HK sætter alle sejl ind på en fælles konference om stress den 28. april 2022 i Messe C Fredericia. Her samles tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter på kryds og tværs af hele landet til en dag med fokus på forebyggelse og håndtering af stress. Stress er blevet en folkesygdom, og desværre oplever mange, at arbejdspladsen ikke altid handler i tide. Vi skal stå samlet og sammen om stress. Det må aldrig blive et individuelt ansvar, men derimod noget vi skal have fokus på i fællesskab på vores arbejdspladser.

- Konferencen giver de tillidsvalgte en god mulighed for at mødes på tværs af landet og ikke mindst mulighed for at netværke med tillidsvalgte fra andre brancher. Samtidig er det en god mulighed for at blive klogere på, hvordan vi sammen kan forebygge stress, siger HK Kommunals arbejdsmiljøkonsulent Karen Brøndsholm.

 

God balance mellem oplæg og øvelser

På konferencen vil du få inspiration og værktøjer, som kan give dig nye perspektiver på, hvordan vi kan skabe de arbejdsfællesskaber, vi drømmer om, hvor stress ikke er medspiller.

- Der er sammensat et spændende program, hvor vi blandt andet kan opleve Malene Friis Andersen, der er
psykolog med speciale i stress og forsker på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA). Programmet har en god balance mellem oplæg og praktiske øvelser, hvor de tillidsvalgte selv kommer på banen. Det kommer til at give de tillidsvalgte inspiration og gode redskaber til at forebygge stress, som de kan omsætte til handlinger, når de kommer hjem på arbejdspladserne, lyder det fra Karen Brøndsholm. Læs mere om konferencen.

Lyder konferencen som noget for dig, kan du tilmelde dig her.
Vær opmærksom på tilmeldingsfristen er 7. marts 2022.