Arkivfoto af butiksmedarbejder i grøntafdelingen

Din løn stiger nu. Arkivfoto: Simon Klein-Knudsen

For dig på overenskomst med Danske Slagtermestre
Arbejder du under overenskomsten mellem HK Handel og Danske Slagtermestre, stiger din løn 1. april. Du får besked gennem dit nyhedsbrev i marts. Du kan også se din overenskomst ved at logge på Mit HK.

Er du ansat under en af HK Handels butiksoverenskomster, stiger din løn den 1. marts 2022.

Find din overenskomst herunder, og se stigningerne. Stigningerne gælder faglærte og ufaglærte butiksansatte over og under 18 år samt elever. Er din overenskomst ikke herunder, kan du logge på Mit HK og se, hvad der gælder for dig.

Husk, at du mindst en gang årligt har ret til en lønsamtale. Som medlem af HK Handel kan du få hjælp til samtalen af en løncoach.
Se mere om dine muligheder her: Dine rettigheder – lønsamtalen 

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER

1. marts 2020 1. marts 2021 1. marts 2022 Stigning

Under 18

11.023

11.255

11.479

224

Ufaglært

19.388

19.789

20.190

401

Faglært

20.888

21.289

21.690

401

Butiksmedhjælper

20.138

20.539

20.940

401

DIO II

1. marts 2020 1. marts 2021 1. marts 2022 Stigning

Butiksmedhjælper

20.138

20.539

20.940

401

Faglært

20.888

21.289

21.690

401

Ufaglært

19.388

19.789

20.190

401

Under 18

11.338

11.570

11.794

224

OVERENSKOMSTERNE FOR COOP/IRMA, BA OG SFU

1. marts 2020 1. marts 2021 1. marts 2022 Stigning

Faglært

20.888

21.289

21.690

401

Butiksmedhjælper

20.138

20.539

20.940

401

Ufaglært

19.388

19.789

20.190

401

Under 18

11.023

11.255

11.479

224

BKD - BAGER- OG KONDITORMESTRE I DANMARK

1. marts 2020 1. marts 2021 1. marts 2022 Stigning

Faglært

20.888

21.289

21.690

401

Ufaglært

19.388

19.789

20.190

401

Under 18

11.023

11.255

11.479

224

Drivkraft Danmark

1. marts 2020 1. marts 2021 1. marts 2022 Stigning

Butiksmedhjælper

20.138

20.539

20.940

401

Faglært

20.888

21.289

21.690

401

Ufaglært

19.388

19.789

20.190

401

Stigning for elever

For elever på overenskomst mellem HK Handel og Dansk Erhverv Arbejdsgiver og DIO II. Er du på en anden overenskomst, kan du logge på Mit HK og se, hvad der gælder for dig.

1. marts 2020 1. marts 2021 1. marts 2022 Stigning

2. år

13.214

13.439

13.667

228

3. år

14.420

14.665

14.914

249

1. år

11.929

12.132

12.338

266

KVU-studerende

15.548

15.812

16.081

269