Pengesedler på orange baggrund

1,2 %. Så lidt steg lønningerne i snit blandt trykkere, grafikere og administrative medarbejdere i den grafiske branche. Det viser HK’s årlige lønstatistik, hvor medlemmernes løn fra oktober ’20 til oktober ’21 er opgjort.
Uheldigt nok følger der en decideret bundplacering med den meget svage stigning. For desværre er det ikke kun promiller, der skiller HK-medlemmerne fra hinanden. Lønstigningerne i den grafiske branche halter gevaldigt efter.

Sammenligninger vi den gennemsnitlige lønstigning i den grafiske branche med andre overenskomstområder, så ligger de grafiske medlemmers lønstigning fx 1,4 % under HK-medlemmerne i servicesektoren – og faktisk en hel procent under gennemsnittet for alle medlemmer i HK Privat.

Men der er stor spredning mellem, hvad medlemmerne i de forskellige dele af den grafiske branche har fået.
Få vores allerbedste råd om lønforhandling

Alt for lavt

De medlemmer, der er dækket af Funktionæroverenskomsten mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og HK Privat, har gennemsnitligt fået 1,9 % mere i løn – tæt på gennemsnittet for alle de privatansatte HK’ere på 2,1 %.
Medlemmerne, der arbejder i emballageproduktionen, som er dækket af Dansk Industris overenskomst for emballage- og plastindustrien, har opnået en lønstigning på 1,4 % i gennemsnit.

HK’erne på den grafiske overenskomst mellem GRAKOM Arbejdsgivere (GA), Danske Mediers Arbejdsgiverforening (DMA) og HK Privat har derimod gennemsnitligt hævet deres løn med 0,7 %.
- Det ligner alt sammen den tendens, vi har set de seneste mange år – både for funktionærerne og timelønsområdet, hvor lønstigningerne ligger noget lavere end det øvrige arbejdsmarked. Men det dur ikke med så små stigninger længere. For det er alt for lavt i forhold til prisudviklingen, siger Carsten Frisch, som er faglig sekretær i HK Privat.
Lønudviklingen var 1,2 % for de medlemmer af Overenskomstgruppe Grafisk, som deltog i lønstatistikken både i 2020 og i 2021 og var på samme arbejdsplads i samme jobfunktion begge år.
Reallønstilbagegangen var -1,8 %, da forbrugerprisindekset steg med 3 % i samme periode.
Gennemsnitslønnen i oktober 2021 var 34.834 kr. eller 37.602 kr. inklusive arbejdsgivers pensionsbidrag.

 

Stor tilbagegang i reallønnen

Inflationen - altså prisudviklingen - er ikke set højere siden finanskrisen. Sammenholder vi lønstigningen på fx 0,7 % med den høje prisudvikling på 3,0 % i samme periode, er der tale om en reallønstilbagegang på gennemsnitligt 2,3 procentpoint. Det betyder, at lønstigningen er blevet spist af prisstigninger. Og så kan du ikke købe det samme for dine penge som sidste år.

- Selv om det næppe er realistisk at få en reallønfremgang ret mange steder, så skal medlemmer have meget mere i lønstigning ved de lokale forhandlinger næste gang for ikke at komme til at halte alt for langt bagefter, siger Carsten Frisch.

- På timelønsområdet er der igennem tiden opnået de bedste resultater, når lønnen er forhandlet kollektivt af tillidsrepræsentanten. Men der skal skrues op for argumenterne. Det samme gælder for de medlemmer, der selv forhandler deres løn. I skal også have en noget bedre lønstigning, understreger han.

Carsten Frisch fortæller, at der er konkret hjælp at hente hos din lokale HK-afdeling. Men du kan også holde øje med HK’s lønforhandlingskurser.

Lønspredning i Overenskomstgruppen Grafisk
Den lavestlønnede fjerdedel tjener mindre end 30.333
Halvdelen tjener mindre end 34.500
Den højestlønnede fjerdedel tjener mere end 38.817

 

Når du skal til lønforhandling

Brug HK's lønstatistik

Er du nysgerrig på, hvor din løn ligger i forhold til andre HK’ere på det private arbejdsmarked? Så tast din jobfunktion og din løn ind på hk.dk/loentjek. Det gjorde 82.168 medlemmer sidste år.
Vil du have en mere præcis vurdering, kan du taste, hvor du arbejder, bor, din branche og anciennitet og trække din helt egen lønrapport. Den giver dig blandt andet svar på, hvilken arbejdsgiver du kan tjene flest penge hos, eller om det kan betale sig at tage din faglighed med over i en anden branche.

LØNRAPPORTEN GIVER DIG:
  • Lønprognose: viser, hvor meget din løn bør stige næste år for at følge med udviklingen.
  • Arbejdsplads: viser, hvad for nogle arbejdspladser, du kan score mest i løn på.
  • Region: viser, hvad kolleger med samme job gennemsnitligt tjener andre steder i landet.
  • Ansvarsniveau: viser, hvor meget du gennemsnitligt tjener afhængigt at, hvor stort dit ansvar er.
  • Anciennitet: viser, hvordan lønnen udvikler sig i dit fag i forhold til antallet af år, du har erfaring.Brancher: viser, hvilken branche du - med din faglige baggrund - kan tjene mest i
OBS! Selv om fleksjobberes lønniveau ikke er en del af lønstatistikken, kan fleksjobbere på den nye ordning godt tjekke, om deres timeløn afspejler markedsprisen. 
Vis mere

 

Lønniveau og lønstigninger

I tabellen finder du lønniveauet for de arbejdsfunktioner, flest HK’ere i den grafiske branche har indberettet løn på. *I den yderste kolonne til højre ses lønstigningen for de medlemmer, der to år i træk har indberettet løn til statistikken - uden at have ændret arbejdsfunktion.

Arbejdsfunktion Nedre kvartil Median Øvre kvartil Gennem-snits løn Stig-ning i %
AD/Grafisk design arbejde 30.000 kr. 34.000 kr. 40.129 kr. 35.523 kr. 2,9
Almindeligt kontorarbejde 26.487 kr. 30.224 kr. 34.500 kr. 30.946 kr. 0,7
Arbejde inden for reklame og marketing 30.500 kr. 35.000 kr. 41.000 kr. 36.481 kr. 4,3
Bogbinderarbejde 27.657 kr. 31.104 kr. 32.028 kr. 30.299 kr. 1,8
Grafikerarbejde 29.916 kr. 32.999 kr. 35.986 kr. 33.129 kr. 0,0
Grafisk trykkerarbejde 34.140 kr. 38.574 kr. 40.795 kr. 37.296 kr. 0,9
Salgsarbejde (agenter) 29.000 kr. 33.500 kr. 38.600 kr. 33.916 kr. 1,9