Oven i de generelle lønstigninger, som de faglige organisationer i fællesskab aftalte med KL ved OK21, er der en række forbedringer, som HK Kommunal aftalte i forhandlingerne om den såkaldte organisationspulje, og som altså er særlige for kommunalt ansatte på HK’s overenskomster. De vil fremgå af lønsedlen for april 2022.

Alle kommunalt ansatte i basisstillinger samt specialister får forbedret pensionen, ledere får højere løn, og de lavest lønnede på grundløn 12 får både højere løn og pension. Fremover vil den laveste pensionsindbetaling være på 16,68 procent af lønnen. 

Der er frit valg med hensyn til den del at pensionen, der ligger over 15 procent. Man kan vælge at få denne andel konverteret til et kontant beløb, der i stedet løbende udbetales sammen med lønnen. 

De enkelte forbedringer fremgår her:

Pensionsforbedringer

Alle i basis- samt specialiststillinger får forhøjet deres pension pr. 1. april, til minimum 16,68%. 

  • På trin 12-31 hæves pensionen fra 15,95% til 16,68%.
  • På trin 32-41 hæves pensionen fra 16,31% til 16,68%.
  • Endvidere stiger socialformidlerne fra 16,46% til 16,83%.

Grundlønsforbedringer

Der er også grundlønsforbedringer for enkelte af HK Kommunals grupper:

  • Kontorassistenter, voksenelever og alle andre på trin grundlønstrin 12½ stiger til trin 13.
  • De højeste specialiststillinger samt ledere får hævet deres grundlønstillæg.

Desuden stiger værdien af trinene 11-21 med 653 kr. i grundbeløb som følge af aftalen om lavtlønspuljen, der også var en udløber af OK21-forliget mellem Forhandlingsfællesskabet og KL.

Nu kun én overenskomst for administration og IT

Ansatte på administrations- og IT-området i Københavns Kommune har hidtil haft deres egen overenskomst. Fra 1. april indgår de i den fælles, landsdækkende overenskomst. Fremover er der derfor kun én overenskomst for administrations- og it-personale i kommunerne.

Yderligere tre lønstigninger i OK21-perioden

1. oktober 2022 er der generelle lønstigninger for alle på HK Kommunals overenskomster. Det er den tredje af i alt fem generelle lønreguleringer i overenskomstperioden. De to sidste kommer 1. april 2023 og 1. oktober 2023. Overenskomsten skal fornys pr. 1. april 2024.

Du kan få et overblik over løn og pension i HK Kommunals lønoversigter, der nu er opdateret med de nye satser. Du kan også få hjælp til udregning af tillæg og trin på Forhandlingsfællesskabets Satsfinder.

Husk, du som TR kan finde inspiration omkring lønforhandling på TR-Portalen.