Oven i de generelle lønstigninger, som de faglige organisationer i fællesskab aftalte med Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) ved OK21, er der en række forbedringer, som HK Kommunal aftalte i forhandlingerne om den såkaldte organisationspulje, og som altså er særlige for regionalt ansatte på HK’s overenskomster. De vil fremgå af lønsedlen for april 2022.

Alle regionalt ansatte i basisstillinger og de fleste specialister får forbedret pensionen, ledere og en del specialister får højere løn, og på nogle af de laveste løntrin er der forbedringer af både grundløn og pension. Fremover ligger den laveste pensionsindbetaling for lægesekretærer på 15,9 procent, og i overenskomsten for administration og IT i regionerne er den laveste indbetaling på 16 procent. 

Der er frit valg med hensyn til den del at pensionen, der ligger over 15 procent. Man kan vælge at få denne andel konverteret til et kontant beløb, der i stedet udbetales.

De enkelte forbedringer fremgår her:

Pensionsforbedringer

  • For lægesekretærer på trin 12-36 hæves pensionen med 0,36%.
  • For administrativt- og IT-personale på trin 12-42 samt grafisk personale hæves pensionen med 0,36%
  • For vagtcentralpersonale hæves pensionen med 0,25%

Grundlønsforbedringer

Der er også grundlønsforbedringer til flere af HK Kommunals grupper: 

  • Lægesekretærer, assistenter, IT-medarbejdere m.fl. på den laveste basisgrundløn, telefonister og vagtcentralpersonale stiger med ½ trin. Stigningen sker i form af nyt grundlønstrin eller et forhøjet grundlønstillæg.
  • De laveste specialistgrundlønninger stiger med ½ trin, så de fremover adskiller sig fra den højeste basisgrundløn
  • De højeste specialiststillinger samt ledere får hævet deres grundlønstillæg.

Desuden stiger værdien af trinene 11-21 med 620 kr. i grundbeløb som følge af aftalen om lavtlønspuljen, der var en udløber af OK21-forliget mellem Forhandlingsfællesskabet og RLTN.

Yderligere tre lønstigninger i OK21-perioden

1. oktober 2022 er der generelle lønstigninger for alle på HK Kommunals overenskomster. Det er den tredje af i alt fem generelle lønreguleringer i overenskomstperioden. De to sidste kommer 1. april 2023 og 1. oktober 2023. Overenskomsten skal fornys pr. 1. april 2024.

Du kan få et overblik over løn og pension i HK Kommunals lønoversigter, der er opdateret med de nye satser. Du kan også få hjælp til udregning af tillæg og trin på Forhandlingsfællesskabets Satsfinder.

Husk, du som TR kan finde inspiration omkring lønforhandling på TR-Portalen.