligt at kunne skønne, hvilke patienter der har mest brug for hjælp, og hvilke der bedst vil kunne klare at vente lidt. Spørgsmålet er, om det er garantierne eller fagligheden, der skal bestemme hvilke. Det bør være fagligheden. Vælger regeringen at indføre alle garantier med det samme, betyder det, at garantierne bliver prioriteret over noget andet. Ved at udskyde garantierne kan vi fagligt vurdere, hvilke patienter der har størst behov for at blive prioriteret. Derfor er politikerne en postgang for hurtigt ude, når de vil genindføre behandlings- og udredningsgarantien allerede i denne uge.

Altinget.dk
20-01-22

Kommunerne risikerer at mangle administrativt personale om få år

Antallet af lærepladser til kontorelever i kommunerne er næsten halveret på ti år. Lige nu er der omkring 700 kontorelevpladser pr. år, vurderer HK Kommunal. Derfor risikerer vi, at der snart bliver mangel på folk, som kan hjælpe os med nyt kørekort, udbetale løn og planlægge. - Det er jo det, der er den store bekymring, for allerede nu kan vi mærke, at det er svært at rekruttere, siger Susan Hedegaard, leder for løn og personale i Ikast-Brande Kommune. Hos Fagforeningen HK Kommunal deler formand Lene Roed bekymringen. For mange kontoransatte nærmer sig pensionsalderen, og der bliver langt fra uddannet nok til at tage over. – Vi kommer til at mangle arbejdskraft, og det bliver en kamp mellem velfærdsområderne eller sågar mellem det offentlige og det private. Så det er vigtigt, at man har fokus på, at alle faggrupper også i fremtiden kan løse de opgaver, der er behov for, siger Lene Roed.

DR P4 Nyheder, DR.dk m.fl.
19-01-22

Skarp kritik af borgmester fører til undersøgelse af arbejdsmiljø

Først fyrede beskæftigelsesborgmester Cecilia Lonning-Skovgaard sin direktør. På rådhuset fik politikerne et åbent brev fra HK og Djøf, hvor organisationerne rettede skarp kritik af borgmesterens ledelsesstil. Den kritik får nu konsekvenser. Nu skal kommunens enhed for arbejdsmiljø undersøge, hvordan samarbejdet mellem de 2.200 medarbejdere og ledelsen kan forbedres. Hos HK er man ikke imponeret over initiativet. - Det er godt, at der bliver gjort noget, for det er der brug, men der skal gøres meget mere. Men når man laver en undersøgelse, er man stadig i argumentationsfasen om, hvorvidt der er et problem eller ej. Vi ved, at der er et problem. Vi kommer til at følge tæt, hvad undersøgelsen kommer til at gå ud på, siger Ditte Gottlieb Bredahl, formand for HK Kommunal Hovedstaden. Der er ikke behov for en bred undersøgelse af arbejdsmiljøet i beskæftigelse- og integrationsforvaltningen, mener Ditte Gottlieb Bredahl: - Det her går i høj grad på borgmesterens ledelsesstil. Jeg er nysgerrig efter, hvordan den kommer til at indgå i en undersøgelse.

Politiken.dk, DKNyt m.fl.
19-01-22

Kolde hænder holder velfærden varm

Kronik af HK Kommunals chefgruppes bestyrelse, Hejlesen, Delfs Clausen, Bruhn Termansen og Øllegaard. ’Spar på administrationen og frigør penge til velfærden’ er et slogan, nogle lokalpolitikere gik til valg på i november. Men at spare på de administrative medarbejdere er at skyde sig selv i foden. For administrationen er fundamentet for velfærd. Budskabet om besparelser på administrationen bygger tilsyneladende på en forestilling om administrationen som en funktion, der ikke bidrager med noget for borgere. Men lægesekretæren, jobkonsulenten, borgerservicemedarbejderen og alle andre administrative funktioner sidder på varme arme hos medarbejdere, som gør deres bedste i velfærdens tjeneste. De er velfærdens usynlige fundament. De er også med til at sikre, at andre faggrupper både får koordineret og får tid til deres kerneopgave. Derudover ved vi, at administrative opgaver løses bedst og mest effektivt af professionelle. Og vi har set alt for mange eksempler på, hvor dyrt ineffektiv eller manglende administration kan være. Så parolen ’spar på administrationen og frigør penge til velfærd’ bunder i mangel på indsigt i, hvordan velfærdssamfundet hænger sammen.

Kommunen.dk
18-01-22

Klinikassistenter kan afhjælpe tandlægemangel

- En større opgaveglidning mellem de forskellige faggrupper er på kort sigt en væsentlig del af løsningen på manglen på tandlæger i den kommunale tandpleje. Sådan siger Malene Løvbjerg fra HK Kommunal, der repræsenterer de kommunale tandklinikassistenter. – Vi er klar til at overtage flere og nye opgaver fra tandlægerne. Især hvis klinikassistenterne har taget moduler i akademiuddannelsen i odontologisk praksis, siger hun og peger på nogle eksempler fra sin egen kommune, Nyborg: - På grund af tandlægemanglen klarer klinikassistenten nu forebyggelse og screeninger, indtil barnet er 7 år. Ligesom vi også klarer mange nødbehandlinger, skråslibninger, midlertidige fyldninger, profylakse og meget mere. Hun pointerer samtidigt, at arbejdskraftmangel, opgaveglidning og efteruddannelse hænger uløseligt sammen. - Det er en brændende platform. Vi skal have gjort vores kommunale arbejdsgivere ganske bevidste om, at der skal optages et markant større antal klinikassistentelever, hvis fremtidens arbejdskraft skal sikres. Og så skal vi arbejde benhårdt på, at de barrierer, som klinikassistenterne oplever i forhold til at kunne efteruddanne sig, bliver minimeret, siger Malene Løvbjerg.

TV2 Fyn, DKNyt, Ritzau m.fl.
18-01-22

Lasse er stemplet som en af ældreplejens ’kolde hænder’

Lasse Dahl og de øvrige knap 200 HK-ansatte på ældreområdet i Aarhus Kommunebliver ramt på motivationen, når politikere og andre taler om at veksle kolde hænder på kontorer til varme hænder. Det sker ved Aarhus Byråds årlige budgetlægninger og i kølvandet på Statsministerens nytårstale. - Det rammer arbejdsglæden, at nogen vil af med os. Og det giver slet ingen mening i forhold den virkelighed, som jeg oplever, siger Lasse Dahl, FTR for HK'erne. HK’erne løser ifølge Lasse Dahl administrative opgaver med afgørende betydning for, at det borgernære arbejde kan fungere: - Reduktioner i antallet af administrativt ansatte fører bare til, at opgaverne glider videre til mellemledere og andre ansatte i den borgernære pleje. Her stjæler de tid fra medarbejdere, som egentlig bør være optagede af at sikre de bedst tænkelige plejeforhold. Lasse Dahl mener, at faktisk giver god mening at ansætte flere i administrationen. - På den led kan der fjernes opgaver fra eksempelvis plejehjemsledere, som bruger alt for meget tid på at administrere. Min faggruppe er også uddannet til at løse netop administrative opgaver hurtigt og effektivt. Vi er en del af løsningen - ikke problemet, understreger han.

Århus Stiftstidende, Randers Amts Avis m.fl.
16-01-22

Borgmester vil starte på en frisk efter kritik

Direktør Jeppe Bøgh Andersen og beskæftigelsesborgmester Cecilia Lonning-Skovgaard (V) reagerer på det åbne brev, Djøf og HK fredag har sendt på vegne af forvaltningens medarbejdere: - Vi har fuld tillid til vores medarbejdere, og vi håber, at også de to faglige organisationer vil vælge at se fremad, så vi sammen kan komme godt videre, lyder det reaktionen. Den kommer efter det åbne brev fra HK og Djøf, hvori borgmesteren i hårde vendinger bliver kritiseret. - Beskæftigelsesborgmesteren fortsætter en dybt problematisk politisk ledelsesstil, der er kendetegnet ved manglende tillid til forvaltningens medarbejdere, store dele af sin egen administrative ledelse og en manglende forståelse for, hvordan man skaber gode rammer for en veldrevet forvaltning, lyder det i brevet. Direktør og borgmester vil ifølge deres skriftlige udtalelse ’gøre alt for at medarbejderne har gode rammer og oplever, at forvaltningen er en god arbejdsplads’.

BT, Berlingske
15-01-22

HK-formænd: Regionen vil skabe a- og b-hold på sygehusene

Region Syddanmarks januarpakke til regionens sygehuse indeholder lønløft til nogle grupper af sygehusansatte, mens andre overses. Det møder skarp kritik fra formændene for de sygehusansatte HK'ere, Dorthe V. Willumsen og Karina Skovgaard Jørgensen. Lægesekretærerne og det øvrige administrative personale er nemlig ikke blandt dem, der tilgodeses. - Når nogle områder er særligt pressede, som tilfældet er lige nu, breder presset sig ud i hele organisationen. Det administrative personale må i høj grad håndtere de afledte effekter af travlheden. De er med andre ord lige så pressede som alle andre faggrupper, siger Dorthe V. Willumsen, formand for HK Kommunal Sydjylland. At uddele lønforhøjelser til nogle og ikke andre grupper, mener formændene vil være at skabe et a- og b-hold. - Vi er blevet en skyggefaggruppe, var der for nyligt en lægesekretær, der sagde til mig. Den opfattelse af uretfærdighed mellem faggrupperne er gift for arbejdsmiljøet og vil gøre det endnu sværere at rekruttere på et fagområde, hvor der i forvejen er mange ubesatte stillinger, siger Karina Skovgaard Jørgensen, formand for HK Kommunal Midt.

Fredericia Avisen, Dit-vejle.dk m.fl.
14-01-22

Fyring af vellidt direktør udløser kraftig protest mod københavnerborgmester

Fyringen af den administrerende direktør i Københavns Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning, Line Nørbæk, vækker skarp kritik fra to af landets store fagforeninger. I et åbent brev fra HK og Djøf til politikerne i beskæftigelses- og integrationsudvalget skriver de, at borgmester Cecilie Lonning har en ledelsesstil, der er kendetegnet ved ’mangel på tillid til forvaltningens medarbejdere.’ Derfor opfordrer organisationerne til, at udvalget hjælper borgmesteren med at ’forstå sin rolle og sit ansvar over for forvaltningen.’ - Det er en besynderlig form for ledelse, at man fyrer en topleder, der har stor opbakning blandt medarbejderne, uden at kunne sætte fingeren på noget. Jeg anfægter ikke borgmesterens ret til at træffe politiske beslutninger, men det er udtryk for illoyalitet over for forvaltningen. Det har vi ikke set før, og den her fyring vækker forundring langt ud i landet, siger Ditte Gottlieb Bredahl, formand for HK Kommunal Hovedstaden. Kritikken går også på borgmesterens håndtering af en sag umiddelbart før kommunalvalget, da Berlingske bragte en historie om, at jobcentrene i København stort set ikke henviser nogen arbejdsløse borgere til job.

Politiken, Berlingske, Sjællandske, NB Medier, Jyllands-Posten m.fl.
14-01-22

Første bejler til næstformandsposten i HK Kommunal har meldt sig

55-årige Pia Lund Jeppesen, faglig konsulent i HK Kommunal Hovedstaden, melder sig som den første klar til at gå i Mads Samsings fodspor som næstformand for 40.000 kommunalt ansatte HK'ere på den ekstraordinære kongres til marts. - Jeg vil arbejde for, at tillidsrepræsentanter, medlemmer og afdelinger får nogle faglige og politiske rammer, der kan sikre flest muligt et godt og udviklende arbejdsliv. Arbejdsmiljø, kompetenceudvikling og sikring af HK’ernes fødekæde på arbejdsmarkedet er blandt mine mærkesager, siger hun i en nyhed på HK's hjemmeside. Næstformandskandidaten har brugt stort set alle sine år siden 1986 i HK. - Jeg har den erfaring og de faglige kompetencer, der skal til, for kunne medvirke til at bringe HK Kommunal ind i fremtiden som en vedkommende og dynamisk fagforening, siger Pia Lund Jeppesen. A4's faglige kommentator Gitte Redder forudså i december, at københavnerne med garanti ville være repræsenteret på stemmesedlen. Den nye næstformand vil udgøre et makkerskab med sektorformand Lene Roed - tidligere formand for HK Kommunal Sydjylland - der vandt et kampvalg mod en hovedstadskandidat i 2020.

A4 Medier m.fl.
13-01-22

Fejl i Kommunernes Ydelsessystem fører til milliardbrøler

KL og Kombit har fundet en graverende fejl i Kommunernes Ydelsessystem, KY, der har resulteret i, at refusioner for over en milliard kroner i 2021 og 2020 ikke er sendt videre. Det skriver Computerworld på baggrund af en artikel i HK's kommunalblad og et brev til Folketinget fra beskæftigelsesminister Mathias Tesfaye (S). I brevet til Folketinget oplyser beskæftigelsesministeren, at der mangler at blive beregnet finansieringsbeløb - refusion og medfinansiering - overfor kommunerne af ’et beløb i størrelsesordenen 1 milliard kroner i 2021 og i størrelsesordenen 80 millioner kroner i 2020.’ En fejl, der er sket som følge af forkert opsætning af KY og håndtering af ydelser, der er blevet til manglende indberetning til YR. Det drejer sig blandt andet om løntilskud, den obligatoriske pensionsordning og ATP-bidrag. Kombit forventer, at fejlen, der blevet opdaget i oktober sidste år, er løst inden indkomståret slutter medio februar, oplyser Kombit til HK’s Kommunalbladet.

Computerworld, Ingeniøren m.fl.
10-01-22

HK: KL’s virtuelle jobunivers kan ikke betale for Arne-pension

Debatindlæg af Ditte Gottlieb Bredahl, formand HK Kommunal Hovedstaden. KL har spillet ud med en vision om et nyt virtuelt jobunivers, hvor man samtidig kan spare penge (medarbejdere i jobcentrene) på at lade kunstig intelligens klare arbejdet, forlyder det. Men der er meget langt igen, før man kan bruge data til at skræddersy genialt nyt indhold. I KL-planen skal også private aktørers mange tilbud til ledige gøres tilgængelige. Men problemet er jo ikke manglen på relevante tilbud, men manglende ressourcer til at betale for tilbuddene. Hovedproblemet er manglende tillid og manglende plads til, at medarbejderne kan bringe deres faglighed og erfaringer i spil i et konstruktivt og empatisk samarbejde med de ledige. Alt for ofte bliver jobcentermedarbejdernes indsats bremset af rigide regler og krav om besparelser – denne gang til finansieringen af Arne-pensionen. På den korte bane bør jobcentrene selvfølgelig have mulighed for at bruge virtuelle samtaler. Men kernen i denne indsats er, at jobcentermedarbejderne og kommunernes socialformidlere og socialrådgivere får økonomi og frihed til at tilrettelægge en individuel indsats i samarbejde med borgeren. Det kan ikke automatiseres ved hjælp af kunstig intelligens.

Altinget
05-01-22

For meget bureaukrati eller dårlig opgavefordeling?

Debatindlæg af Dorthe V. Willumsen, formand HK Kommunal Sydjylland, Ole Kjær, formand HK Sydjylland m.fl. Alt for meget tid går med proces, bureaukrati, kontrol og skemaer. Sådan lød det i statsminister Mette Frederiksens nytårstale. Men er problemet, at der er for meget bureaukrati, eller er det snarere, at det er de forkerte mennesker, der udfører det administrative arbejde? I HK Sydjylland repræsenterer vi fagligt stærke medarbejdere, der netop er uddannet til at udføre og optimere processer på professionel vis. Jordemødre og sygeplejersker har helt andre faglige forcer. En oplagt løsning på, at sundhedspersonalet har for mange administrative opgaver: Læg de administrative opgaver over til HK’erne, og lad jordemødrene være jordemødre og sygeplejerskerne være sygeplejersker. Sådan bliver der kvalificeret tid til det hele. Selvfølgelig skal vi ikke have unødigt bureaukrati, men hele tiden stræbe efter at gøre det bedre og mere effektivt. Og hvem mon har de bedste faglige forudsætninger for at gøre netop det? Det har naturligvis HK’erne. Brug de rette hænder til rette job, når sundhedssystemet skal rettes op.

Vejle Amts Folkeblad, Horsens Folkeblad m.fl.
04-01-22

Der skal mere fokus på kommunens ansatte

Der skal mere fokus på kommunens ansatte og de vilkår, de arbejder under, og mere fokus på faglig sparring og en gensidig åben dialog. Sådan lyder nogle af Karen Sådan lyder nogle af Karen Lynn Jakobsen fra Socialdemokratiets forventninger til det kommende arbejde i kommunalbestyrelsen. Hun er ny i kommunalbestyrelsen, men bestemt ikke ny i fagpolitik. Mange års offentlig ansættelse og fællestillidsrepræsentant og bestyrelsesmedlem i HK Kommunal har givet hende et fundament til det kommende politiske arbejde.

DR P4 Bornholm Nyheder m.fl.
28-12-21

Ny aftale udløser løntillæg til plejepersonale på COVID-afsnit

Hospitalerne i Region Hovedstaden skal ruste yderligere op på grund af den stigende smitte med COVID-19. Derfor har regionen sammen med DSR, HK og FOA indgået aftaler, der skal sikre personaleressourcer til pleje og behandling af patienter med COVID-19. Aftalerne giver løntillæg til sygeplejersker, social- og sundhedspersonale og lægesekretærer, der midlertidigt flyttes eller får ny vagtplan på grund af patienter indlagt med COVID-19. - Vi kan ikke løfte denne opgave uden et tæt og godt samarbejde med de faglige organisationer. Derfor er jeg også meget taknemmelig for organisationernes velvilje til at indgå en aftale, selv om personalet i sundhedsvæsenet i forvejen har ydet en ekstraordinær indsats igennem mange måneder, siger HR-direktør i Region Hovedstaden Kirstine Vestergård Nielsen. HK's forhandler, Sadie Bidstrup Kromann, er også tilfreds: - Aftalen er fair, fordi den også tilgodeser de lægesekretærer, der får ændret deres vagtplan eller flyttes pga. COVID-patienter, og samtidig primært baseres på frivillighed.

Ritzau m.fl.
21-12-21

Artiklen er opdateret 31. januar 2022