55 medlemmer deltog tirsdag aften i HK Privat Sjællands generalforsamling, som blev afholdt i HK’s egne lokaler i Slagelse.

Aftenen bød på gode fagpolitiske debatter, genvalg af både formand og næstformand samt valg af 3 nye bestyrelsesmedlemmer.

Fokus på OK23

Formanden, Lasse Thorn, startede generalforsamlingen med at berette om bestyrelsens arbejde i 2021.

Han fortalte blandt andet om hjemmearbejde, manglen på arbejdskraft og arbejdet med de unge i fagforeningen.

- Færre og færre kommer ind i vores brancher via en elevuddannelse, men tager i stedet en kort videregående uddannelse, KVU. Her er uddannelsen primært teoretisk og med et kortere praktikforløb, som oftest er ulønnet. Vi har derfor stor fokus på at få en god relation til vores kommende kollegaer, som læser på det lokale erhvervsakademi Zealand og Professionshøjskolen Absalon, sagde Lasse Thorn.

Lasse Thorn fremlægger beretningen

Lasse Thorn fremlægger beretningen. 

Lasse Thorn brugte også beretningen til at fortælle, hvilket fokus det kommende år bringer. Her nævnte han blandt andet arbejdet med ligestilling og ligeløn samt organisering på Femern-forbindelsen som nogle af de vigtigste opgaver.

Overenskomstforhandlingerne i 2023 er også et centralt tema i det kommende år.

- Om 14 dage starter vi med at indsamle krav til OK2023. Det er en stor og vigtig opgave. Vi skal have så mange medlemmer til at bidrage som overhovedet muligt, for det betyder noget, om det er 1.000 eller 10.000, som bakker op om et krav, sagde Lasse Thorn, da han fremlagde beretningen.

Formand og næstformand genvalgt

Der var flere forskellige valg til generalforsamlingen.

Lasse Thorn blev genvalgt som formand, mens Rikke Tørnsø Johansen blev genvalgt som næstformand.

Britta Pugholm, Carsten Skaarenborg, Jeanette Thomsen og Gitte Cholody blev genvalgt til bestyrelsen. Der var også 3 nye ansigter, som blev valgt ind i bestyrelsen: Heidi Svanefjord, Carsten Haagensen og Maria Friis Clausen.

Billede af salen, hvor der er gang i fagpolitiske diskussioner.

Der var mange gode fagpolitiske drøftelser til aftenens generalforsamling. 

Valg til overenskomstgrupper og ekstraordinær kongres

I år skulle der også findes 1 repræsentant til hver af de 5 overenskomstgrupper inden for organisationer, service, grafisk, sundhed og industri. De skal i det kommende år mødes med repræsentanter fra hele landet og drøfte krav til overenskomstforhandlingerne i 2023. Alle grupper fik valgt en repræsentant. 

Se mere om OK-grupperne her 

Der var også valg af repræsentanter til HK Privats ekstraordinære kongres den 2. april, hvor sektoren skal vælge ny næstformand efter Anja C. Jensen, som blev valgt som forbundsformand på kongressen i efteråret.

Der er denne gang lagt op til et kampvalg, da 2 kandidater indtil videre har meldt sig på banen. Begge gæstede også generalforsamlingen for at fortælle om deres kandidatur.

Formand Lasse Thorn med de to kandidater til næstformandsposten i HK Privat -  Gitte Geertsen (th.) er tillidsrepræsentant og sagsbehandler i 3F's a-kasse, og Christina Madsen Kristiansen er afdelingssektorformand i HK Privat Nordjylland.

Formand Lasse Thorn med de 2 kandidater til næstformandsposten i HK Privat – Gitte Geertsen (th.) er tillidsrepræsentant og sagsbehandler i 3F's a-kasse, og Christina Madsen Kristiansen (tv.) er afdelingssektorformand i HK Privat Nordjylland.

Du kan læse mere om den ekstraordinære kongres her