Over 70 medlemmer deltog i HK Stat Sjællands generalforsamling på Hotel Kirstine torsdag aften. Det var rekordhøjt med repræsentation fra 17 statslige arbejdspladser i regionen.

Efter de indledende formalia lagde afdelingssektorformand, Heidi Juhl Pedersen, ud med at fremlægge bestyrelsens beretning.

Her fortalte hun blandt andet om HK’s målprogram, kompetenceudvikling og uddannelse, den nye seniorbonus for statsansatte, HK Stats Sjællands nye netværk for statsansatte med en psykisk diagnose, og hvordan sektoren har og vil have fokus hjemmearbejde.

Heidi Juhl Pedersen fremlægger beretning

Heidi Juhl Pedersen fremlægger beretningen med et tilbageblik på sidste års generalforsamling, som blev afholdt online.

- Hjemmearbejde er virkelig et tema, der har delt vandene. Nogle hader det, andre elsker det, nogle vil gerne have det, og andre ønsker det afskaffet helt og aldeles. Men ikke desto mindre viser en undersøgelse foretaget af Epinion på vegne af HK, at næsten hver tredje statsansatte HK’er ville arbejde hjemme 3-4 dage om ugen, hvis de selv kunne bestemme, sagde Heidi Juhl Pedersen, da hun fremlagde beretningen.

Læs mere om undersøgelsen af hjemmearbejde for HK Stats medlemmer her

Efter beretningen deltog flere medlemmer i beretningsdebatten. Der var både forslag om at lave et netværk for elevansvarlige og at fokusere mere på udflytningen af statslige arbejdspladser, som er i gang løbende og kan have store konsekvenser for de berørte.

Et medlem deltager i debatten af beretningen.

Mange fra salen deltog i beretningsdebatten.

Hjemmearbejde er et stort tema 

Sektorformand og næstformand for HK Stat, Rita Bundgaard og Ulla Moth-Lund Christensen, lagde også vejen forbi Næstved for at fortælle mere om arbejdet i sektoren.

De glædede sig begge over, at de efter 2 år med corona-restriktioner endelig kan komme ud og møde medlemmerne igen.

Ulla Moth-Lund Christensen fortalte også om deres fokus på arbejdsmiljø og hjemmearbejde. Blandt andet at 43 % synes, det er et problem, at de skal tilbage på kontoret, da deres hjemmeliv og arbejdsliv balancerer bedre med at arbejde hjemmefra.

Der kan dog også være mange problematikker forbundet med hjemmearbejde. Derfor vil formandskabet gerne komme ud og høre mere om medlemmernes syn på sagen. Man skal derfor ikke tøve med at invitere Ulla Moth-Lund Christensen ud til en snak i klubbestyrelserne på arbejdspladserne. 

Find kontaktoplysninger til sektornæstformand Ulla Moth-Lund Christensen her

Helt nye ansigter i bestyrelsen 

I år var flere poster i bestyrelsen på valg. Heriblandt formandsposten. Den siddende formand, Heidi Juhl Pedersen, stillede op uden modkandidater og blev valgt med en stor klapsalve fra salen.

Charlotte Levin stoppede i år som næstformand, da hun er blevet valgt ind i byrådet i Greve ved det seneste kommunalvalg og derfor ikke kan lægge den tid som næstformand, som medlemmerne fortjener. Hun stillede i stedet op til en post som bestyrelsesmedlem, hvor hun også blev valgt. Charlotte Levin arbejder som uddannelseskoordinator og er fællestillidsrepræsentant på RUC.

Lotte Frederiksen stillede op til næstformandsposten uden modkandidater og blev ligeledes valgt med en stor klapsalve fra salen. Hun arbejder som laborant ved Risø (AU) og har siddet i bestyrelsen i 6 år.

Lotte Frederiksen

Lotte Frederiksen er valgt som næstformand i HK Stat Sjælland.

2 bestyrelsesmedlemmer, Nina Ottesen og Joan R. Johansen, genopstillede ikke i år. Derfor har bestyrelsen fået 2 nye ansigter.

Anitta B. Kristensen, som er uddannelseskonsulent og fællestillidsrepræsentant hos Banedanmark, stillede op til bestyrelsen, fordi hun drives af retfærdighed, og denne energi vil hun gerne bruge i det faglige bestyrelsesarbejde.

Anitta B. Kristensen

Anitta B. Kristensen blev valgt som bestyrelsesmedlem for 2 år.

Susanne Aasberg, overassistent ved Søværnets Center for Administration, stillede op, fordi hun gerne vil have fokus på det ’grå gulds’ vilkår på arbejdsmarkedet.

Susanne Aasberg

Susanne Aasberg blev også valgt til bestyrelsen for 2 år.

Der var også stor opbakning til suppleantposterne, som alle blev besat.  

Bestyrelsen

Fællesbillede af bestyrelsen i HK Stat Sjælland. 

Temadag for tillidsrepræsentanter

Formanden benyttede også generalforsamlingen til at takke alle tillidsrepræsentanterne, som hver dag gør et stort stykke arbejde ude på arbejdspladserne. De fik en stående klapsalve fra salen.

En del af tillidsrepræsentanterne havde tidligere på dagen været til TR-temadag, som også blev afholdt på Hotel Kirstine.

Faglig konsulent, Ole Jensen, holdt oplæg til TR-temadag om TR-portalen og faglige sager.

Faglig konsulent Ole Jensen holdt oplæg til TR-temadag om TR-portalen og faglige sager.

Her var der både faglige oplæg om arbejdet med de unge i fagforeningen, gennemgang af TR-portalen samt faglige sager og oplæg om HK JobBørs og Sampension. Dagen igennem var der stor spørgelyst, vidensdeling og erfaringsudveksling.