HK Kommunal har modtaget en del eksempler på medlemmer, der er blevet optaget af vrede borgere.

Der har været tale om såvel lyd og håndholdte videooptagelser og det har været meget ubehagelige oplevelser – især fordi man har være usikker på, hvad de vil blive brugt til.

Fx om de vil blive slået op på Facebook eller andre sociale medier og brugt som chikane.

HK Kommunal har mange udsatte faggrupper

På baggrund af en række andre eksempler fra bla. skolelærere og plejepersonale indkaldte justitsministeriet i sidste uge HK Kommunal mfl til en drøftelse af problematikker, udsatte faggrupper og mulige initiativer.

Fra HK Kommunal deltog juridisk konsulent Henrik Gammelholm.

- Det var et godt møde, hvor vi fik mulighed for at præsentere de episoder, vi har kendskab til og de problemer, der helt generelt er med chikane af offentligt ansatte, fx trusler og chikane på de sociale medier, forklarer Henrik Gammelholm.

På mødet pegede HK Kommunal bla på jobcentermedarbejdere, ansatte i Ydelsesafdelingen og på det sociale område samt kontrol-, borgerservice- og opkrævningsmedarbejdere, som fagområder, der var særligt udsatte.

Skab klarhed om reglerne

Ligesom der er behov for klarhed om regler og lovgivning.

- Vi oplever, at der er stor usikkerhed om, hvilke regler der gælder ift at borgere optager møder og samtaler. Ligesom der er behov for en opdatering omkring GDPR-reglerne, blandt andet at se på krydsfeltet mellem retten til at blive optaget og retten til at blive glemt.

Henrik Gammelholm peger også på, at der kunne være behov for principafgørelser fra Datarådet, som kan bruges mere vejledende og som eksempelvis kan være mere balancerede, end de afgørelser som Datatilsynet nogle gange træffer.

Og måske en myndighed fremover skal kunne tilbyde at optage samtaler – som borgeren efterfølgende kan tilgå, hvilket både kan sikre præcis dokumentation og samtidig virke tillidsskabende.

Justitsministeriet indkalder til en ny møderunde efter sommerferien.