Kandidaterne til HK Privats næstformandspost

Gitte Geertsen (tv.) er tillidsrepræsentant og sagsbehandler i 3F's a-kasse, og Christina Madsen Kristiansen er afdelingssektorformand i HK Privat Nordjylland. Foto: Lisbeth Holten

Hvorfor stiller du op som næstformand?

Rundt foto af Christina Madsen KristiansenJeg mener, det er vores opgave, at medlemmerne kan se sig i HK i alle perioder i deres arbejdsliv. Og også, at de skal kunne spejle sig i de politiske valgte, der er i HK. Jeg stiller op, fordi jeg sammen med formanden (Simon Tøgern, red.) er med til at sikre en bred medlemsrepræsentation, når det kommer til køn, bopæl og uddannelsesbaggrund.

Rundt foto af Gitte Geertsen Fordi jeg brænder for HK og vores stærke fællesskab. Og fordi jeg mener, at jeg har både de faglige og personlige kompetencer til at udfylde rollen som næstformand.

Hvordan vil du kunne gøre en forskel som næstformand i HK Privat?

Rundt foto af Christina Madsen KristiansenVi har flere undersøgelser, der viser, at medlemmerne efterspørger mere faglighed og fællesskab inden for deres fag. Jeg håber på at kunne være med til at styrke fagligheden på de enkelte fagområder. Jeg tænker, det er oplagt at lægge ud med de store faggrupper med mange medlemmer, fx de store grupper med klassiske HK-jobs.

Rundt foto af Gitte GeertsenJeg har en lang og bred erfaring med inddragelse, samarbejde og forhandling, som jeg kan bruge i rollen som næstformand. Jeg er tillidsrepræsentant i en fællesoverenskomst, der dækker ca. 200 kollegaer, og har været fagligt aktiv og haft bestyrelses- og formandsposter i fagbevægelsen i knap 13 år. Og før det var jeg aktiv i lokalpolitik og har været medlem af kommunalbestyrelsen i 12 år - altså 3 valgperioder. Så jeg er god til at lytte, indgå kompromisser og stå fast, helt fast, når det gælder noget virkelig vigtigt.

Hvad er din mærkesag?

Rundt foto af Christina Madsen KristiansenUddannelse! Det giver mulighed for selv at tage styringen og ansvaret for sit arbejdsliv. Da jeg selv blev virksomhedsoverdraget fra kommunen til ATP, fik jeg en masse nye kolleger, der var bankuddannede, revisorer osv. Der stillede jeg mig selv det spørgsmål, om jeg mon ville have fået mit eget job, hvis jeg havde skullet søge det. Svaret var helt klart nej. Det fik mig til at uddanne mig supplerende som akademiøkonom i økonomi- og ressourcestyring. Mere viden giver bare mere ballast. Desværre er HK’erne generelt ikke de bedste til at efteruddanne sig. Det vil jeg gerne arbejde for at ændre på.

Rundt foto af Gitte GeertsenEt sundt og sikkert arbejdsmiljø for alle HK’ere. Et skidt arbejdsmiljø er virkelig omkostningsfuldt - både for den enkelte og for samfundet. Det koster milliarder af kroner i produktionstab og sygemeldinger. Er arbejdsmiljøet betændt, vil de kommende generationer med gode pensionsordninger selvpensionerer sig. Jeg undres over, at arbejdsgiverne ikke har øje for vigtigheden af et godt arbejdsmiljø. Jeg tror på, at langt de fleste gerne vil arbejde, hvis der er godt arbejdsmiljø, hvor der er rummelighed, og man bliver anerkendt for sin indsats.

Hvad er det første, du vil gøre, hvis du bliver valgt?

Rundt foto af Christina Madsen KristiansenDrikke en kold øl på dagen. På første arbejdsdag vil jeg finde min stol, jeg skal sidde på i forbundshuset, og derefter gå rundt og hilse på alle. Og finde ud af samarbejdsfladerne, som jo er en del forskellig fra mit nuværende virke som afdelingssektorformand. Og så ellers komme ud at møde medlemmerne i hele landet og suge al den viden til mig, der ligger og venter.

Rundt foto af Gitte GeertsenStikke en finger i jorden, få fordelt opgaverne og suge viden til mig på områder, hvor jeg ingen erfaring har. Prioritere og kaste mig over opgaverne, som for eksempel at få den nye trepartsaftale om seksuel chikane ud at leve på arbejdspladserne. Vi er i en kulturforandring, og min generation har alt for længe vendt det blinde øje til og fundet os i for meget, så de unge mennesker, der nu går forrest, skal vide, at vi er der for dem.

Hvilken dagsorden er efter din mening den vigtigste for HK Privat?

Rundt foto af Christina Madsen KristiansenOverenskomst til alle. Det er min erfaring, at det i sig selv giver grundlag for bedre vilkår og et bedre arbejdsmiljø, når man har ordnede og velregulerede forhold, der er baseret på aftaler og dialog mellem de ansatte og arbejdsgiveren. Og det burde også være naturligt for flere at melde sig ind i HK, hvis deres arbejdsgiver har tegnet en overenskomst med os.

Rundt foto af Gitte GeertsenTil alle tider at sikre alle medlemmer gode og anstændige løn- og arbejdsvilkår. Fortrinsvis gennem overenskomster, som jeg håber, vi kan få flere medlemmer omfattet af.

Hvad er den vigtigste erfaring, du har gjort dig i dit arbejde som tillidsvalgt?

Rundt foto af Christina Madsen KristiansenJo mere stille, man er, jo mere får man at vide. Så lyt til dem, du er sammen med, og find forståelsen for, hvor de er i den situation, de befinder sig i. Først derefter kan man samle op og drage konklusioner.

Rundt foto af Gitte GeertsenAt du står rigtig stærkt som tillidsvalgt, når du har dine kollegaer bag dig. Og at man får det ved at inddrage og lytte til alle. Og så prioritere bagefter. Fællesskabet - demokratiet eller flertallet, om du vil, går for mig forud for, hvad den enkelte vil. Jeg spørger altid mig selv, efter at have spurgt alle andre: Hvad er det bedste for fællesskabet?

Hvis du kunne ændre på arbejdsmarkedslovgivningen ét sted, hvad ville du så gøre?

Rundt foto af Christina Madsen KristiansenDet nye arbejdsmarked, der er ved at opstå, med mange flere atypisk ansatte og freelancere er noget, vi skal have meget fokus på fremover. For dels skal alle de mennesker have ordentlige løn- og arbejdsvilkår, selv om de er ansat fra opgave til opgave eller fra korttidsansættelse til korttidsansættelse. Samtidig skal vi sikre, at de nye måder at være ansat på ikke udfordrer vores overenskomster og fastansattes arbejdstid.

Rundt foto af Gitte GeertsenSørge for, at det aldrig er de unge, der skal betale for forbedringer. Som det fx senest er sket ved at sætte dimittendsatsen ned for nyuddannede. Det byder mig principielt imod, at forbedringer ét sted kommer på bekostning af, at unge får ringere forhold. Og dertil kommer, at vi gerne skal have flere unge til at melde sig ind i HK. Det får vi ikke ved at undlade at bakke dem op politisk.

Hvis du på magisk vis ville kunne få tre HK-ønsker opfyldt, hvad ville det så være?

Rundt foto af Christina Madsen KristiansenAt alle på arbejdsmarkedet var overenskomstdækket, at alle stod i fagforening, og at der var ligeløn.

Rundt foto af Gitte GeertsenOverenskomst til alle medlemmer, reel ligestilling på arbejdsmarkedet samt at alle har et sundt og sikkert arbejdsmiljø uden stress og krænkelser.

Hvem er din rollemodel, som du tænker på i dit faglige arbejde?

Rundt foto af Christina Madsen KristiansenJeg bliver inspireret af forskellige ildsjæle. Men mit store forbillede er min mor. Hun har lært mig at være nysgerrig på livet og mennesker. Hun startede i skobutik og arbejdede senere på plejehjem, hvor hun var tillidsrepræsentant. Og da jeg var lille, blev hun uddannet specialpædagog. Samtidig med, at hun var alenemor. Hun har altid lært mig at lytte og lære af andres synspunkter. Enten for at udvikle sig eller for at udfordre sig selv på, om man selv fortsat har det samme synspunkt.

Rundt foto af Gitte GeertsenAlle de stærke og modige kvinder, der er gået forud for os, fra Olivia Nielsen, som startede Kvindeligt Arbejderforbund, til alle de fantastiske mennesker, som nu er dagens og fremtidens rollemodeller, og som hver dag træder ud i samfundet for at gøre en forskel. Rigtig mange kvinder og mænd går hver dag forrest i kampen for at gøre morgendagen til et bedre sted, præcis som tidligere generationer af arbejdere og forkæmpere har gjort før os.

Hvis du skulle beskrive dig selv med tre ord, hvilke skulle det så være?

Rundt foto af Christina Madsen KristiansenNysgerrig, videbegærlig og ordentlig.

Rundt foto af Gitte GeertsenLøsningsorienteret, samarbejdsvillig og solidarisk.

 

Se program og dagsorden for kongressen

Om kandidaterne

Christina Madsen Kristiansen, kandidat til HK Privats næstformandspost

CHRISTINA MADSEN KRISTIANSEN

Alder :35 år
Uddannelse: Kontorassistent med speciale i administration og akademimerkonom i økonomi- og ressourcestyring
Nuværende arbejde: Formand for HK Privat Nordjylland
Tidligere arbejde og politiske hverv: Udlært ved Statsforvaltningen Nordjylland, kontorassistent ved Aalborg Kommune og virksomhedsoverdraget til ATP. Tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant for knap 300 HK’ere i ATP fra 2016. Bestyrelsesmedlem i HK Privat Nordjylland fra 2017 og derefter næstformand samme sted.
Samlevende med Jesper og bonusbarn Marcus i Støvring.

Gitte Geertsen, kandidat til HK Privats næstformandspost

GITTE GEERTSEN

Alder: 57 år
Uddannelse: Diplomuddannelse i beskæftigelsesindsats, 5 akademifag i ledelse, handelsskole og HF.
Nuværende arbejde: a-kasse-sagsbehandler i 3F
Hverv: I dag formand for OK-gruppen Organisationer i HK Privat og tillidsrepræsentant for 33 kolleger i A-kassen i 3F’s forbundshus. Tidligere formand og bestyrelsesmedlem for Branchesektion Organisationer og bestyrelsesmedlem i HK Service Hovedstaden. Fra slut 90’erne og frem til 2011 folkevalgt i lokalpolitik, har siddet i kommunalbestyrelse i 3 perioder, først for en lokalliste og derefter for SF.
Bor sammen med Peter og hans mindste søn i Tåstrup. Har to voksne døtre og en søn samt tre børnebørn.